1 Nê Phi 15
  Footnotes
  Theme

  Chương 15

  Dòng dõi của Lê Hi sẽ tiếp nhận phúc âm từ Dân Ngoại vào những ngày sau—Sự quy tụ của Y Sơ Ra Ên được ví như cây ô liu mà những cành cây thiên nhiên của nó sẽ được ghép lại—Nê Phi giải thích ý nghĩa của khải tượng về cây sự sống và nói về công lý của Thượng Đế trong việc chia cách kẻ ác với người ngay chính. Khoảng 600–592 trước T.C.

  1 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, sau khi được Thánh Linh đưa đi và thấy tất cả những điều này, tôi bèn trở về lều của cha tôi.

  2 Và chuyện rằng, tôi thấy các anh tôi đang cãi vã nhau về những điều cha tôi đã nói cho họ nghe.

  3 Vì quả thật ông đã nói cho họ nghe rất nhiều điều quan trọng. Đó là những điều khó ahiểu được, trừ phi người ta biết cầu vấn Chúa. Vả lại, vì lòng dạ họ chai đá nên họ đã không biết tìm tới Chúa như theo lẽ họ phải làm.

  4 Và giờ đây, tôi, Nê Phi, hết sức phiền muộn vì lòng dạ chai đá của họ, và cũng vì những điều tôi đã thấy, và tôi biết rằng những điều ấy sẽ xảy ra và không thể nào tránh được vì sự độc ác của con cái loài người.

  5 Và chuyện rằng, tôi bị rũ liệt bởi những anỗi đau khổ của tôi; vì tôi xem đó là những nỗi đau khổ lớn lao hơn hết, bởi dân tôi sẽ bị bhủy diệt vì tôi đã thấy được sự sụp đổ của họ.

  6 Và chuyện rằng, sau khi lấy lại asức, tôi bèn nói với các anh tôi là tôi muốn biết về lý do những cuộc cãi vã của họ.

  7 Và họ bảo rằng: Này, các anh không hiểu những lời cha chúng ta đã nói về các cành cây ô liu thiên nhiên và về Dân Ngoại.

  8 Tôi bèn hỏi họ: Vậy các anh đã acầu vấn Chúa chưa?

  9 Họ bảo tôi rằng: Các anh không có cầu vấn, vì Chúa không tiết lộ cho các anh biết những điều như vậy.

  10 Này, tôi bèn bảo họ rằng: Sao các anh không biết tuân giữ các lệnh truyền của Chúa? Sao các anh lại muốn cho mình phải bị diệt vong vì lòng dạ achai đá của mình?

  11 Các anh không nhớ những điều Chúa đã phán bảo hay sao?—Nếu ngươi không chai đá trong lòng, và biết acầu vấn ta với đức tin, và tin tưởng rằng ngươi sẽ nhận được, cũng như biết chuyên tâm tuân giữ các lệnh truyền của ta, thì chắc chắn những điều này sẽ được tiết lộ cho ngươi biết.

  12 Này, tôi nói cho các anh hay, gia tộc Y Sơ Ra Ên đã được ví như cây ô liu, bởi Thánh Linh của Chúa đã ngự trong cha chúng ta; và này, chúng ta chẳng phải đã bị tách rời khỏi gia tộc Y Sơ Ra Ên sao, và chúng ta chẳng phải là một anhánh của gia tộc Y Sơ Ra Ên sao?

