2010 – 2019
Vzhliadajte ku knihe, vzhliadajte k Pánovi

Vzhliadajte ku knihe, vzhliadajte k Pánovi

Vidíte Knihu Mormonovu ako váš záverný kameň, vaše duchovné centrum sily?

Mary Elizabeth Rollinsová

V mysli si predstavujem vás, dorastajúce pokolenie, ako pozeráte či počúvate toto zasadenie konferencie niekde vo svete. Rád by som sa s vami podelil o pravdivý príbeh, príbeh, ktorý môže byť jednak príkladom, ale aj lekciou. Môže vám ukázať ako sa priblížiť Pánovi a získať väčšiu moc odolávať pokušeniu.

Je to príbeh o malom dievčatku z New Yorku, ktoré predtým než dovŕšilo vek troch rokov stratilo svojho otecka, keď sa jeho loď potopila na veľkom jazere. Spolu so svojou matkou, starším bratom a mladšou sestrou sa presťahovala do nového mesta v inom štáte ku svojej tete a ujovi. Nejaký čas po prisťahovaní prišli do ich mesta s nádhernou správou o znovuzriadení evanjelia misionári a členovia novozorganizovaného náboženstva. Rozprávali povšimnutiahodný príbeh o anjelovi, ktorý odovzdal starodávny záznam mladému mužovi nazývanému Joseph Smith – záznam, ktorý preložil mocou Božou. Dvaja z návštevníkov, Oliver Cowdery a John Whitmer, skutočne videli na vlastné oči kovové dosky s rytinami so starodávnym záznamom a Whitmer vydal svedectvo, že držal vlastnými rukami zlaté dosky. Tento záznam bol nedávno predtým vydaný a Brat Whitmer si túto knihu zobral so sebou. Meno tejto knihy bolo samozrejme Kniha Mormonova.

Keď dvanásťročná Mary počula misionárov hovoriť o tejto knihe, v srdci pocítila čosi výnimočné. Aj keď bola Kniha Mormonova hrubá, keďže mala mnoho strán, Mary si túžobne priala prečítať ju. Keď Brat Whitmer odišiel, dal jednu vzácnu kópiu tejto knihy Bratovi Isaacovi Morleymu, ktorý bol priateľom Maryinho strýka a miestnym vedúcim v novej cirkvi.

Mary neskôr zaznamenala: „Šla som do domu [Brata Morleyho] … a poprosila som, či by som mohla vidieť Knihu; [on] mi ju dal do rúk [a] keď som na ňu hľadela, cítila som takú túžbu prečítať si ju, že som si nemohla pomôcť, aby som ho nepožiadala, nech mi dovolí zobrať si ju domov a čítať ju. … Povedal …, že on sám mal ledva čas, aby si prečítal čo i len kapitolu a že ju dokonca videlo len pár bratov, ale ja som o ňu prosila s takou úprimnosťou, že napokon povedal: ,Dieťa, ak mi knihu donesieš domov zajtra ráno pred raňajkami, môžeš si ju zobrať.‘“

Mary utekala domov a bola taká uchvátená touto knihou, že zostala hore takmer celú noc a čítala. Nasledujúce ráno, keď knihu vrátila, Brat Morley povedal: „Asi si si v nej veľa neprečítala“ a „Neverím, že by si mi vedela povedať čo i len slovko z nej.“ Mary sa rovno postavila a spamäti zopakovala prvý verš Knihy Mormonovej. Potom mu vyrozprávala príbeh proroka Nefiho. Mary neskôr napísala: „Prekvapene na mňa hľadel a povedal: ,Dieťa, zober si túto knihu domov a dočítaj ju, ja môžem počkať.‘“

Zakrátko Mary dočítala knihu a bola prvou osobou vo svojom meste, ktorá ju prečítala celú. Vedela, že je pravdivá a že prišla od Nebeského Otca. Keď vzhliadala ku knihe, vzhliadala k Pánovi.

Po mesiaci k nej domov prišla vzácna návšteva. Mary napísala o svojom nezabudnuteľnom zážitku v ten deň toto: „Keď ma [Joseph Smith] uvidel, pozrel sa na mňa s takou úprimnosťou. … Po chvíli … mi dal veľké požehnanie, … a daroval mi knihu a povedal, že Bratovi Morleymu dá druhý [výtlačok]. … Všetci sme cítili že je to muž Boží, pretože hovoril s mocou a ako niekto, kto má právomoc.“

Toto dievčatko, Mary Elizabeth Rollinsová, videlo vo svojom živote mnoho ďalších zázrakov a zachovalo si svoje svedectvo o Knihe Mormonovej.1 Tento príbeh pre mňa veľa znamená, keďže je moja prateta zo štvrtého kolena. Vďaka príkladu Mary a tiež iných skúseností v mojom živote som sa naučil, že človek nikdy nie je primladý na to, aby hľadal a získal osobné svedectvo o Knihe Mormonovej.

