1 Nê Phi 1
  Footnotes
  Theme

  Sách Nê Phi Thứ Nhất

  Triều Đại và Giáo Vụ Của Ông

  Truyện ký về Lê Hi và vợ ông là Sa Ri A cùng bốn người con trai của ông có tên như sau (bắt đầu từ người con trưởng): La Man, Lê Mu Ên, Sam, và Nê Phi. Chúa báo trước cho Lê Hi biết ông phải rời khỏi xứ Giê Ru Sa Lem vì ông đã tiên tri cho dân chúng biết về sự bất chính của họ và họ tìm cách hủy diệt mạng sống của ông. Ông cùng gia đình hành trình ba ngày trong vùng hoang dã. Nê Phi đem các anh mình trở lại xứ Giê Ru Sa Lem để tìm biên sử của người Do Thái. Truyện ký về những nỗi thống khổ của họ. Họ lấy các con gái của Ích Ma Ên làm vợ. Họ đem gia đình đi vào vùng hoang dã. Những sự đau đớn và những nỗi thống khổ của họ trong vùng hoang dã. Lộ trình của họ. Họ đến bên bờ đại dương. Các anh của Nê Phi nổi lên chống ông. Ông làm họ đuối lý và đóng một chiếc thuyền. Họ đặt tên nơi ấy là Phong Phú. Họ vượt đại dương đến đất hứa, và vân vân. Thiên ký thuật này viết theo truyện ký của Nê Phi; hay nói cách khác, tôi, Nê Phi, đã ghi chép biên sử này.

  Chương 1

  Nê Phi bắt đầu ghi chép biên sử của dân tộc ông—Lê Hi trông thấy trong khải tượng một cột lửa và được đọc sách tiên tri—Ông ca ngợi Thượng Đế, tiên báo sự hiện đến của Đấng Mê Si, và tiên tri về sự hủy diệt Giê Ru Sa Lem—Ông bị người Do Thái ngược đãi. Khoảng 600 trước T.C.

  1 Tôi, aNê Phi, nhờ sinh trưởng trong một bgia đình cnề nếp nên được ddạy dỗ dựa trên một phần lớn những kiến thức của cha tôi; và trong những chuỗi ngày của đời tôi, tôi đã từng chứng kiến biết bao enỗi thống khổ, tuy vẫn được Chúa dành cho nhiều ưu đãi trong suốt cuộc đời tôi; phải, tôi đã có được sự hiểu biết lớn lao về lòng nhân từ và gnhững điều kín nhiệm của Thượng Đế, vậy nên tôi viết một hbiên sử về những diễn biến trong đời tôi.

  2 Phải, tôi viết biên sử này theo angôn ngữ của cha tôi, là một ngôn ngữ gồm có kiến thức của người Do Thái với ngôn ngữ của người Ai Cập.

  3 Và tôi biết rằng biên sử mà tôi ghi chép ra đây là có athật; và chính tay tôi đã ghi chép và dựa theo sự hiểu biết của mình.

  4 Vì chuyện rằng vào đầu anăm thứ nhất của triều đại bSê Đê Kia, vua Giu Đa (cha tôi là Lê Hi đã sống tại cGiê Ru Sa Lem suốt đời ông); chính trong năm này có nhiều dvị tiên tri đến và nói những lời tiên tri cho dân chúng biết rằng họ phải hối cải, bằng không thì thành phố eGiê Ru Sa Lem vĩ đại ắt sẽ bị hủy diệt.

  5 Vậy nên chuyện rằng, trong lúc cha tôi là aLê Hi đi ra ngoài cầu nguyện Chúa; phải, ông đã cầu nguyện hết btấm lòng thành của mình cho dân ông.

  6 Và chuyện rằng, lúc ông cầu nguyện Chúa thì một acột lửa xuất hiện trên phiến đá trước mặt ông; và ông được nghe thấy rất nhiều điều; và cũng chính vì những điều nghe thấy đó mà ông đã kinh hãi và run sợ vô cùng.

  7 Và chuyện rằng, ông trở về nhà riêng tại Giê Ru Sa Lem và ông nằm vật xuống giường, tâm thần achan hòa Thánh Linh cùng những điều ông vừa mục kích.

  8 Và trong khi tâm thần chan hòa Thánh Linh như vậy, ông được đưa vào trong một akhải tượng đến độ trông thấy được các btầng trời mở ra, và ông nghĩ là ông đã thấy được Thượng Đế đang ngự trên ngai của Ngài có vô số nhóm thiên thần bao quanh và đang trong trạng thái ca hát và suy tôn Thượng Đế của họ.

