Alma 59
Fusnote
Tema

Poglavlje 59

Moroni traži od Pahorana da ojača snage Helamanove — Lamanci zauzimaju grad Nefihu — Moroni se srdi na vladu. Oko 62. pr. Kr.

1 Evo, dogodi se tridesete godine vladavine sudaca nad narodom Nefijevim, nakon što Moroni primi i pročita Helamanovu aposlanicu, on se silno obradova zbog dobrobiti, da, silnoga uspjeha što ga Helaman imaše u zadobivanju onih zemalja što bijahu izgubljene.

2 Da, i on to otkri svem narodu svojemu u cijeloj zemlji unaokolo, u onomu dijelu gdje on bijaše, da bi se i oni mogli obradovati.

3 I dogodi se da on odmah posla aposlanicu bPahoranu tražeći da naredi ljudima da se saberu kako bi pružili pojačanje Helamanu, to jest četama Helamanovim, tako da bi on mogao s lakoćom držati onaj dio zemlje u čijem ponovnom zadobivanju on bijaše tako čudesno uspješan.

4 I dogodi se, nakon što Moroni posla tu poslanicu u zemlju zarahemalsku, on poče ponovno smišljati naum kako bi zadobio ostatak onih posjeda i gradova koje im Lamanci bijahu oduzeli.

5 I dogodi se, dok Moroni tako obavljaše pripreme da pođe protiv Lamanaca u boj, gle, narod Nefihe, koji bijaše sabran zajedno iz grada Moronija, i iz grada Lehija, i iz grada Morijantona, napadoše Lamanci.

6 Da, i oni što bijahu primorani pobjeći iz zemlje Manti, i iz zemlje unaokolo, dođoše ovamo i priključiše se Lamancima u ovom dijelu zemlje.

7 I tako, pošto bijahu silno brojni, da, i pošto primahu pojačanje iz dana u dan, po zapovijedi Am-Moronovoj oni navališe na narod Nefihe, i počeše ga ubijati u silno velikom pokolju.

8 I čete njihove bijahu toliko brojne da ostatak naroda Nefihe bijaše prisiljen bježati pred njima; i oni dođoše doista i priključiše se vojsci Moronijevoj.

9 I evo, pošto Moroni mišljaše da bi trebalo ljude poslati u grad Nefihu u pomoć narodu da se zadrži taj grad, a znajući kako je lakše spriječiti da grad padne u ruke Lamancima negoli ga ponovno zauzimati od njih, on mišljaše da će oni lako zadržati taj grad.

10 Zato on ostavi svu snagu svoju da drži ona mjesta koja bijaše ponovno osvojio.

11 I evo, kad Moroni vidje da je grad Nefiha izgubljen, silno se ražalosti i poče sumnjati, zbog opačine naroda, neće li oni pasti u ruke braće svoje.

12 Evo, to bijaše slučaj sa svim vrhovnim časnicima njegovim. Oni sumnjahu i čuđahu se također zbog opačine naroda, i to zbog uspjeha Lamanaca nad njima.

13 I dogodi se da se Moroni rasrdi na vladu zbog aravnodušnosti njihove gledom na slobodu domovine njihove.