Alma 6
Fusnote
Tema

Poglavlje 6

Crkva je u Zarahemli očišćena i dovedena u red — Alma odlazi u Gideon propovijedati. Oko 83. pr. Kr.

1 I tad se dogodi, nakon što Alma okonča govoriti narodu crkve, koja bijaše uspostavljena u gradu Zarahemli, on azaredi svećenike i bstarješine polaganjem cruku svojih u skladu s redom Božjim, da predsjedavaju i dbdiju nad crkvom.

2 I dogodi se, tko god ne pripadaše crkvi, tko se pokaja za grijehe svoje, bijaše akršten na pokajanje, i bijaše primljen u crkvu.

3 I također se dogodi, tko god pripadaše crkvi, tko se ne apokaja za opačinu svoju i ne ponizi se pred Bogom — mislim na one koji bijahu uzneseni u boholosti srdaca svojih — taj bijaše odbačen, i imena njihova bijahu cizbrisana, tako da imena njihova ne bijahu ubrojena među imena pravednih.

4 I tako oni počeše uspostavljati red u crkvi u gradu Zarahemli.

5 Evo, htio bih da razumijete kako riječ Božja bijaše bez ograničenja davana svima, tako da nitko ne bijaše lišen povlastice okupljanja da čuje riječ Božju.

6 Ipak, djeci Božjoj bijaše zapovjeđeno da se sabiru često i združe se u apostu i žarkoj molitvi za dobrobit duša onih koji ne poznavahu Boga.

7 I tad se dogodi, nakon što Alma načini te propise, on otputova od njih, da, iz crkve koja bijaše u gradu Zarahemli, i prijeđe na istok od rijeke Sidon u adolinu Gideon, a ondje bijaše grad sagrađen, što se nazivaše grad Gideon, koji bijaše u dolini koja se nazivaše Gideon, nazvana po čovjeku što bijaše bubijen rukom Nehorovom pomoću mača.

8 I Alma pođe i poče navješćivati riječ Božju crkvi koja bijaše uspostavljena u dolini Gideon, u skladu s objavom istinitosti riječi koju izgovoriše oci njegovi, i u skladu s duhom proroštva koji bijaše u njemu, prema asvjedočanstvu o Isusu Kristu, Sinu Božjem, koji će doći otkupiti narod svoj od grijeha njihovih, i sa svetim redom po kojem on bijaše pozvan. I tako je zapisano. Amen.