  13 Và này, điều mà cha chúng ta muốn nói về việc ghép lại những cành cây thiên nhiên nhờ sự trọn vẹn của Dân Ngoại là, vào những ngày sau, khi mà dòng dõi chúng ta đã asa vào vòng vô tín ngưỡng, phải, trong một thời gian nhiều năm, và nhiều thế hệ sau ngày bĐấng Mê Si xuất hiện trong thể xác cho con cái loài người trông thấy, thì lúc đó cphúc âm trọn vẹn của Đấng Mê Si sẽ đến với dDân Ngoại, và từ Dân Ngoại truyền qua cho dòng dõi còn sót lại của chúng ta—

  14 Và vào ngày đó, adòng dõi còn sót lại của chúng ta sẽ biết rằng, chúng thuộc về gia tộc Y Sơ Ra Ên, và chúng là dân bgiao ước của Chúa; và rồi chúng sẽ biết và chiểu được về tổ tiên của chúng, và chúng cũng hiểu được về phúc âm của Đấng Cứu Chuộc của chúng, là phúc âm đã được Ngài thuyết giảng cho tổ phụ chúng. Vậy nên chúng sẽ hiểu được về Đấng Cứu Chuộc của chúng và những điểm trung thực trong giáo lý của Ngài, ngõ hầu chúng có thể biết được cách thức đến cùng Ngài và được cứu.

  15 Và rồi vào ngày ấy chúng sẽ chẳng vui mừng và tán mỹ Thượng Đế trường cửu của chúng, là ađá và sự cứu rỗi của chúng hay sao? Phải, vào ngày ấy chúng sẽ chẳng nhận được sinh lực và sự dinh dưỡng từ bcây nho thật hay sao? Phải, chúng sẽ chẳng đến cùng đàn chiên chân chính của Thượng Đế hay sao?

  16 Này, tôi nói cho các anh hay, phải, chúng sẽ lại được nhắc nhở tới trong gia tộc Y Sơ Ra Ên; và vì chúng là một cành thiên nhiên của cây ô liu nên chúng sẽ được aghép vào một cây ô liu thật.

  17 Và đó là điều mà cha chúng ta muốn nói; và ông muốn nói rằng việc ấy sẽ không xảy ra cho đến sau khi chúng bị Dân Ngoại phân tán; và ông muốn nói rằng, việc ấy sẽ do Dân Ngoại gây ra, để Chúa có thể tỏ quyền năng của Ngài cho Dân Ngoại biết, vì Ngài sẽ bị dân Do Thái hay gia tộc Y Sơ Ra Ên achối bỏ.

  18 Vậy nên, cha chúng ta không những chỉ nói riêng về dòng dõi của chúng ta mà còn nói đến tất cả gia tộc Y Sơ Ra Ên khi ông đề cập đến giao ước mà sẽ được thực hiện vào những ngày sau; là giao ước mà Chúa đã lập với tổ phụ Áp Ra Ham của chúng ta rằng: Nhờ adòng dõi ngươi mà mọi dân trên thế gian này sẽ được phước.

  19 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, đã nói rất nhiều cho họ nghe về những việc này; phải, tôi đã nói cho họ nghe về asự phục hồi dân Do Thái vào những ngày sau.

  20 Và tôi đã nhắc lại cho họ nghe những lời nói của aÊ Sai về sự phục hồi dân Do Thái, hay là gia tộc Y Sơ Ra Ên; và sau khi được phục hồi họ sẽ không còn bị lẫn lộn và phân tán nữa. Và chuyện rằng, tôi nói rất nhiều lời cho các anh tôi nghe làm họ trở nên ôn hòa và biết bhạ mình trước mặt Chúa.

  21 Và chuyện rằng, họ lại hỏi tôi rằng: Điều mà cha chúng ta trông thấy trong giấc mộng có nghĩa gì vậy? aCái cây mà ông thấy có nghĩa gì?

  22 Và tôi đáp lại họ rằng: Đó là biểu tượng của acây sự sống.

  23 Và họ nói với tôi: aThanh sắt dẫn đến bên cái cây mà cha chúng ta đã trông thấy có nghĩa gì vậy?

  24 Và tôi nói với họ rằng đó là alời của Thượng Đế; và những ai biết nghe theo lời của Thượng Đế và biết bgiữ vững lời ấy thì sẽ không bao giờ bị diệt vong; và họ cũng không bị mù quáng bởi những ccám dỗ cùng những dtên lửa của ekẻ thù nghịch khiến họ phải đi vào con đường hủy diệt.

