Alma 40
Fusnote

Hide Footnotes

Tema

Poglavlje 40

Krist ostvaruje uskrsnuće svih ljudi — Pravedni mrtvi odlaze u raj, a opaki u krajnju tamu kako bi čekali dan uskrsnuća svojega — Sve mora biti pripojeno svojem pravom i savršenom tijelu u Uskrsnuću. Oko 74. pr. Kr.

1 Evo sine moj, ovo je nešto više što bih ti htio reći; jer uviđam da ti je um zabrinut zbog uskrsnuća mrtvih.

2 Gle, kažem ti da nema uskrsnuća — ili, rekao bih, drugim riječima, da ovo smrtno ne odijeva abesmrtnost, ova raspadljivost ne bodijeva neraspadljivost — csve do nakon dolaska Kristova.

3 Gle, on ostvaruje auskrsnuće mrtvih. No gle, sine moj, uskrsnuća još nema. Evo, otkrivam ti otajstvo; ipak, ima mnogo botajstava koja se cčuvaju, tako da ih nitko ne zna doli Bog sâm. No, pokazujem ti nešto što marljivo ispitah kod Boga kako bih saznao — to je gledom na uskrsnuće.

4 Gle, postoji vrijeme određeno kad će svi austati od mrtvih. Evo, kad to vrijeme dolazi nitko ne zna; no Bog znade vrijeme koje je određeno.

5 Evo, hoće li to biti jedan put, ili adrugi put, ili treći put, kad će ljudi ustati od mrtvih, nije važno; jer Bog bznade sve to; i dostatno mi je znati da je to tako — da postoji vrijeme određeno kad će svi ustati od mrtvih.

6 Evo, mora svakako biti razmak između trenutka smrti i trenutka uskrsnuća.

7 A sad bih zapitao, što se zbiva s adušama ljudskim od toga trenutka smrti do trenutka određenog za uskrsnuće?

8 Evo, postoji li više od jednog vremena određenog da ljudi uskrsnu, to nije važno; jer svi odjednom ne umiru, i ovo nije važno; sve je kao jedan dan za Boga, a vrijeme se jedino mjeri za ljude.

9 Dakle, postoji vrijeme određeno ljudima da ustanu od mrtvih; i postoji razmak između trenutka smrti i uskrsnuća. I evo, gledom na taj vremenski razmak, što se zbiva s dušama ljudskim ono je što marljivo ispitah kod Gospoda kako bih saznao; i to je ono o čemu znadem.

10 A kad vrijeme dođe da svi uskrsnu, tad će oni znati da Bog znade sva avremena koja su određena čovjeku.

11 A sad, gledom na stanje duše između asmrti i uskrsnuća — Gle, anđeo mi otkri da su dusi svih ljudi, čim napuste ovo smrtno tijelo, da, dusi svih ljudi, bili oni dobri ili zli, odvedeni bkući k tomu Bogu koji im dade život.

12 I tad će se dogoditi da se dusi onih koji su pravedni primaju u stanje asreće, koje se naziva braj, stanje cpočinka, stanje dmira, gdje će oni otpočinuti od svih nevolja svojih, i od svake brige i žalosti.

13 I tad će se dogoditi da će dusi opakih, da, koji su zli — jer gle, oni nemaju dijela ni udjela u Duhu Gospodnjemu; jer gle, oni izabraše zla djela radije nego dobra; zato duh đavlov uđe u njih i uze u posjed kuću njihovu — i oni će biti izbačeni u akrajnju tamu; ondje će biti bplač, i lelek, i škrgut zubi, i to zbog bezakonja njihova, jer su vođeni zasužnjeni voljom đavlovom.

14 Evo, to je stanje duša aopakih, da, u tami, i stanje strašnog, bjezivog iščekivanja ognjene jarosti gnjeva Božjega prema njima; tako oni ostaju u tom cstanju, kao i pravedni u raju, sve do vremena uskrsnuća svojega.

15 Evo, ima nekih koji razumješe da je ovo stanje sreće i ovo stanje bijede duše prije uskrsnuća prvo uskrsnuće. Da, priznajem, to se može nazvati uskrsnućem, uzdizanje duha, ili duše, i njihovo izručenje sreći ili bijedi, u skladu s riječima koje bijahu izgovorene.

16 I gle, nadalje bijaše izgovoreno da ima aprvo buskrsnuće, uskrsnuće svih onih koji bijahu, ili koji jesu, ili koji će biti, sve do uskrsnuća Kristova od mrtvih.

17 Evo, mi ne držimo da ovo prvo uskrsnuće, o kojemu se govori na ovaj način, može biti uskrsnuće duša i njihovo aizručenje sreći ili bijedi. Ne možeš držati da je ovo ono što to znači.

18 Gle, kažem ti: Ne; već to znači ponovno ujedinjenje duše s tijelom onih od dana Adamovih sve do auskrsnuća Kristova.

19 Evo, hoće li duše i tijela onih o kojima bijaše govoreno sve biti ponovno ujedinjene odjednom, opakih kao i pravednih, ne kažem; nek bude dosta što kažem da oni svi ustaju; ili drugim riječima, uskrsnuće njihovo događa se aprije uskrsnuća onih koji umiru nakon uskrsnuća Kristova.

20 Evo, sine moj, ne kažem da uskrsnuće njihovo dolazi za uskrsnuća Kristova; no gle, dajem to kao mišljenje svoje, da se duše i tijela pravednih ponovno ujedinjuju za uskrsnuća Kristova, i auzašašća njegova na nebo.

21 No, hoće li to biti za uskrsnuća njegova ili poslije, ne kažem; no ovoliko kažem, da postoji arazmak između smrti i uskrsnuća tijela, i stanje duše u bsreći ili u cbijedi sve do vremena koje je određeno od Boga da mrtvi ustanu i budu ponovno ujedinjeni, i duša i tijelo, i budu dprivedeni da stanu pred Boga, i bit će im suđeno prema djelima njihovim.

22 Da, to ostvaruje obnovu onoga o čemu govorahu usta prorokā.

23 aDuša će biti bobnovljena k ctijelu, a tijelo k duši; da, i svaki ud i zglob bit će obnovljen k tijelu svojemu; da, čak ni vlas s glave neće biti izgubljena; već će sve biti obnovljeno k svojem pravom i savršenom tijelu.

24 I evo, sine moj, ovo je obnova o kojoj agovorahu usta prorokā —

25 I tad će pravedni zasjati u kraljevstvu Božjemu.

26 No gle, strašna asmrt dolazi na opake; jer oni umiru gledom na ono što se odnosi na pravednost; jer su nečisti, a ništa bnečisto ne može baštiniti kraljevstvo Božje; već su izbačeni, i izručeni blagovanju plodova trudova svojih ili djela svojih, koja bijahu zla; i oni piju taloge gorke čaše.