Alma 28
Fusnote
Tema

Poglavlje 28

Lamanci su poraženi u strahovitoj bitci — Na desetke tisuća ih je ubijeno — Opaki su izručeni stanju beskrajnog jada; pravedni postižu beskrajnu sreću. Oko 77–76. pr. Kr.

1 I tad se dogodi, nakon što narod Amonov bijaše uspostavljen u zemlji aJeršon, a i crkva bijaše uspostavljena u zemlji Jeršon, a čete nefijske bijahu raspoređene uokolo zemlje Jeršon, da, u svim graničnim predjelima uokolo zemlje zarahemalske; gle, čete Lamanaca bijahu slijedile braću svoju u divljinu.

2 I tako nastade strahovita bitka; da, i to takva za kakvu se nikad ne znade među cijelim narodom u zemlji od vremena kada Lehi napusti Jeruzalem; da, i na desetke tisuća Lamanaca bijaše pobijeno te raspršeno posvuda.

3 Da, i također bijaše strahovit pokolj među narodom Nefijevim; ipak, Lamanci bijahu aprotjerani i raspršeni, a narod se Nefijev vrati ponovno u zemlju svoju.

4 I evo, to bijaše vrijeme kad se veliko tugovanje i jadikovanje začu diljem cijele zemlje, među cijelim narodom Nefijevim —

5 Da, vapaj udovica kako tuguju za muževima svojim, i također očeva kako tuguju za sinovima svojim, i kći za bratom, da, brat za ocem; i tako se vapaj tugovanja čuo među svima njima, dok tugovahu za rodbinom svojom koja bijaše pobijena.

6 I evo, doista to bijaše žalostan dan, da, vrijeme za dostojanstvo, i vrijeme velikog aposta i molitve.

7 I tako završava petnaesta godina vladavine sudaca nad narodom Nefijevim;

8 I ovo je izvješće o Amonu i braći njegovoj, putovanjima njihovim u zemlji Nefijevoj, patnjama njihovim u zemlji, žalostima njihovim, i nevoljama njihovim, i anepojmljivoj radosti njihovoj, i prihvaćanju i sigurnosti braće u zemlji Jeršon. I evo, neka Gospod, Otkupitelj svih ljudi, blagoslovi duše njihove zauvijek.

9 I ovo je izvješće o ratovima i sukobima među Nefijcima, i također ratovima između Nefijaca i Lamanaca; i petnaesta je godina vladavine sudaca završena.

10 A od prve do petnaeste godine bijaše ostvareno uništenje mnogo tisuća života; da, bijaše ostvaren strašan prizor krvoprolića.

11 I tjelesa mnogih tisuća položena su dolje u zemlju, dok tjelesa mnogih tisuća atrunu u gomilama na licu zemaljskomu; da, i mnoge tisuće btuguju zbog gubitka rodbine svoje, zato što imaju razloga strahovati, u skladu s obećanjima Gospodnjim, da su izručeni stanju beskrajnoga jada.

12 Dok mnoge tisuće drugih istinski tuguju zbog gubitka rodbine svoje, a ipak se raduju i kliču u nadi, pa i znadu, u skladu s aobećanjima Gospodnjim, da su oni uzdignuti da prebivaju zdesna Bogu, u stanju beskrajne sreće.

13 I tako vidimo kako je velika anejednakost čovjekova zbog grijeha i prijestupa, te moći đavolske, koja dolazi kroz lukave bnaume koje on izmisli kako bi u zamku uhvatio srca ljudska.

14 I tako vidimo velik poziv ljudima na marljiv rad u avinogradima Gospodnjim, i tako vidimo velik razlog za žalost, i također za radovanje — žalost zbog smrti i uništenja među ljudima, a radost zbog bsvjetla Kristova koje donosi život.