Thánh Thư
An Ma 12


Chương 12

An Ma nói với Giê Rôm—Những điều kín nhiệm của Thượng Đế chỉ ban cho người trung thành—Loài người được phán xét tùy theo tư tưởng, niềm tin, lời nói và việc làm của họ—Kẻ ác sẽ phải hứng chịu cái chết thuộc linh—Cuộc sống thế gian là một trạng thái thử thách—Kế hoạch cứu chuộc mang đến sự phục sinh và, qua đức tin, sự xá miễn tội lỗi—Những người hối cải sẽ có quyền hưởng được sự thương xót qua Con Độc Sinh. Khoảng 82 trước T.C.

1 Giờ đây, An Ma thấy rằng những lời nói của A Mu Léc đã làm cho Giê Rôm phải nín lặng, vì ông thấy A Mu Léc đã bắt được sự dối trá và lừa gạt của hắn để hủy diệt ông và khi thấy hắn bắt đầu run sợ vì ý thức được những tội lỗi của mình, ông bèn mở miệng bắt đầu nói với hắn, và đồng thời xác nhận những lời nói của A Mu Léc, cùng giải thích các sự việc, hay để diễn giải các thánh thư một cách sâu rộng hơn những lời A Mu Léc đã nói.

2 Giờ đây những lời An Ma nói với Giê Rôm đều được đám dân chúng đang đứng chung quanh nghe rõ hết; vì dân chúng tụ lại rất đông, và ông đã nói như vầy:

3 Giờ đây Giê Rôm, ngươi thấy rằng ngươi đã bị bắt quả tang khi nói những lời gian dối đầy quỷ kế của ngươi, vì không những ngươi chỉ dối trá với loài người mà ngươi còn dối trá cả với Thượng Đế nữa; vì này, Ngài biết tất cả tư tưởng của ngươi, và ngươi cũng thấy rằng, Thánh Linh của Ngài đã tiết lộ những tư tưởng của ngươi cho chúng ta biết;

4 Và ngươi cũng thấy rằng, chúng ta biết rằng kế hoạch của ngươi là một kế hoạch hết sức tinh xảo dựa trên sự tinh xảo của quỷ dữ, vì ngươi nói dối và gạt gẫm dân này để ngươi xúi giục họ chống lại chúng ta khiến họ thóa mạ và xua đuổi chúng ta—

5 Này, đây là kế hoạch của kẻ thù nghịch của ngươi, và nó đã tác động quyền năng của nó trong ngươi. Giờ đây ta mong ngươi hãy nhớ rằng những gì ta nói với ngươi là ta nói với tất cả mọi người.

6 Và này, tôi nói cho tất cả mọi người hay rằng, đó là một chiếc bẫy của kẻ thù nghịch đang giương ra để sập bắt dân này, để nó bắt các người phải thần phục nó, để nó trói buộc các người vào xiềng xích của nó, khiến nó có thể xiềng xích các người vào sự hủy diệt vĩnh viễn, dưới quyền năng giam cầm của nó.

7 Giờ đây khi An Ma nói xong những lời này, thì Giê Rôm bắt đầu run rẩy hơn, vì càng lúc hắn càng bị quyền năng của Thượng Đế khuất phục; và hắn cũng nhận biết rằng, cả An Ma lẫn A Mu Léc đều hiểu rõ hắn, vì hắn nhận thấy rằng họ đã biết rõ những tư tưởng và ý định trong thâm tâm hắn; vì họ đã được ban cho quyền năng để có thể biết được những điều này theo tinh thần tiên tri.

8 Và Giê Rôm bắt đầu hỏi họ một cách sốt sắng để được biết thêm về vương quốc của Thượng Đế. Và hắn hỏi An Ma rằng: Khi nói về sự phục sinh của người chết, A Mu Léc có nói rằng tất cả mọi người đều sống lại từ cõi chết, cả người biện minh lẫn người không thể biện bạch, và được dẫn đến đứng trước mặt Thượng Đế để được xét xử theo việc làm của mình, điều này có ý nghĩa gì?

