Lời Giới Thiệu
    Footnotes
    Theme

    Bảng Niên Đại

    Bảng niên đại vắn tắt sau đây có thể cho anh chị em một ý thức về sự tuần tự của các sự kiện trong các thời kỳ Kinh Thánh và Sách Mặc Môn. Nhiều ngày tháng là phỏng chừng, nhất là trong thời Cựu Ước.