1 Nê Phi 2
  Footnotes
  Theme

  Chương 2

  Lê Hi dẫn gia đình đi vào vùng hoang dã gần Biển Đỏ—Họ bỏ lại tài sản của họ—Lê Hi dâng lễ vật hy sinh lên Chúa và dạy bảo các con trai của mình biết tuân giữ các lệnh truyền—La Man và Lê Mu Ên ta thán cha mình—Nê Phi biết vâng lời và cầu nguyện với đức tin; Chúa phán cùng ông và ông được chọn làm người cai trị các anh của ông. Khoảng 600 trước T.C.

  1 Vì này, chuyện rằng, Chúa đã nói với cha tôi, phải, trong một giấc mộng, Ngài đã phán cùng ông rằng: Lê Hi, phước thay cho con vì những việc con đã làm; và vì con đã trung thành và đã rao truyền cho dân này biết những gì ta truyền lệnh cho con, này, chúng đang tìm cách alấy mạng sống của con.

  2 Và chuyện rằng Chúa đã atruyền lệnh cho cha tôi, phải, trong một bgiấc mộng, rằng ông phải cđem gia đình đi vào vùng hoang dã.

  3 Và chuyện rằng, ông là người biết avâng lời Chúa, vậy nên ông làm theo lời Chúa truyền dạy.

  4 Và chuyện rằng, ông ra đi vào vùng hoang dã. Và ông bỏ lại nhà cửa và đất thừa hưởng, cùng vàng bạc và các vật quý báu, và ông chẳng đem theo thứ gì ngoài gia đình mình, và lương thực, cùng các lều vải, rồi ara đi vào vùng hoang dã.

  5 Và ông đi xuống cạnh vùng ranh giới gần ven aBiển Đỏ, sau đó ông hành trình trong vùng hoang dã dọc theo vùng ranh giới gần ven Biển Đỏ hơn; và ông quả thật đã hành trình trong vùng hoang dã cùng với gia đình gồm có: mẹ tôi là Sa Ri A, các anh tôi là bLa Man, Lê Mu Ên, và Sam.

  6 Và chuyện rằng, sau khi ông đã hành trình được ba ngày trong vùng hoang dã, ông dựng lều trong athung lũng bên bờ một dòng sông có nước.

  7 Và chuyện rằng, ông lập một abàn thờ bbằng đá, và dâng lễ vật lên Chúa và ctạ ơn Chúa, Thượng Đế của chúng tôi.

  8 Và chuyện rằng, ông đặt tên cho sông ấy là La Man. Sông này chảy về Biển Đỏ; và thung lũng này nằm ở vùng ranh giới gần cửa sông.

  9 Và khi cha tôi thấy nước sông chảy dồn về lòng Biển Đỏ, ông nói với La Man rằng: Ôi, cha mong con sẽ giống như dòng sông này, luôn chảy về nguồn gốc của mọi điều ngay chính!

  10 Và ông cũng nói với Lê Mu Ên rằng: Ôi, cha mong con sẽ giống như thung lũng này và vững chắc và bền bỉ, và bất di bất dịch trong việc tuân giữ các lệnh truyền của Chúa!

  11 Giờ đây, ông nói như vậy vì La Man và Lê Mu Ên có tính ương ngạnh; vì này, họ ata thán bcha mình nhiều điều; vì ông là cngười trông thấy các khải tượng và ông đã dẫn họ rời khỏi xứ Giê Ru Sa Lem, bỏ lại đất đai thừa hưởng, và vàng bạc cùng các vật quý báu để vào chết trong chốn hoang dã này. Họ bảo rằng, ông đã làm vậy vì những sự tưởng tượng điên rồ của lòng ông.

  12 Và La Man cùng Lê Mu Ên, hai người con trai lớn nhất, đã ta thán cha mình như vậy. Và sở dĩ họ ta thán là vì họ akhông hiểu những việc làm của Thượng Đế là Đấng đã sáng tạo ra họ.

  13 Họ cũng không tin rằng, Giê Ru Sa Lem, thành phố vĩ đại đó, lại có thể bị ahủy diệt được, theo như những lời nói của các vị tiên tri. Và họ chẳng khác chi những người Do Thái ở Giê Ru Sa Lem, những người đang tìm cách lấy đi mạng sống của cha tôi.

  14 Và chuyện rằng, cha tôi đã nói với họ trong thung lũng Lê Mu Ên, bằng một giọng đầy auy lực, nhờ ông được đầy dẫy Thánh Linh, đến nỗi toàn thân họ brun lên trước mặt ông. Và ông đã khuất phục được họ, khiến họ không thốt lên được lời nào chống đối ông nữa; vậy nên họ đã làm theo lời ông truyền dạy.

  15 Và cha tôi trú trong một lều vải.

  16 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, vì hãy còn trẻ lắm, nhưng đã có một vóc dáng cao lớn, và có khát vọng lớn lao muốn biết về anhững điều kín nhiệm của Thượng Đế, vậy nên tôi đã kêu cầu Chúa; và này, Ngài đã bđến với tôi và cxoa dịu lòng tôi, khiến tôi thật sự dtin tất cả những lời echa tôi đã nói; vậy nên, tôi không nổi lên chống ông như các anh tôi.

  17 Và tôi đã nói chuyện với Sam, kể lại những việc ấy cho anh biết những gì Chúa đã biểu thị cho tôi qua Đức Thánh Linh của Ngài. Và chuyện rằng anh đã tin lời tôi.

  18 Nhưng này, La Man và Lê Mu Ên không muốn nghe theo những lời của tôi; và vì lấy làm aphiền muộn cho lòng dạ chai đá của hai anh nên tôi đã kêu cầu Chúa vì lợi ích của họ.

  19 Và chuyện rằng, Chúa phán với tôi rằng: Phước thay cho con, hỡi Nê Phi, nhờ ađức tin của con, vì con đã biết chuyên tâm tìm tới ta với sự khiêm tốn trong lòng.

  20 Và chừng nào con còn tuân giữ các lệnh truyền của ta, con sẽ được athịnh vượng và sẽ được dẫn dắt đến một bvùng đất hứa; phải, đó là một vùng đất mà ta đã chuẩn bị cho con; phải, một vùng đất chọn lọc hơn hết thảy mọi vùng đất khác.

  21 Và chừng nào các anh con còn chống đối con, chúng sẽ bị akhai trừ khỏi sự hiện diện của Chúa.

  22 Và chừng nào con còn tuân giữ các lệnh truyền của ta, con sẽ được đặt lên làm angười cai trị và người giảng dạy các anh con.

  23 Vì này, vào ngày mà chúng nổi lên chống đối ta, ta sẽ arủa sả chúng, bằng một lời rủa sả nặng nề, và chúng sẽ không có một quyền lực gì đối với dòng dõi con trừ phi chính dòng dõi của con cũng sẽ chống đối ta nữa.

  24 Và nếu dòng dõi của con nổi lên chống đối ta, thì con cháu của các anh con sẽ là một atai họa cho dòng dõi của con, để bnhắc nhở họ nhớ đến ta.