9 Và thế rồi An Ma bắt đầu giải nghĩa những điều này cho hắn nghe mà rằng: Nhiều người được tiết lộ cho biết những điều kín nhiệm của Thượng Đế, nhưng họ nhận được lệnh rất nghiêm khắc là chỉ được tiết lộ một phần những lời Ngài đã ban phát cho con cái loài người, tùy theo sự chú tâm và cần mẫn của họ đối với Ngài.

10 Và vì thế, kẻ nào chai đá trong lòng chỉ nhận được một phần nhỏ lời của Thượng Đế, còn kẻ nào không chai đá trong lòng thì sẽ được ban cho phần lớn lời của Ngài, cho đến khi kẻ ấy được ban cho để biết được những điều kín nhiệm của Thượng Đế cho đến khi kẻ ấy biết những điều này một cách đầy đủ.

11 Và những người chai đá trong lòng thì được ban cho một phần nhỏ lời của Thượng Đế cho đến khi họ không còn hiểu được chút gì về những sự kín nhiệm của Ngài; và rồi họ bị quỷ dữ bắt cầm tù, và bị sai khiến theo ý muốn của nó cho đến khi phải bị hủy diệt. Này, đây là những điều người ta thường ám chỉ là xiềng xích của ngục giới.

12 Và A Mu Léc đã nói rõ về sự chết, và việc được sống lại từ trạng thái hữu diệt này sang trạng thái bất diệt, và việc được dẫn đến trước rào phán xét của Thượng Đế để được xét xử tùy theo những việc làm của mình.

13 Rồi nếu lòng chúng ta đã bị chai đá, phải, nếu chúng ta đã chai đá trong lòng mà chống lại lời của Thượng Đế đến đỗi vẫn không tìm thấy lời của Ngài trong chúng ta, thì đó là lúc trạng thái của chúng ta sẽ thật khủng khiếp, vì lúc đó chúng ta sẽ bị kết tội.

14 lời nói của chúng ta sẽ kết tội chúng ta, phải, tất cả những việc làm của chúng ta sẽ kết tội chúng ta; chúng ta sẽ không được xem như là không tì vết; và tư tưởng của chúng ta cũng sẽ kết tội chúng ta; và trong trạng thái đáng sợ này, chúng ta sẽ không dám ngước mặt lên nhìn Thượng Đế của mình; mà chúng ta sẽ vui mừng nếu chúng ta có thể khiến cho đá và núi đổ lên chúng ta để che giấu chúng ta khỏi sự hiện diện của Ngài.

15 Nhưng điều này không thể có được; chúng ta vẫn phải bước ra đứng trước mặt Ngài, trong sự vinh quang, quyền năng, mãnh lực, vẻ uy nghiêm, và quyền thống trị của Ngài; và chúng ta phải thừa nhận trong sự hổ thẹn vĩnh viễn của chúng ta rằng, tất cả sự phán xét của Ngài đều công bình; Ngài công bình trong mọi việc làm của Ngài, và Ngài rất thương xót con cái loài người, Ngài có đủ quyền năng để cứu vớt những ai tin nơi danh Ngài và đem lại thành quả xứng đáng đối với sự hối cải.

16 Và giờ đây này, tôi nói cho các người hay, đó là lúc cái chết xảy đến, đó là cái chết thứ hai, tức là cái chết thuộc linh; đó là lúc mà những kẻ nào đã chết trong tội lỗi của mình đối với cái chết thể chất, thì cũng sẽ phải hứng chịu cái chết thuộc linh nữa; phải, họ sẽ chết đối với những gì có liên quan tới sự ngay chính.

