Thánh Thư
An Ma 40


Chương 40

Đấng Ky Tô sẽ đem lại sự phục sinh cho tất cả mọi người—Những người chết ngay chính sẽ đi lên thiên đàng, còn kẻ ác sẽ đi tới chỗ tối tăm bên ngoài để chờ đợi ngày phục sinh của họ—Tất cả mọi thứ sẽ được phục hồi lại trong hình thể thích hợp và trọn vẹn trong Sự Phục Sinh. Khoảng 74 trước T.C.

1 Giờ đây, hỡi con trai của cha, đây là những điều cha muốn nói thêm với con; vì cha nhận thấy tâm trí con đang băn khoăn về sự phục sinh của kẻ chết.

2 Này, cha nói cho con hay rằng, không có sự phục sinh—hay cha muốn nói một cách khác, thể xác hữu diệt này không thể khoác lên sự bất diệt được, và thể hay hư nát này không thể mặc lấy sự không hay hư nát được—cho đến sau khi Đấng Ky Tô đến.

3 Này, Ngài sẽ đem lại sự phục sinh cho kẻ chết. Nhưng này, hỡi con trai của cha, sự phục sinh ấy chưa xảy ra. Giờ đây, cha tiết lộ cho con biết một điều kín nhiệm; mặc dầu còn nhiều điều kín nhiệm khác nữa đang được giữ kín, để không một ai có thể biết được ngoại trừ Thượng Đế. Nhưng nay cha tiết lộ cho con hay một điều mà cha đã chuyên tâm cầu vấn Thượng Đế để được biết—đó là điều liên hệ đến sự phục sinh.

4 Này, có một thời gian được ấn định trước để tất cả mọi người sẽ được sống lại từ cõi chết. Giờ đây chưa một ai biết được khi nào thời gian ấy đến; nhưng Thượng Đế biết được thời gian ấn định đó.

5 Giờ đây, dù cho sẽ có một lần, hai lần, hay ba lần, để loài người sẽ sống lại từ cõi chết, thì điều đó cũng không quan hệ gì; vì Thượng Đế biết tất cả mọi việc này; và cha chỉ cần biết trường hợp đó sẽ xảy ra là đủ rồi—có một thời gian được ấn định trước để cho tất cả mọi người sẽ được sống lại từ cõi chết.

6 Bấy giờ cần phải có một khoảng cách giữa thời gian chết và thời gian phục sinh.

7 Và giờ đây cha thử hỏi, linh hồn của con người sẽ ra sao trong khoảng thời gian từ lúc chết cho đến lúc thời gian ấn định cho sự phục sinh?

8 Này, dù cho có hơn một lần thời gian được ấn định trước để loài người sống lại, thì điều đó cũng không quan hệ gì; vì tất cả mọi người đâu có chết cùng một lúc, và điều này cũng không quan hệ; tất cả chỉ được xem như một ngày đối với Thượng Đế, và sự đo lường thời gian chỉ áp dụng cho loài người.

9 Vậy nên, có một thời gian được ấn định trước cho loài người để họ sẽ được sống lại từ cõi chết; và có một khoảng cách giữa thời gian chết và sự phục sinh. Và này, về khoảng thời gian này, việc linh hồn loài người sẽ ra sao là điều mà cha đã chuyên tâm cầu vấn Chúa cho biết; và đây là điều mà cha được biết.

10 Và khi đến lúc tất cả mọi người đều được sống lại, thì lúc đó họ sẽ hiểu rõ rằng Thượng Đế đã biết tất cả thời gian được ấn định trước cho loài người.

11 Này, còn về trạng thái của linh hồn loài người giữa cái chết và sự phục sinh—Này, cha đã được một thiên sứ cho biết rằng, linh hồn của mọi người, khi vừa rời khỏi thể xác hữu diệt này, phải, linh hồn của mọi người, dù họ là người thiện hay người ác, đều được đem trở về với Thượng Đế là Đấng đã cho mình sự sống.

12 Và rồi chuyện rằng, linh hồn của những người ngay chính sẽ được đón nhận vào một trạng thái đầy hạnh phúc được gọi là thiên đàng, một trạng thái an nghỉ, một trạng thái bình an, là nơi mà họ sẽ được nghỉ ngơi khỏi mọi sự phiền nhiễu, lo âu và sầu muộn.