  25 Vậy nên, tôi, Nê Phi, đã khuyên nhủ họ phải biết achú tâm đến lời của Chúa; phải, tôi đã khuyên nhủ các anh tôi với tất cả tấm lòng nhiệt thành của tôi, cùng với tất cả khả năng mà tôi có, ngõ hầu họ biết chú tâm đến lời của Thượng Đế và nhớ luôn luôn tuân giữ những lệnh truyền của Ngài trong mọi sự việc.

  26 Và họ nói với tôi: aDòng sông có nước mà cha chúng ta trông thấy có nghĩa gì vậy?

  27 Và tôi nói với họ rằng adòng nước mà cha tôi trông thấy là bsự dơ bẩn; vì tâm trí của ông quá bận rộn về các điều khác nên ông không trông thấy được sự dơ bẩn của dòng nước.

  28 Và tôi nói với họ rằng đó là một avực thẳm ghê gớm làm tách rời những kẻ độc ác ra khỏi cây sự sống, và cũng tách rời luôn cả những thánh đồ của Thượng Đế nữa.

  29 Và tôi nói với họ rằng đó là biểu tượng của angục giới ghê sợ, là nơi mà thiên sứ bảo tôi rằng đã được chuẩn bị cho những kẻ độc ác.

  30 Và tôi nói với họ rằng cha chúng ta còn trông thấy acông lý của Thượng Đế đã chia cách kẻ ác với người ngay chính; và sự sáng chói của nó giống như sự sáng chói của ngọn lửa sáng rực bốc lên cao tới tận Thượng Đế mãi mãi và đời đời, không bao giờ ngừng.

  31 Và họ nói với tôi: Có phải điều này có nghĩa là sự thống khổ của thể xác trong những ngày athử thách, hay nó có nghĩa là trạng thái cuối cùng của linh hồn sau khi thể xác thế tục đã bchết, hay điều ấy chỉ về những việc của thế tục?

  32 Và chuyện rằng, tôi nói với họ rằng, điều đó tượng trưng cho cả những điều thế tục lẫn thuộc linh; vì khi ngày ấy đến, họ phải bị phán xét về aviệc làm của mình; phải, những việc do thể xác thế tục đã làm trong những ngày thử thách của họ.

  33 Vậy nên, nếu họ achết trong sự độc ác của mình thì họ cũng sẽ bị bkhai trừ khỏi những sự việc thuộc linh thuộc về sự ngay chính; vậy nên họ phải bị đem đến đứng trước mặt Thượng Đế để được cphán xét theo những dviệc làm của mình. Và nếu những việc làm của họ ô uế thì đương nhiên họ phải eô uế; và một khi họ ô uế thì họ không thể nào g trong vương quốc của Thượng Đế được, vì nếu không như vậy thì vương quốc của Thượng Đế cũng bị ô uế.

  34 Nhưng này, tôi nói cho các anh hay, vương quốc của Thượng Đế không aô uế, và không có một vật gì dơ bẩn có thể đi vào vương quốc của Thượng Đế được; vậy nên, cần phải có một chỗ ô uế được chuẩn bị sẵn cho những gì ô uế.

  35 Và có một chỗ đã được chuẩn bị sẵn, phải, chỗ đó chính là angục giới gớm ghê kia mà tôi đã nói tới, và bquỷ dữ là kẻ chuẩn bị của nó. Vậy nên trạng thái cuối cùng của linh hồn loài người là được ở trong vương quốc của Thượng Đế, hay là bị khai trừ bởi ccông lý mà tôi đã nói đến.

  36 Vậy nên, những kẻ độc ác đều bị tách ra khỏi những người ngay chính, và cũng ra khỏi acây sự sống là cây có những trái quý giá và được bhấp dẫn hơn hết thảy mọi thứ trái khác; phải, và đó là một ân tứ clớn lao hơn hết thảy mọi dân tứ khác của Thượng Đế. Và tôi đã nói vậy với các anh tôi. A Men.