Alma 11
Fusnote
Tema

Poglavlje 11

Izložen je nefijski novčani sustav — Amulek se prepire sa Zezromom — Krist neće spasiti ljude u njihovim grijesima — Samo su oni koji baštine kraljevstvo nebesko spašeni — Svi će ljudi ustati u besmrtnost — Nema smrti nakon Uskrsnuća. Oko 82. pr. Kr.

1 Evo, bijaše u zakonu Mosijinom da svaki čovjek koji je sudac zakona, to jest oni koji bijahu postavljeni da budu suci, trebaju primati plaću prema vremenu u kojem su radili sudeći onima koji bijahu dovedeni pred njih da im se sudi.

2 Evo, ako bi čovjek dugovao nekomu, i ne bi htio platiti ono što dugovaše, vjerovnik bi se potužio na njega sucu; i sudac bi provodio vlast, i poslao službenike da bi taj čovjek bio doveden preda nj; i sudio bi čovjeku u skladu sa zakonom i dokazima što bijahu izneseni protiv njega, i tako bi čovjek bio prinuđen platiti ono što dugovaše, ili bi bio lišen imetka, ili bi bio izbačen iz naroda kao lopov i razbojnik.

3 I sudac primaše kao plaću svoju prema vremenu svojemu — senin zlata za dan, ili senum srebra, što je jednako seninu zlata; a to je u skladu sa zakonom koji bijaše dan.

4 Evo, ovo su nazivi raznih komada zlata njihova, i srebra njihova, u skladu s vrijednošću njihovom. A nazive dadoše Nefijci, jer oni ne računahu po običaju Židova što bijahu u području Jeruzalema; niti su mjerili po običaju Židova; već oni promijeniše računanje svoje i mjerenje svoje prema prosudbama i prilikama naroda, u svakom naraštaju, sve do vladavine sudaca, a njih auspostavi kralj Mosija.

5 Evo, računanje je ovakvo — senin zlata, seon zlata, šum zlata, i limna zlata.

6 Senum srebra, amnor srebra, ezrom srebra, i onti srebra.

7 Senum srebra bijaše jednak seninu zlata, a oba mjeri ječma, a također i mjeri svake vrste žita.

8 Evo, iznos seona zlata bijaše dvostruka vrijednost senina.

9 A šum zlata bijaše dvostruka vrijednost seona.

10 A limna zlata bijaše vrijednost svih zajedno.

11 A amnor srebra bijaše koliko i dva senuma.

12 A ezrom srebra bijaše koliko i četiri senuma.

13 A onti bijaše koliko i svi zajedno.

14 Evo, ovo je vrijednost sitnijih brojeva računanja njihova —

15 Šiblon je polovina senuma; dakle, šiblon za pola mjere ječma.

16 A šiblum je polovina šiblona.

17 A lea je polovina šibluma.

18 Evo, ovo je broj njihov, prema računanju njihovu.

19 Evo, antion zlata jednak je tri šiblona.

20 Evo, ovo bijaše s jedinim ciljem da steknu dobitak, zato što primahu plaću svoju prema poslovanju svojemu, zato oni podjarivahu narod na izgrede, te svakovrsne nemire i opačinu, da bi imali više zaposlenja, da bi adobili novac u skladu s tužbama što bijahu iznesene pred njih; zato oni podjarivahu narod protiv Alme i Amuleka.

21 I ovaj Zezrom poče ispitivati Amuleka, govoreći: Hoćeš li mi odgovoriti na nekoliko pitanja koja ću ti postaviti? Evo, Zezrom bijaše čovjek koji bijaše vješt u aspletkama đavlovim, da bi zatro ono što je dobro; zato on reče Amuleku: Hoćeš li odgovoriti na pitanja koja ću ti iznijeti?

22 A Amulek mu reče: Da, bude li to u skladu s aDuhom Gospodnjim koji je u meni; jer neću reći ništa što je protivno Duhu Gospodnjemu. A Zezrom mu reče: Gle, evo šest ontija srebra, i sve ću ti to dati zaniječeš li postojanje Vrhovnog Bića.

23 Evo, Amulek reče: O adijete pakla, zašto me biskušavaš? Znadeš li da pravedni ne popuštaju takvim iskušenjima?

24 Vjeruješ li da nema Boga? Kažem ti, ne; ti znadeš da postoji Bog, no ti ljubiš tu adobit više nego njega.

25 I evo, ti mi slaga pred Bogom. Ti mi kaza — Gle, ovih šest ontija, koji su od velike vrijednosti, dat ću tebi — dok ti bijaše u srcu kako ćeš mi ih uskratiti; a bijaše jedina tvoja želja da ja zaniječem pravoga i živoga Boga, kako bi imao razloga uništiti me. A sad gle, zbog toga velikog zla imat ćeš plaću svoju.