17 Đó là lúc mà những cực hình của họ sẽ là hồ lửa với diêm sinh, mà ngọn của nó cứ dâng lên mãi mãi và đời đời; và đó là lúc mà họ bị xiềng xích trói chặt vào sự hủy diệt vĩnh viễn dưới quyền năng và sự giam cầm của quỷ Sa Tan, sau khi nó thống trị họ tùy ý thích của nó.

18 Rồi lúc đó, tôi nói cho các người hay, họ sẽ ở trong tình trạng như chưa bao giờ có sự cứu chuộc được thực hiện; vì họ không thể được cứu chuộc theo công lý của Thượng Đế; và họ cũng không thể chết được, vì chẳng còn sự hư rã nữa.

19 Giờ đây chuyện rằng, sau khi An Ma dứt lời, dân chúng bắt đầu kinh ngạc hơn nữa.

20 Nhưng có một người tên là An Tô Na, là một lãnh tụ giữa họ, tiến lên hỏi An Ma rằng: Ông vừa nói rằng loài người sẽ sống lại từ cõi chết và được thay đổi từ trạng thái hữu diệt này qua trạng thái bất diệt, và linh hồn không bao giờ có thể chết được, điều này có nghĩa gì?

21 Đoạn thánh thư sau đây có nghĩa gì khi nói rằng Thượng Đế đặt các thần Chê Ru Bin với gươm lửa chói lòa trấn giữ phía đông vườn Ê Đen để cho thủy tổ chúng ta không thể vào được mà ăn trái cây sự sống để sống mãi mãi? Và do đó chúng tôi thấy rằng, họ không thể có cơ hội để sống mãi mãi được.

22 Thế rồi An Ma đáp lời hắn rằng: Đây là điều mà tôi sắp giải thích. Chúng ta đã biết là A Đam sa ngã vì đã ăn trái cấm, theo lời của Thượng Đế; và do đó chúng ta thấy rằng, vì sự sa ngã của ông nên tất cả nhân loại trở thành một dân tộc lạc lối và sa ngã.

23 Và giờ đây này, tôi nói cho các người hay rằng, nếu lúc ấy A Đam có thể ăn trái cây sự sống thì sẽ không có sự chết xảy ra, và lời của Thượng Đế đã trở thành vô hiệu lực, và làm cho Thượng Đế trở thành kẻ nói dối, vì Ngài đã phán rằng: Nếu ngươi ăn thì chắc chắn ngươi sẽ chết.

24 Và chúng ta thấy rằng: Cái chết đã đến với nhân loại, phải, cái chết mà A Mu Léc đã nói là cái chết thể chất; tuy nhiên, phải có một kỳ hạn dành cho loài người để họ có thể hối cải; vậy nên, cuộc đời này trở thành một trạng thái thử thách, một thời gian chuẩn bị để gặp Thượng Đế; một thời gian chuẩn bị cho trạng thái bất tận mà chúng tôi đã nói đến, đó là trạng thái sau sự phục sinh của người chết.

25 Này, nếu không có kế hoạch cứu chuộc được trù liệu từ lúc thế gian mới được tạo dựng, thì sẽ chẳng có sự phục sinh của người chết; nhưng một kế hoạch cứu chuộc đã được trù liệu, và kế hoạch này sẽ mang lại sự phục sinh cho người chết, như đã được nói đến.

26 Và giờ đây này, nếu ngày xưa thủy tổ chúng ta ăn trái cây sự sống thì họ đã khổ sở mãi mãi, vì không có trạng thái chuẩn bị; và như vậy thì kế hoạch cứu chuộc đã bị thất bại, và lời của Thượng Đế đã trở thành vô ích, không có hiệu lực gì.

27 Nhưng này, sự việc đã không xảy ra như vậy; trái lại loài người đã được ấn định phải chết; và sau cái chết họ phải bị phán xét, đó chính là sự phán xét mà chúng tôi đã nói tới, đó là lúc chung cuộc.

