Alma 63
Fusnote
Tema

Poglavlje 63

Šiblon i kasnije Helaman preuzimaju svete zapise — Mnogi Nefijci putuju u zemlju na sjeveru — Hagot gradi lađe, koje isplovljavaju na zapadno more — Moroniha poražava Lamance u boju. Oko 56–52. pr. Kr.

1 I dogodi se začetkom trideset i šeste godine vladavine sudaca nad narodom Nefijevim da aŠiblon preuze one bsvete predmete koje Alma bijaše predao Helamanu.

2 A on bijaše pravedan čovjek, i hodaše uspravno pred Bogom; i trudio se činiti dobro neprestance, obdržavati zapovijedi Gospoda Boga svojega; a također i brat njegov.

3 I dogodi se da Moroni također umrije. I tako završi trideset i šesta godina vladavine sudaca.

4 I dogodi se da trideset i sedme godine vladavine sudaca bijaše velika skupina ljudi, i to brojem do pet tisuća i četiri stotine muškaraca sa ženama svojim i djecom svojom koja otiđe iz zemlje zarahemalske u zemlju koja bijaše na asjeveru.

5 I dogodi se da Hagot, jer bijaše veoma radoznao čovjek, zato on pođe i sagradi sebi silno veliku lađu u graničnim predjelima zemlje Izobila, kraj zemlje Pustoši, i porinu je u zapadno more kraj auzane prevlake koja vođaše u zemlju na sjeveru.

6 I gle, bijaše ih mnogo od Nefijaca koji uđoše u nju i odjedriše s mnogo zaliha, a također i mnoge žene i djeca; i oni krenuše u smjeru sjevera. I tako završi trideset i sedma godina.

7 A trideset i osme godine taj čovjek sagradi druge lađe. A prva se lađa također vrati, i mnogo više ljudi uđe u nju; i oni također uzeše mnogo zaliha, i otploviše ponovno u zemlju na sjeveru.

8 I dogodi se da se o njima ne ču nikad više. I držimo da se utopiše u dubinama morskim. I dogodi se da još jedna lađa također odjedri, a kamo ode ne znademo.

9 I dogodi se da te godine bijaše mnogo ljudi koji otiđoše u zemlju na asjeveru. I tako završi trideset i osma godina.

10 I dogodi se, trideset i devete godine vladavine sudaca Šiblon također umrije, a Korijanton bijaše otišao u zemlju na sjeveru lađom da preveze zalihe ljudima koji otiđoše u tu zemlju.

11 Zato postade potrebno da Šiblon povjeri one svete predmete prije svoje smrti sinu aHelamanovu, koji se zvaše Helaman, koji bijaše nazvan imenom oca svojega.

12 Evo gle, svi oni aurezi što bijahu u posjedu Helamanovu bijahu napisani i razaslani među djecu ljudsku diljem cijele zemlje, osim onih dijelova za koje Alma zapovjedi da se bne šalju.

13 Međutim, ti se predmeti trebahu čuvati svetima, i apredavati od jednog naraštaja drugome; zato ove godine oni bijahu povjereni Helamanu prije smrti Šiblonove.

14 I dogodi se također ove godine da bijaše nekih odmetnika koji otiđoše k Lamancima; i oni bijahu ponovno podjareni na srdžbu protiv Nefijaca.

15 I također, oni ove iste godine siđoše s brojnom vojskom u rat protiv naroda aMoronihina, to jest protiv vojske Moronihine, pri čemu bijahu potučeni i potisnuti natrag ponovno u zemlje svoje, pretrpjevši velik gubitak.

16 I tako završi trideset i deveta godina vladavine sudaca nad narodom Nefijevim.

17 I tako završi izvješće o Almi, i Helamanu sinu njegovom, i također Šiblonu, koji bijaše sin njegov.