Thánh Thư
An Ma 44


Chương 44

Mô Rô Ni truyền lệnh cho dân La Man phải lập giao ước hòa bình bằng không thì sẽ bị hủy diệt—Giê Ra Hem Na từ chối lời đề nghị và trận chiến lại tái diễn—Quân Mô Rô Ni đánh bại dân La Man. Khoảng 74–73 trước T.C.

1 Và chuyện rằng, họ ngừng lại và rút lui một khoảng cách xa chúng. Rồi Mô Rô Ni nói với Giê Ra Hem Na rằng: Này, Giê Ra Hem Na, bọn ta không muốn làm những người thích sự đổ máu. Ngươi biết rằng, mặc dù các ngươi đang ở trong tay bọn ta, nhưng bọn ta không muốn giết hại các ngươi.

2 Này, bọn ta không phải đến đây để đánh với các ngươi và làm đổ máu các ngươi vì quyền hành; và bọn ta cũng không muốn đặt ách nô lệ lên trên bất cứ một ai. Nhưng đó lại chính là mục đích của các ngươi khi các ngươi tiến đánh bọn ta; phải, và các ngươi còn tức giận bọn ta vì tôn giáo của bọn ta nữa.

3 Nhưng giờ đây, ngươi thấy rằng Chúa đã ở với bọn ta; và này, ngươi cũng thấy rằng Ngài đã trao các ngươi vào tay bọn ta. Và giờ đây ta mong rằng, ngươi phải hiểu sở dĩ bọn ta được như vậy là nhờ tôn giáo và đức tin của bọn ta nơi Đấng Ky Tô. Và giờ đây ngươi thấy rằng ngươi không thể nào phá hủy đức tin ấy của bọn ta được.

4 Giờ đây ngươi thấy rằng, đó là đức tin chân thật nơi Thượng Đế; phải, ngươi thấy rằng Thượng Đế sẽ nâng đỡ, gìn giữ, và bảo tồn bọn ta, một khi bọn ta vẫn còn trung thành với Ngài, với đức tin và tôn giáo của bọn ta; và Chúa sẽ không bao giờ chịu để cho bọn ta phải bị hủy diệt trừ phi bọn ta sa vào vòng phạm giới và chối bỏ đức tin của mình.

5 Vậy giờ đây, hỡi Giê Ra Hem Na, ta ra lệnh cho ngươi, trong danh Thượng Đế Toàn Năng là Đấng đã ban thêm sức mạnh cho cánh tay của bọn ta khiến bọn ta đánh thắng được các ngươi, bởi đức tin, tôn giáo, các nghi lễ thờ phượng, và giáo hội của bọn ta, và bởi sự nâng đỡ thiêng liêng mà bọn ta có đối với vợ con của bọn ta, bởi quyền tự do mà đã ràng buộc bọn ta với đất đai và xứ sở; phải, và bởi sự bảo tồn lời thiêng liêng của Thượng Đế mà nhờ đó bọn ta mới có được mọi hạnh phúc; và bởi tất cả những gì thiết tha yêu mến nhất đối với bọn ta—

6 Phải, nhưng như vậy chưa phải là hết; bởi tất cả những ước muốn sống còn của các ngươi, ta ra lệnh cho ngươi phải trao cho chúng ta tất cả những vũ khí chiến tranh của các ngươi, và chúng ta sẽ không tìm cách làm đổ máu các ngươi, mà chúng ta sẽ tha cho mạng sống các ngươi, nếu các ngươi rời khỏi đây và không trở lại gây chiến với bọn ta nữa.

7 Và giờ đây, nếu ngươi không làm như vậy, này, các ngươi đang ở trong tay bọn ta, và ta sẽ ra lệnh cho quân ta xông vào các ngươi và giáng trên thân thể các ngươi những vết thương chí tử, khiến cho các ngươi phải bị tận diệt; và rồi lúc ấy chúng ta sẽ thấy ai là kẻ có quyền hành đối với dân này; phải, và lúc ấy chúng ta sẽ thấy ai là kẻ sẽ bị rơi vào vòng nô lệ.

8 Và giờ đây chuyện rằng, khi Giê Ra Hem Na nghe xong những lời ấy, hắn đã tiến lên nạp đao kiếm và cung tên của hắn vào tay Mô Rô Ni mà nói rằng: Này, đây là vũ khí chiến tranh của bọn ta, bọn ta giao nạp cho các ngươi, nhưng bọn ta không chịu tuyên thệ điều gì với các ngươi cả, vì bọn ta biết rằng, bọn ta sẽ vi phạm lời thệ ước đó, và luôn cả con cháu của bọn ta cũng vậy; nhưng các ngươi hãy nhận vũ khí chiến tranh của bọn ta và để cho bọn ta đi vào vùng hoang dã; bằng không thì bọn ta sẽ giữ lại gươm, và hoặc bọn ta sẽ chết hoặc sẽ chiến thắng.

9 Này, bọn ta không cùng chung một tín ngưỡng với các ngươi; bọn ta không tin rằng chính Thượng Đế đã trao bọn ta vào tay các ngươi; nhưng bọn ta tin là chính nhờ mưu kế mà các ngươi đã thoát được lưỡi gươm của bọn ta. Này, chính nhờ các giáp che ngực, và các khiên che của các ngươi đã bảo tồn được các ngươi.