28 Và sau khi Thượng Đế đã ấn định những sự việc này phải xảy đến với loài người, thì này, Ngài lại thấy rằng, điều thích đáng cho loài người là họ phải được cho biết về những điều Ngài đã ấn định cho họ.

29 Vậy nên, Ngài đã phái các thiên sứ đến nói chuyện cùng họ, và các vị này đã làm cho loài người nhìn thấy sự vinh quang của Ngài.

30 Và từ đó họ bắt đầu cầu gọi đến danh Ngài; vậy nên Thượng Đế đã nói chuyện với loài người và tiết lộ cho họ biết kế hoạch cứu chuộc là kế hoạch đã được chuẩn bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng; và Ngài tiết lộ cho họ biết điều đó tùy theo đức tin, sự hối cải, và những việc làm thánh thiện của họ.

31 Vậy nên, Ngài ban cho loài người những lệnh truyền, vì loài người đã phạm những lệnh truyền thứ nhất có liên quan tới những sự việc thế tục, và đã trở thành như các vị Chúa, biết phân biệt thiện ác, tự đặt mình vào trạng thái chủ động, hay là đã được đặt vào trạng thái để hành động tùy theo sở thích và ý muốn của mình, dù để làm điều thiện hay điều ác—

32 Vậy nên Thượng Đế đã ban cho họ những lệnh truyền sau khi đã cho họ biết kế hoạch cứu chuộc, để họ đừng làm điều ác, vì sự trừng phạt sẽ là cái chết thứ hai, là cái chết vĩnh viễn đối với những gì có liên quan tới sự ngay chính; vì đối với những người này, kế hoạch cứu chuộc sẽ không có quyền năng gì hết, vì những việc làm công lý không thể bị hủy diệt được, thể theo lòng nhân từ cao cả của Thượng Đế.

33 Nhưng Thượng Đế đã kêu gọi loài người trong danh Vị Nam Tử của Ngài, (điều này nằm trong kế hoạch cứu chuộc đã được dự trù) với lời rằng: Nếu các ngươi hối cải, và không chai đá trong lòng thì ta sẽ thương xót các ngươi qua Con Độc Sinh của ta;

34 Vậy nên, bất cứ kẻ nào hối cải và không chai đá trong lòng đều sẽ có quyền hưởng được sự thương xót qua Con Độc Sinh của ta, để được xá miễn các tội lỗi của mình; và những kẻ này sẽ được bước vào chốn an nghỉ của ta.

35 Và bất cứ kẻ nào chai đá trong lòng và phạm điều bất chính, này, ta thề trong cơn thịnh nộ của ta rằng, kẻ đó sẽ không được bước vào chốn an nghỉ của ta.

36 Và giờ đây, hỡi đồng bào, này tôi nói cho các người hay rằng, nếu các người chai đá trong lòng thì các người sẽ không được bước vào chốn an nghỉ của Chúa; vậy nên sự bất chính của các người sẽ khiêu khích Ngài, khiến Ngài phải trút cơn thịnh nộ của Ngài xuống các người như lần khiêu khích đầu tiên, phải, theo lời của Ngài thì lần khiêu khích sau cùng cũng như lần khiêu khích đầu tiên, đều đưa lại sự hủy diệt vĩnh viễn cho linh hồn các người; vậy nên, theo lời của Ngài thì cái chết sau cùng cũng không khác chi cái chết đầu tiên.

37 Và giờ đây, hỡi đồng bào, một khi chúng ta đã biết được những điều này, và những điều này có thật, chúng ta hãy hối cải và chớ nên chai đá trong lòng, để chúng ta không khiêu khích Chúa, Thượng Đế của chúng ta, trút cơn thịnh nộ của Ngài xuống chúng ta, theo những lệnh truyền lần thứ hai mà Ngài đã ban cho chúng ta đây; nhưng chúng ta hãy bước vào chốn an nghỉ của Thượng Đế, là nơi đã được chuẩn bị theo như lời Ngài phán.