  9 Và chuyện rằng, ông trông thấy có Một Vị bước xuống khỏi giữa tầng trời, và ông nhận thấy ahào quang của vị đó chói sáng hơn cả ánh mặt trời vào lúc giữa trưa.

  10 Và ông còn trông thấy có amười hai vị khác đi theo vị đó, và hào quang của các vị này cũng chói sáng hơn cả ánh sáng của các vì sao trên vòm trời.

  11 Và tất cả các vị ấy đi xuống và tiến tới mặt đất; và vị đi đầu tiên đến đứng trước mặt cha tôi, trao cho ông một acuốn sách và bảo ông hãy đọc.

  12 Và chuyện rằng, khi ông đọc sách ấy, ông được đầy dẫy aThánh Linh của Chúa.

  13 Và ông đọc rằng: Khốn thay, khốn thay cho Giê Ru Sa Lem, vì ta đã thấy anhững điều khả ố của mi! Phải, cha tôi quả đã đọc nhiều điều liên hệ đến bGiê Ru Sa Lem—rằng thành phố này sẽ bị hủy diệt, và dân cư ngụ trong ấy cũng vậy; nhiều người sẽ bị chết bởi gươm đao, và nhiều người khác sẽ cbị bắt đày qua Ba Bi Lôn.

  14 Và chuyện rằng, sau khi cha tôi đọc và thấy nhiều điều vĩ đại và kỳ diệu, ông đã thốt lên nhiều điều với Chúa như vầy: Vĩ đại và kỳ diệu thay những việc làm của Ngài, hỡi Đức Chúa Trời Toàn Năng! Ngai của Ngài ở trên các tầng trời cao vời vợi, và quyền năng, sự nhân từ, cùng lòng thương xót của Ngài trên tất cả dân cư trên thế gian này; và bởi Ngài giàu lòng thương xót, nên Ngài không đành để cho ai đã biết atìm tới Ngài phải bị diệt vong.

  15 Và đây là những lời cha tôi đã thốt ra để ca ngợi Thượng Đế của ông, vì tâm hồn ông rất hân hoan, và lòng ông tràn ngập niềm sung sướng vì những điều ông đã được thấy, phải, những điều mà Chúa đã cho ông thấy.

  16 Và giờ đây, tôi, Nê Phi, không ghi chép hết những điều mà cha tôi đã viết ra, vì lẽ cha tôi đã viết rất nhiều về những điều ông được thấy trong những khải tượng và trong các giấc mộng. Ông cũng đã viết rất nhiều về những điều ông atiên tri và ngỏ cùng các con ông, mà tôi sẽ không ghi chép lại đầy đủ được.

  17 Nhưng tôi sẽ ghi chép những diễn biến trong đời tôi. Này, tôi xin atóm lược lại bbiên sử của cha tôi trên các bảng khắc do tay tôi làm ra; vậy nên, sau khi tóm lược xong biên sử của cha tôi, tôi sẽ ghi chép lại đời tư của tôi.

  18 Vậy nên tôi muốn các người biết rằng, sau khi Chúa cho cha tôi là Lê Hi trông thấy những điều kỳ diệu, phải, về asự tàn phá của Giê Ru Sa Lem, này, ông đã đi đến giữa đám đông dân chúng, rồi bắt đầu bnói tiên tri và rao truyền cho họ những điều ông đã được nghe thấy.

  19 Và chuyện rằng, người Do Thái đã achế nhạo ông vì những điều mà ông đã làm chứng về họ; vì quả thật ông đã làm chứng về sự độc ác và những điều khả ố của họ; ông còn làm chứng rằng, những điều ông nghe thấy và luôn cả những điều ông đọc được trong sách, biểu lộ rõ ràng sự hiện đến của bĐấng Mê Si, và luôn cả sự cứu chuộc thế gian nữa.

  20 Rồi khi những người Do Thái nghe những điều này họ trở nên tức giận với ông; phải, như trước kia họ đã từng tức giận các vị tiên tri thời xưa, là những người mà họ đã từng axua đuổi, ném đá và sát hại; nay họ cũng tìm kiếm mạng sống của ông để họ có thể lấy mạng sống ấy. Nhưng này, tôi, Nê Phi, sẽ cho các người thấy rằng, tấm lòng bthương xót dịu dàng của Chúa được dành cho tất cả những người được Ngài chọn lựa, nhờ đức tin của họ, để làm cho họ hùng mạnh ngay cả có được quyền năng giải thoát.