13 Và rồi chuyện rằng, linh hồn của những kẻ tà ác, phải, những kẻ dữ—vì này, họ không có được một phần hay một chút nào Thánh Linh của Chúa; vì này, họ đã chọn làm những điều ác thay vì điều thiện; vì thế mà linh hồn của quỷ dữ đã xâm nhập họ và chiếm hữu nhà họ—và những kẻ này sẽ bị liệng vào chỗ tối tăm bên ngoài; nơi đó sẽ có tiếng khóc than, rên rỉ, và nghiến răng, và điều này là do sự bất chính của riêng họ, khi để mình bị giam cầm do ý muốn của quỷ dữ.

14 Giờ đây, đây là trạng thái của linh hồn những kẻ tà ác, phải, trong bóng tối, và một trạng thái ghê sợ và kinh hãi chờ đợi cơn phẫn nộ mãnh liệt của cơn thịnh nộ của Thượng Đế trút xuống họ; như vậy là họ sẽ phải ở trong trạng thái này, cũng như người ngay chính sẽ được ở trong thiên đàng, cho đến lúc phục sinh của họ.

15 Giờ đây, có một số người đã hiểu rằng trạng thái hạnh phúc này và trạng thái khổ sở này của linh hồn, trước sự phục sinh, là lần phục sinh thứ nhất. Phải, cha công nhận, có thể gọi đó là sự phục sinh, là sự sống lại của linh hồn và sự chỉ định linh hồn vào trạng thái hạnh phúc hay khốn cùng, theo như những lời đã nói.

16 Và này, như đã nói, có một sự phục sinh lần thứ nhất, là sự phục sinh của tất cả những ai đã sống, hay đang sống, hay sẽ sống, cho đến ngày Đấng Ky Tô phục sinh từ cõi chết.

17 Giờ đây, chúng ta không cho rằng, lần phục sinh thứ nhất này, theo cách thức vừa nói, có thể là sự phục sinh của những linh hồn được chỉ định vào trạng thái hạnh phúc hay khốn cùng. Con không thể cho rằng việc này có nghĩa như vậy.

18 Này, cha nói cho con hay, không; nhưng điều này có nghĩa là sự tái hợp của linh hồn và thể xác của những người đã sống từ đời A Đam cho đến ngày Đấng Ky Tô phục sinh.

19 Giờ đây, linh hồn và thể xác của những người đã được nói tới, cả người thiện lẫn kẻ ác, có được tái hợp ngay lập tức hay không, điều này cha không nói tới; cha chỉ nói rằng tất cả sẽ được sống lại, như vậy là đủ rồi; hay nói cách khác, sự phục sinh của họ sẽ xảy ra trước sự phục sinh của những người sẽ chết sau ngày Đấng Ky Tô sống lại.

20 Giờ đây hỡi con trai của cha, cha không nói rằng sự phục sinh của họ sẽ xảy ra cùng lúc với sự phục sinh của Đấng Ky Tô; nhưng này, cha chỉ cho ý kiến rằng, linh hồn và thể xác của những người ngay chính sẽ được tái hợp vào ngày Đấng Ky Tô phục sinh và thăng thiên.

21 Nhưng điều đó sẽ xảy ra vào ngày Ngài phục sinh hay sau đó, cha không có ý nói; mà cha chỉ muốn nói như vầy: Có một khoảng cách giữa cái chết và sự sống lại của thể xác, và trạng thái linh hồn trong hạnh phúc hay trong khổ sở cho đến thời gian đã được Thượng Đế định trước để cho người chết được sống lại và linh hồn lẫn thể xác sẽ được tái hợp, và được dẫn đến đứng trước mặt Thượng Đế để được phán xét theo những việc làm của mình.

22 Phải, điều này đưa đến sự phục hồi những điều mà đã được miệng các vị tiên tri nói ra.

23 Linh hồn sẽ được phục hồi lại với thể xác, và thể xác trở về với linh hồn; phải, mọi tứ chi và khớp xương đều được phục hồi lại với thể xác; phải, ngay cả một sợi tóc trên đầu cũng không mất; trái lại tất cả sẽ được phục hồi lại trong hình thể thích hợp và trọn vẹn.

24 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, đây là sự phục hồi mà đã được miệng các vị tiên tri nói ra

25 Và rồi, những người ngay chính sẽ chói ngời trong vương quốc của Thượng Đế.

26 Nhưng này, một cái chết ghê gớm đến với kẻ độc ác; vì họ chết đối với những điều thuộc sự ngay chính; vì họ ô uế, và không một vật ô uế nào có thể thừa hưởng được vương quốc của Thượng Đế; trái lại, họ phải bị ném ra ngoài và bị chỉ định phải gánh lấy những hậu quả về các hành vi và việc làm tà ác của mình; và họ phải uống cạn cặn bã của chén đắng.