26 A Zezrom mu reče: Kažeš da ima pravi i živi Bog?

27 A Amulek reče: Da, ima pravi i živi Bog.

28 Tad Zezrom reče: Ima li više nego jedan Bog?

29 A on odgovori: Ne.

30 Tad mu Zezrom opet reče: Kako znadeš sve ovo?

31 A on reče: aAnđeo mi to otkri.

32 A Zezrom reče opet: Tko je taj što će doći? Je li to Sin Božji?

33 A on mu reče: Da.

34 A Zezrom reče opet: Hoće li on spasiti narod svoj au grijesima njihovim? A Amulek odgovori i reče mu: Kažem ti neće, jer je nemoguće za njega da ospori riječ svoju.

35 Tad Zezrom reče narodu: Pobrinite se da se sjećate svega ovoga; jer on reče da ima samo jedan Bog; ipak kaže da će Sin Božji doći, ali neće spasiti narod svoj — kao da ima ovlast zapovijedati Bogu.

36 Tad mu Amulek progovori opet: Gle, ti si lagao, jer kažeš da govorah kao da imam ovlast zapovijedati Bogu, zato što rekoh da on neće spasiti narod svoj u grijesima njihovim.

37 I kažem vam opet da ih on ne može spasiti u agrijesima njihovim; jer ja ne mogu zanijekati riječ njegovu, a on reče da bništa nečisto ne može baštiniti ckraljevstvo nebesko; dakle, kako možete biti spašeni, osim ako ne baštinite kraljevstvo nebesko? Zato, ne možete biti spašeni u grijesima svojim.

38 Tad mu Zezrom reče opet: Je li Sin Božji sam Vječni Otac?

39 A Amulek mu reče: Da, on je sam aVječni Otac neba i zemlje, i bsvega što na njima jest; on je početak i svršetak, prvi i posljednji;

40 I on će doći na asvijet da botkupi narod svoj; i cuzet će na sebe prijestupe onih koji vjeruju u ime njegovo; i oni su ti koji će imati vječni život, i spasenje ne dolazi nikomu drugom.

41 Zato opaki ostaju kao da anikakvo otkupljenje ne bijaše izvršeno, osim odrješenja uza smrti; jer gle, dan dolazi kad će bsvi ustati od mrtvih i stati pred Boga, i bit će im csuđeno prema djelima njihovim.

42 Evo, ima smrt što se zove vremenita smrt; a smrt će Kristova odriješiti auze ove vremenite smrti, te će svi biti uzdignuti od ove vremenite smrti.

43 Duh i tijelo bit će asjedinjeni ponovno u svom savršenom obliku; i ud i zglob bit će vraćeni svom pravom tijelu, isto kao što sad jesmo u ovom trenutku; i bit ćemo privedeni da stanemo pred Boga, znajući isto kao što znademo sada, i imat ćemo jasno bsjećanje na svu ckrivnju svoju.

44 Evo, ova će obnova doći svima, i starima i mladima, i zasužnjenima i slobodnima, i muškima i ženskima, i opakima i pravednima; i čak neće koliko ni vlas s glave njihove biti izgubljena; već će sve biti avraćeno savršenom tijelu svojemu, kao što je sad, to jest u tijelu, i bit će privedeni i pozvani odgovarati pred sudom Krista Sina, i Boga bOca, i Svetoga Duha, koji su cjedan Vječni Bog, da im se dsudi prema djelima njihovim, bila ona dobra ili bila ona zla.

45 Evo gle, govorah ti o smrti smrtnoga tijela, a također i o auskrsnuću smrtnoga tijela. Kažem ti da je ovo smrtno tijelo buzdignuto u cbesmrtno tijelo, to jest od smrti, i to od prve smrti u život, te oni dviše ne mogu umrijeti; dusi se njihovi sjedinjuju s tijelima njihovim, te se nikad više neće odijeliti; tako cjelina postaje eduhovna i besmrtna, te oni više ne mogu vidjeti raspadljivost.

46 Evo, kad Amulek dovrši ove riječi narod se poče ponovno čuditi, a i Zezrom poče drhtati. I tako završiše riječi Amulekove, to jest, ovo je sve što zapisah.