Záverný kameň vášho svedectva

Z príbehu Mary sa môžete osobne poučiť. Každý z vás, mladí muži, mladé ženy a deti, môže mať rovnaké pocity, ako mala ona. Keď čítate Knihu Mormonovu a modlíte sa s túžbou, aby ste vedeli, či je pravdivá, aj vy môžete zakúsiť rovnaký pocit v srdci, aký mala Mary. Tiež môžete zistiť, že keď svedčíte o Knihe Mormonovej, budete cítiť toho istého utvrdzujúceho ducha. Duch Svätý vám bude prehovárať do srdca. Toho istého utvrdzujúceho ducha môžete tiež cítiť, keď počujete ostatných deliť sa o ich svedectvo o Knihe Mormonovej. Každé z týchto duchovných svedectiev môže viesť k tomu, že sa Kniha Mormonova stane záverným kameňom vášho svedectva.

Dovoľte mi vysvetliť to. Prorok Joseph Smith, ktorý preložil Knihu Mormonovu skrze dar a moc Božiu, o nej povedal, že je „najsprávnejšia zo všetkých kníh na zemi a že je záverným kameňom nášho náboženstva“2.

Odkedy bola Kniha Mormonova po prvý raz vytlačená v roku 1830, bolo vydaných vyše 176 miliónov výtlačkov v 110 rozličných jazykoch, čo ukazuje, že Kniha Mormonova je stále záverným kameňom nášho náboženstva. Ale čo to znamená pre každého z vás?

V žargóne architektov je záverný kameň hlavnou časťou klenby. Je to kameň klinového tvaru priamo v strede a v najvyššom bode klenby. Je najdôležitejším kameňom, keďže udržiava strany klenby na mieste, a tak zabraňuje zrúteniu. A je to konštrukčný prvok, ktorý zabezpečuje, že brána či otvor pod ním, budú priechodné.

V prípade evanjelia je to dar a požehnanie od Pána, že záverným kameňom nášho náboženstva je čosi tak hmatateľné ako Kniha Mormonova a že ju môžete držať a čítať. Vidíte Knihu Mormonovu ako váš záverný kameň, vaše duchovné centrum sily?

Prezident Ezra Taft Benson sa hlbšie vyjadril ohľadom týchto učení Josepha Smitha. Povedal: „Kniha Mormonova je záverným kameňom našej viery troma spôsobmi. Je podstatou nášho svedectva o Kristovi. Je podstatou našej náuky. Je podstatou nášho svedectva.“

Prezident Benson ďalej učil: „Kniha Mormonova nás učí pravdu [a] je svedectvom o Kristovi. … Ale je na tom čosi viac. V tejto knihe je moc, ktorá začne prúdiť do vášho život, keď ju začnete s vážnosťou študovať. Získate väčšiu silu čeliť pokušeniu. … Získate silu zotrvať na úzkej a tesnej ceste.“3

Moje osobné svedectvo

Kniha Mormonova sa pre mňa stala záverným kameňom môjho svedectva počas niekoľkých rokov a vďaka množstvu zážitkov. Jedným silným zážitkom pri utváraní môjho svedectva bolo, keď som ako mladý misionár slúžil v mojej prvej oblasti: Kumamoto, Japonsko. S mojím spoločníkom sme chodili od domu k domu a kázali sme. Stretol som starenku, ktorá nás milo pozvala do svojho domu, ktorý sa po japonsky volá genkan. Bol horúci deň a ponúkla nám chladný nápoj. Nebol som v Japonsku dlho a nedávno som dočítal Knihu Mormonovu a modlil som sa, aby som s istotou vedel, že je pravdivá.

Keďže som bol v Japonsku len krátko, nehovoril som japonsky veľmi dobre. Pravdupovediac si nemyslím, že táto žena veľmi rozumela tomu, čo som hovoril. Začal som ju učiť o Knihe Mormonovej vysvetľujúc ako Joseph Smith dostal od anjela starodávny záznam vyrytý na doskách a ako ho preložil mocou Božou.

Keď som jej svedčil o tom, že Kniha Mormonova je slovo Božie a ďalšie svedectvo o Ježišovi Kristovi, mal som v hrudi silný pocit sprevádzaný hrejivým pocitom útechy a pokoja, ktorý písma opisujú akoby vnútro tvoje v tebe horelo.4 Tento pocit vo mne silno potvrdil, že Kniha Mormonova je skutočne slovo Božie. Moje pocity boli vtedy také silné, že sa mi slzy nahrnuli do očí, kým som sa rozprával s touto japonskou babičkou. Na výnimočný pocit z toho dňa som nikdy nezabudol.