10 Và giờ đây, khi Giê Ra Hem Na dứt lời, Mô Rô Ni liền trao trả cho Giê Ra Hem Na gươm đao và các vũ khí chiến tranh mà ông đã tiếp nhận, rồi ông bảo rằng: Này, chúng ta hãy chấm dứt cuộc giao tranh.

11 Giờ đây, ta không thể lấy lại lời ta đã nói, vậy nên, như Chúa là Đấng hằng sống, các ngươi sẽ không đi được trừ phi các ngươi thề rằng các ngươi sẽ không trở lại gây chiến với bọn ta nữa. Giờ đây các ngươi đang ở trong tay bọn ta, chúng ta sẽ làm cho máu các ngươi đổ ra lênh láng trên mặt đất nếu các ngươi không chịu tuân phục những điều kiện mà ta đã đưa ra.

12 Và giờ đây khi Mô Rô Ni nói xong những lời ấy, Giê Ra Hem Na chụp lại gươm và hắn nổi giận Mô Rô Ni và nhảy xổ lên định giết chết Mô Rô Ni; nhưng khi hắn vừa đưa gươm lên, này, một người lính của Mô Rô Ni liền đánh văng lưỡi gươm của hắn xuống đất làm cho gươm phải gãy cán; và người lính ấy còn chém luôn cả Giê Ra Hem Na, xén mảnh da đầu hắn rơi xuống đất. Và Giê Ra Hem Na phải chạy trốn vào đám quân lính của hắn.

13 Và chuyện rằng, người lính đứng gần là người vừa chém mảnh da đầu của Giê Ra Hem Na, nhặt mảnh da đầu ấy dưới đất lên bằng tóc và cắm vào mũi gươm, rồi đưa cao lên cho chúng thấy và nói lớn lên rằng:

14 Mảnh da đầu này của người chỉ huy các ngươi đã rơi xuống đất như thế nào, thì các ngươi cũng sẽ bị rơi xuống đất như vậy, trừ phi các ngươi chịu nộp vũ khí chiến tranh của mình và ra đi với một giao ước hòa bình.

15 Lúc bấy giờ, có nhiều người khi nghe được những lời ấy và trông thấy mảnh da đầu trên mũi gươm liền sợ hãi; và nhiều người tiến lên đặt vũ khí chiến tranh của mình xuống chân Mô Rô Ni và lập giao ước hòa bình. Và tất cả những ai đã lập giao ước đều được ra đi vào vùng hoang dã.

16 Giờ đây, chuyện rằng, Giê Ra Hem Na tức giận vô cùng, và hắn khích động những quân lính còn lại của hắn nổi giận theo và đánh lại dân Nê Phi một cách mãnh liệt hơn.

17 Và giờ đây, Mô Rô Ni nổi cơn tức giận vì sự ngoan cố của dân La Man, nên ông ra lệnh cho quân ông xông vào bọn chúng và tàn sát chúng. Và chuyện rằng họ bắt đầu tàn sát chúng; phải, và dân La Man cũng dùng gươm đánh trả lại với hết sức lực của mình.

18 Nhưng này, thân mình trần truồng và đầu trần của chúng đã bị phô bày ra cho những đường gươm sắc bén của dân Nê Phi; phải, này, chúng bị đâm xuyên qua người và bị chém ngã, phải, và chúng ngã gục hết sức mau lẹ trước lưỡi gươm của dân Nê Phi; và chúng bắt đầu bị quét sạch đúng như lời người lính của Mô Rô Ni đã báo trước.

19 Giờ đây khi Giê Ra Hem Na trông thấy rằng chúng sắp bị giết chết hết, hắn bèn kêu lớn lên cùng Mô Rô Ni mà hứa rằng hắn sẽ chịu lập giao ước, và luôn cả quân của hắn cũng vậy, nếu họ tha cho mạng sống của tàn quân của hắn, thì chúng sẽ không bao giờ còn đến đây gây chiến với họ nữa.

20 Và chuyện rằng, Mô Rô Ni lại một lần nữa ra lệnh cho công việc chết chóc trong dân chúng phải ngừng lại. Và ông tịch thu các vũ khí chiến tranh của dân La Man; và sau khi chúng đã lập giao ước với ông về hòa bình, chúng đã được cho phép ra đi vào vùng hoang dã.

21 Giờ đây số người bị giết chết không thể đếm xiết được vì quá nhiều; phải, số người chết quá lớn lao cho cả dân Nê Phi lẫn dân La Man.

22 Và chuyện rằng, họ liệng những xác chết xuống sông Si Đôn, và những xác chết ấy trôi đi và bị chôn vùi trong lòng biển sâu.

23 Và những đạo quân Nê Phi, hay của Mô Rô Ni, trở về với nhà cửa và đất đai của họ.

24 Vậy là chấm dứt năm thứ mười tám dưới chế độ các phán quan của dân Nê Phi. Và như vậy đã chấm dứt biên sử của An Ma, là biên sử đã được ghi chép trên các bảng khắc Nê Phi.