Alma 7
Fusnote
Tema

Riječi Almine koje on iznese narodu u Gideonu, prema zapisu njegovu.

Obuhvaća poglavlje 7.

Poglavlje 7

Krist će biti rođen od Marije — On će odriješiti uze smrti i ponijeti grijehe svojega naroda — Oni koji se pokaju, krste se i obdržavaju zapovijedi imat će vječni život — Prljavština ne može baštiniti kraljevstvo Božje — Poniznost, vjera, nada i dobrotvornost su neophodne. Oko 83. pr. Kr.

1 Gle, ljubljena braćo moja, videći da mi je dopušteno doći k vama, zato pokušavam aobraćati vam se jezikom svojim; da, ustima svojim, videći da je to prvi put što vam govorim riječima usta svojih, jer bijah posve ograničen na bsudačku stolicu, jer imadoh mnogo posla te ne mogah dolaziti k vama.

2 I ne bih mogao doći k vama ni sada, ovoga puta, da sudačka stolica ne bijaše apredana drugomu, da vlada umjesto mene; a Gospod s mnogo milosrđa dopusti da dođem k vama.

3 I gle, dođoh imajući velike nade i silnu želju da ću naći kako se poniziste pred Bogom, i kako nastaviste ponizno tražiti milost njegovu, da ću otkriti kako ste bez krivnje pred njim, da ću naći kako niste u onom strašnom procijepu u kojem braća naša bijahu u Zarahemli.

4 No, blagoslovljeno budi ime Božje, jer mi on dade znati, da, dade mi silno veliku radost spoznaje da su oni uspostavljeni ponovno na putu pravednosti njegove.

5 I uzdam se, u skladu s Duhom Božjim koji je u meni, da ću također imati radost gledom na vas; ipak, ne želim da radost moja gledom na vas dođe kroz tolike mnoge nevolje i žalosti koje imadoh radi braće u Zarahemli, jer gle, radost moja dolazi gledom na njih nakon gacanja kroz mnogo nevolja i žalosti.

6 No gle, uzdam se da vi niste u stanju toliko velike nevjere kao što bijahu braća vaša; uzdam se da niste uzneseni u oholosti srdaca svojih; da, uzdam se da ne prikloniste srca svoja bogatstvu i ispraznostima svjetskim; da, uzdam se da se ne klanjate akumirima, već da se klanjate pravomu i bživomu Bogu, i da iščekujete s vječnom vjerom otpust grijeha svojih, koji će doći.

7 Jer gle, kažem vam, mnogo će toga doći; i gle, ima nešto što je od veće važnosti nego sve drugo — jer gle, avrijeme nije daleko kad će Otkupitelj živjeti i doći među narod svoj.

8 Gle, ne kažem da će on doći među nas u vrijeme boravka svojega u smrtnom šatoru svojemu; jer, gle, Duh mi ne reče da će to tako biti. Evo, gledom na to ne znam; no, ovoliko znadem, da Gospod Bog ima moć učiniti sve ono što je u skladu s riječju njegovom.

9 No gle, Duh mi ovoliko reče, govoreći: Viči narodu ovome, govoreći — aPokajte se, i pripravite put Gospodnji, i hodite stazama njegovim koje su ravne; jer gle, kraljevstvo je nebesko nadomak, i Sin Božji bdolazi na lice zemaljsko.

10 I gle, bit će arođen od bMarije u području Jeruzalema, a to je czemlja predaka naših, i ona će biti ddjevica, dragocjena i izabrana posuda, koja će biti zasjenjena i ezačet će moću Duha Svetoga, te roditi sina, da, i to Sina Božjega.

11 I on će ići, trpeći boli i anevolje i iskušenja svih vrsta; i to da bi riječ mogla biti ispunjena koja kaže da će on uzeti na se boli i bolesti naroda svojega.

12 I on će uzeti na sebe asmrt, kako bi odriješio uze smrti koje vezuju narod njegov; i uzet će na sebe slabosti njihove, kako bi se nutrina njegova ispunila milosrđem, po tijelu, da bi znao po tijelu kako bpomagati narodu svojemu u skladu sa slabostima njihovim.

13 Evo, Duh aznade sve; ipak, Sin Božji trpi po tijelu da bi buzeo na sebe grijehe naroda svojega, da bi izbrisao prijestupe njihove u skladu s moću izbavljenja svojega; i evo gle, ovo je svjedočanstvo koje je u meni.