Vaše osobné svedectvo

Každý z vás môže taktiež získať osobné svedectvo o tejto knihe! Uvedomujete si, že Kniha Mormonova bola napísaná pre vás – a pre túto dobu? Táto kniha je jedným z požehnaní života v čase, ktorý voláme dispenzácia plnosti časov. Aj keď bola Kniha Mormonova napísaná inšpirovanými starodávnymi autormi – pričom mnohí z nich boli proroci – oni a ľudia v ich dobe nemali tú výhodu, že by vlastnili celú knihu. Teraz je vám ľahko na dosah posvätný záznam, ktorý si cenili, prijali a zachovávali proroci, kňazi a králi! Máte tú výhodu, že v rukách môžete držať kompletnú Knihu Mormonovu. Je zaujímavé, že jeden z prorokov Knihy Mormonovej, Moroni, videl naše časy – vaše časy. Dokonca vás pred mnohými stovkami rokov videl vo videní! Moroni napísal:

„Hľa, Pán mi ukázal veľké a podivuhodné veci o tom, čo musí čoskoro prísť oného dňa, kedy veci tieto“, čo znamená Kniha Mormonova, „prídu medzi vás.

Hľa, hovorím k vám, ako keby ste boli prítomní, a predsa nie ste. Ale hľa, Ježiš Kristus mi vás ukázal, a ja poznám konanie vaše.“5

Aby som vám pomohol, nech sa Kniha Mormonova stane záverným kmeňom vášho svedectva, mám pre vás výzvu. Prednedávnom som zistil, že mladí ľudia strávia v priemere takmer 10 hodín denne pozeraním sa na obrazovky televízie, počítača a smartfónov.6 Mohli by ste s ohľadom na to urobiť malú zmenu? Zameníte trochu z tohto času pred obrazovkou, hlavne času stráveného na sociálnych sieťach, internete, pri hrách či televízii, za čítanie Knihy Mormonovej? Ak sú štúdie, na ktoré odkazujem presné, ľahko si nájdete čas na denné študovanie Knihy Mormonovej, hoci by to bolo len na 10 minút denne. A študovať môžete tak, aby ste si to užili a pochopili to – či už na nejakom vašom elektronickom zariadení alebo v knižnej forme. Starší Russel M. Nelson prednedávnom varoval: „Nikdy by sme nemali čítanie Knihy Mormonovej považovať za ťaživú povinnosť podobnú prehĺtaniu nechutného lieku, ktorý sa snažíme prehltnúť rýchlo, aby sme sa ho zbavili.“7

Niektorým z vás, mladšie deti, sa môže pozdávať čítanie s rodičom, starým rodičom či milovanou osobou. Ak sa vám nejaká kapitola, verš či časť zdajú také ťažké, že by vás od čítania odradili, presuňte sa ďalej. Predstavujem si, že budete nasledovať príklad Mary. Predstavujem si, ako si s nadšením nájdete čas a tiché miestečko, kde si budete čítať Knihu Mormonovu. Predstavujem si, ako budete nachádzať odpovede, pociťovať vedenie a získavať svoje vlastné svedectvo o Knihe Mormonovej a svedectvo o Ježišovi Kristovi. Keď vzhliadate ku knihe, vzhliadate k Pánovi.

Budete čítať časti tejto cennej knihy a stretnete sa s vašim milovaným Spasiteľom, Pánom Ježišom Kristom, na takmer každej strane. Odhaduje sa, že Jeho meno sa používa v nejakej forme priemerne v každom 1,7 verši.8 Dokonca sám Kristus svedčil o jej pravdivosti v týchto neskorších dňoch, keď povedal: Akože Pán váš a Boh váš žije, je pravdivá.9

Som vďačný za výzvu a prísľub, ktoré Pán ponúkol skrze proroka Moroniho každému z vás – a každému, kto číta Knihu Mormonovu. Zakončím tým, že prečítam túto výzvu a prísľub a pripojím moje svedectvo: „A keď veci tieto [Knihu Mormonovu] obdržíte, chcel by som vás nabádať, aby ste sa pýtali Boha, Večného Otca, v mene Krista, či tieto veci nie sú pravdivé; a ak sa budete pýtať s úprimným srdcom, so skutočným zámerom, majúc vieru v Krista, on vám prejaví ich pravdivosť, mocou Ducha Svätého.“10

Svedčím o znovuzriadení evanjelia v týchto neskorších dňoch a o Knihe Mormonovej ako o hmatateľnom dôkaze znovuzriadenia. Tak ako slová tejto knihy inšpirovali dvanásťročné dievčatko, aby prijalo znovuzriadenú Cirkev Ježiša Krista pred takmer dvesto rokmi, tak aj vás môžu pozdvihnúť a inšpirovať pravdy, ktoré tam nájdete. Posilnia vašu vieru, vyplnia vašu dušu svetlom a pripravia vás na budúcnosť akej môžete len ťažko porozumieť.

Na stránkach tejto knihy objavíte nekonečnú lásku a nepochopiteľnú milosť Božiu. Keď sa budete snažiť nasledovať učenia, ktoré v nej nájdete, vaša radosť porastie, vaše pochopenie sa zvýši a ukážu sa vám odpovede, ktoré hľadáte na mnohé výzvy smrteľnosti. Keď vzhliadate ku knihe, vzhliadate k Pánovi. Kniha Mormonova je zjavené slovo Božie. O tomto svedčím s celým svojím srdcom a celou svojou dušou, v mene Ježiša Krista, amen.