Alma 35
Fusnote
Tema

Poglavlje 35

Propovijedanje riječi uništava spletkarenje Zoramaca — Oni istjeruju obraćenike, koji se tada pridružuju narodu Amonovu u Jeršonu — Alma se žalosti zbog opačine naroda. Oko 74. pr. Kr.

1 Tad se dogodi, nakon što Amulek bijaše okončao ove riječi, oni se povukoše iz mnoštva i prijeđoše u zemlju Jeršon.

2 Da, i ostala braća, nakon što bijahu propovijedala riječ Zoramcima, također prijeđoše u zemlju Jeršon.

3 I dogodi se, nakon što se ugledniji dio Zoramaca savjetovaše uzajamno o riječima koje im bijahu propovijedane, oni se rasrdiše zbog riječi, jer ona uništi aspletkarenje njihovo; zato oni ne htjedoše poslušati riječi.

4 I oni poslaše i sabraše zajedno diljem cijele zemlje sav narod, i savjetovahu se s njima o riječima koje bijahu izgovorene.

5 Evo, vladari njihovi i svećenici njihovi i učitelji njihovi ne obavijestiše narod o željama svojim; zato oni otkriše potajno mišljenja svega naroda.

6 I dogodi se, nakon što oni otkriše mišljenja svega naroda, oni koji bijahu za riječi što ih izrekoše Alma i braća njegova bijahu izbačeni iz zemlje; i bijaše ih mnogo; i oni prijeđoše također u zemlju Jeršon.

7 I dogodi se da im Alma i braća njegova posluživahu.

8 Evo, narod Zoramaca rasrdi se na narod Amonov koji bijaše u Jeršonu, a vrhovni vladar Zoramaca, jer bijaše veoma opak čovjek, posla k narodu Amonovu tražeći od njih da izbace iz zemlje svoje sve one što prijeđoše od njih u zemlju njihovu.

9 I on izusti mnoge prijetnje protiv njih. I evo, narod se Amonov ne uplaši riječi njihovih; zato ih oni ne izbaciše, već primiše sve siromašne od Zoramaca koji prijeđoše k njima; i anahraniše ih, i zaodjenuše ih, i dadoše im zemlje za baštinu njihovu; i posluživahu im u skladu sa željama njihovim.

10 Evo, ovo podjari Zoramce na srdžbu protiv naroda Amonova, i oni se počeše miješati s Lamancima, te ih podjarivati također na srdžbu protiv njih.

11 I tako Zoramci i Lamanci počeše obavljati pripreme za rat protiv naroda Amonova, a također i protiv Nefijaca.

12 I tako završi sedamnaesta godina vladavine sudaca nad narodom Nefijevim.

13 I narod Amonov otiđe iz zemlje Jeršon i prijeđe u zemlju Melek, i ustupi mjesto u zemlji Jeršon četama Nefijaca, da bi se oni mogli sukobiti s četama Lamanaca i četama Zoramaca; i tako otpoče rat između Lamanaca i Nefijaca u osamnaestoj godini vladavine sudaca; a aizvješće će biti dano poslije o ratovima njihovim.

14 A Alma, i Amon, i braća njihova, a i dva sina Almina, vratiše se u zemlju zarahemalsku, nakon što bijahu oruđa u rukama Božjim u privođenju amnogih od Zoramaca k pokajanju; i svi oni koji bijahu privedeni k pokajanju bijahu protjerani iz zemlje svoje; no, oni imaju zemlje za baštine svoje u zemlji Jeršon, i oni podigoše oružje da brane sebe, i žene svoje, i djecu svoju, i zemlje svoje.

15 Evo Alma, jer bijaše ražalošćen zbog bezakonja naroda svojega, da, zbog ratova, i krvoprolića, i sukoba što bijahu među njima; i jer bijaše navješćivao riječ, to jest bijaše poslan navješćivati riječ među cijelim narodom u svakom gradu; i jer vidje da srca naroda počeše tvrdnuti, i da se oni počeše osjećati auvrijeđenima zbog strogosti riječi, srce njegovo bijaše silno žalosno.

16 Zato on naredi da se sinovi njegovi saberu, da bi im svakom napose predao azaduženje njegovo gledom na ono što se odnosi na pravednost. I imamo izvješće o zapovijedima njegovim, koje im on dade prema vlastitom zapisu njegovu.