14 Evo, kažem vam da se morate pokajati i biti arođeni ponovno; jer Duh kaže: Ne budete li rođeni ponovno, ne možete baštiniti kraljevstvo nebesko; zato dođite i krstite se na pokajanje, da biste mogli biti oprani od grijeha svojih, da biste mogli imati vjeru u Jaganjca Božjega, koji odnosi grijehe svijeta, koji je moćan da spasi i očisti od svake nepravednosti.

15 Da, kažem vam, dođite i ne bojte se, i odložite svaki grijeh koji vas lako aopsjeda, koji vas veže do uništenja, da, dođite i krenite, i pokažite Bogu svojemu da ste voljni pokajati se za grijehe svoje i ući u savez s njime da ćete obdržavati zapovijedi njegove, i posvjedočite mu to danas ulazeći u vode krštenja.

16 I tko god učini to, i bude otada obdržavao zapovijedi Božje, taj će se sjećati kako mu kažem, da, sjetit će se kako mu rekoh da će imati vječni život, u skladu sa svjedočanstvom Svetoga Duha koji svjedoči u meni.

17 I evo, ljubljena braćo moja, vjerujete li tome? Gle, kažem vam, da, znadem da vjerujete tome; a način na koji znadem da vjerujete tome jest očitovanjem od Duha koji je u meni. I evo, zato što je vjera vaša snažna gledom na to, da, gledom na ono što govorah, velika je radost moja.

18 Jer kao što vam rekoh u početku, kako bijah imao silnu želju da vi ne biste bili u procijepu poput braće vaše, baš tako otkrih da želje moje bijahu zadovoljene.

19 Jer uviđam da ste na stazama pravednosti; uviđam da ste na stazi koja vodi u kraljevstvo Božje; da, uviđam da poravnavate astaze njegove.

20 Uviđam da vam je otkriveno svjedočanstvom riječi njegove da on ne može ahoditi krivudavim stazama; niti on odstupa od onoga što je rekao, niti ima sjenku skretanja zdesna ulijevo, ili od onoga što je pravo onomu što je krivo; dakle, tijek je njegov jedan vječiti slijed.

21 I on ne prebiva u anesvetim hramovima; niti može prljavština ni bilo što nečisto biti primljeno u kraljevstvo Božje; zato, kažem vam da će vrijeme doći, da, a to će biti u posljednji dan, kad će onaj koji je bprljav ostati u prljavštini svojoj.

22 I evo, ljubljena braćo moja, rekoh vam to da bih vas mogao probuditi tako da osjetite dužnost svoju prema Bogu, da možete hoditi bez krivnje pred njim, da možete hoditi u skladu sa svetim redom Božjim, po kojem bijaste primljeni.

23 I evo, htio bih da budete aponizni, i da budete pokorni i blagi; da je od vas lako nešto zatražiti; puni strpljivosti i dugotrpnosti, umjereni u svemu, marljivi u obdržavanju zapovijedi Božjih u svako vrijeme; ištući što god vam je potrebno, i duhovno i vremenito; uvijek vraćajući zahvalnost Bogu za sve ono što primite.

24 I gledajte da imate avjeru, nadu, i dobrotvornost, i tada ćete uvijek obilovati dobrim djelima.

25 I nek vas Gospod blagoslovi, i očuva haljine vaše neokaljanima, kako biste mogli naposljetku biti dovedeni da sjednete s Abrahamom, Izakom i Jakovom, i svetim prorocima što bijahu otkako svijet postade, imajući haljine svoje aneokaljane, baš kao što su njihove haljine neokaljane, u kraljevstvu nebeskomu, da ne izađete više nikada.

26 I evo, ljubljena braćo moja, izgovorih vam ove riječi u skladu s Duhom koji svjedoči u meni; i duša se moja silno raduje zbog silnog mara i pažnje koje pokloniste riječi mojoj.

27 A sad, nek amir Božji otpočine na vama, i na kućama i zemljama vašim, i na sitnom i krupnom blagu vašem, i svemu što posjedujete, ženama vašim i djeci vašoj, u skladu s vjerom vašom i dobrim djelima, od ovog vremena nadalje i zauvijek. I tako govorah. Amen.