1 Nê Phi 10
  Footnotes
  Theme

  Chương 10

  Lê Hi tiên đoán dân Do Thái sẽ bị những người Ba Bi Lôn bắt tù đày—Ông nói về sự hiện đến của Đấng Mê Si, tức là Đấng Cứu Rỗi, Đấng Cứu Chuộc, giữa dân Do Thái—Lê Hi còn nói về sự xuất hiện của một vị, là người sẽ làm phép báp têm cho Đấng Chiên Con của Thượng Đế—Lê Hi nói về cái chết và sự phục sinh của Đấng Mê Si—Ông so sánh sự phân tán và sự quy tụ của Y Sơ Ra Ên với cây ô liu—Nê Phi nói về Vị Nam Tử của Thượng Đế, về ân tứ Đức Thánh Linh và về sự cần thiết của sự ngay chính. Khoảng 600–592 trước T.C.

  1 Và giờ đây, tôi, Nê Phi, tiếp tục ghi chép trên acác bảng khắc này những diễn biến trong đời tôi cùng triều đại và giáo vụ của tôi; vậy nên, để tiếp tục câu chuyện tôi phải nói chút ít về cha tôi và các anh tôi.

  2 Vì này, chuyện rằng, sau khi cha tôi đã kể hết những lời diễn tả về agiấc mơ của ông và khuyên nhủ các anh tôi hãy cần mẫn, ông bèn nói với các anh tôi về dân Do Thái—

  3 Rằng, sau khi họ bị hủy diệt, nhất là thành phố aGiê Ru Sa Lem vĩ đại kia, và nhiều người bị bbắt tù đày qua bên cBa Bi Lôn, theo như kỳ định của Chúa, họ lại dtrở về; phải, họ được đem trở về khỏi cảnh tù đày; và sau khi họ được đem trở về khỏi cảnh tù đày, họ lại được làm chủ đất thừa hưởng của mình.

  4 Phải, asáu trăm năm kể từ lúc cha tôi rời Giê Ru Sa Lem, Đức Chúa Trời sẽ lập lên giữa dân Do Thái một bvị tiên tri—đó là cĐấng Mê Si, hay nói cách khác, đó là Đấng Cứu Rỗi của thế gian vậy.

  5 Rồi ông còn nói về một số đông các vị tiên tri đã alàm chứng về những điều này có liên quan đến Đấng Mê Si, tức là Đấng Cứu Chuộc của thế gian mà ông vừa nói tới.

  6 Vậy nên, tất cả loài người đã ở trong trạng thái lạc lối và asa ngã, và sẽ mãi mãi ở trong trạng thái đó trừ khi họ trông cậy Đấng Cứu Chuộc này.

  7 Và ông còn nói về một avị tiên tri là vị sẽ đến trước Đấng Mê Si để sửa soạn con đường của Chúa—

  8 Phải, vị đó sẽ đi và rao vang trong vùng hoang dã: Ồ các người hãy asửa soạn con đường của Chúa, và hãy làm các lối đi của Ngài được thẳng, vì đã có một Đấng đứng giữa các người mà các người không hay biết; Đấng ấy có nhiều quyền lực hơn ta và ta không xứng đáng để cởi dây giày cho Ngài. Ồ và cha tôi đã nói nhiều về việc này.

  9 Cha tôi nói rằng, vị ấy sẽ làm phép báp têm tại aBê Tha Ba Ra, bên kia sông Giô Đanh; và cha tôi còn nói rằng vị ấy sẽ làm bphép báp têm bằng nước; ngoài ra ông còn nói rằng vị ấy sẽ làm phép báp têm cho Đấng Mê Si bằng nước.

  10 Và sau khi làm phép báp têm cho Đấng Mê Si bằng nước xong, vị ấy sẽ thừa nhận và làm chứng rằng, mình đã làm phép báp têm cho aChiên Con của Thượng Đế là Đấng sẽ cất bỏ tội lỗi của thế gian.

  11 Và chuyện rằng, sau khi nói hết những điều này, cha tôi bèn nói với các anh tôi về việc phúc âm sẽ được thuyết giảng giữa dân Do Thái, và ông cũng nói về việc dân Do Thái sẽ asa vào vòng bvô tín ngưỡng. Và sau khi họ cgiết Đấng Mê Si là Đấng sẽ đến, và sau khi Ngài bị họ giết, Ngài sẽ dsống lại từ cõi chết, và sẽ tự biểu hiện bằng eĐức Thánh Linh cho người Dân Ngoại thấy.

  12 Phải, cha tôi đã nói nhiều về Dân Ngoại và về gia tộc Y Sơ Ra Ên, rằng họ được ví như acây ô liu có nhiều cành bị bẻ gãy và bị bphân tán khắp trên mặt đất.

  13 Vậy nên, ông nói rằng chúng tôi cần phải được dẫn dắt đến ađất hứa chung với nhau, ngõ hầu làm ứng nghiệm lời phán dạy của Chúa, rằng chúng tôi sẽ bị phân tán khắp trên mặt đất.

  14 Và sau khi gia tộc Y Sơ Ra Ên bị phân tán khắp nơi, họ sẽ được aquy tụ lại với nhau, hay nói tóm lại, sau khi người bDân Ngoại đã nhận được Phúc Âm trọn vẹn thì những cành thiên nhiên của ccây ô liu, hay nói cách khác, những người còn sót lại thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên, sẽ được ghép vào, hay nói cách khác, họ sẽ nhận biết được Đấng Mê Si chân chính, Chúa của họ và cũng là Đấng Cứu Chuộc của họ.

  15 Và theo lời lẽ như vậy cha tôi đã tiên tri và nói với các anh tôi, và còn nhiều điều khác nữa mà tôi không ghi chép trong sách này; vì tôi nhận thấy thích hợp cho tôi ghi chép nhiều về những chuyện này, trong asách khác của tôi.

  16 Và tất cả những điều này, là những điều mà tôi đã nói tới, đều xảy ra trong thời kỳ cha tôi còn ở trong lều tại thung lũng Lê Mu Ên.

  17 Và chuyện rằng, tôi, Nê Phi, sau khi nghe được tất cả anhững lời cha tôi thuật lại về những điều mà ông đã được trông thấy trong bkhải tượng, và những lời ông đã nói nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, và sở dĩ ông có được quyền năng này là nhờ đức tin nơi Vị Nam Tử của Thượng Đế—và Vị Nam Tử của Thượng Đế là cĐấng Mê Si sẽ đến—thì tôi, Nê Phi, cũng ước ao được nghe thấy và biết những điều này nhờ quyền năng của dĐức Thánh Linh, là ân tứ của Thượng Đế ban cho tất cả những ai echuyên tâm tìm tới Ngài, như Ngài đã từng ban cho trong thời gxa xưa và trong thời Ngài sẽ xuất hiện giữa đám con cái loài người.

  18 Vì Ngài lúc nào acũng vậy, hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi về sau; và đường lối đã được chuẩn bị cho mọi người từ lúc thế gian mới được tạo dựng, nếu loài người biết hối cải và tìm đến Ngài.

  19 Vì kẻ nào chuyên tâm tìm thì sẽ gặp; và anhững điều kín nhiệm của Thượng Đế sẽ được vén lên cho họ biết, nhờ quyền năng của bĐức Thánh Linh vào thời hiện tại cũng như vào thời xưa, và vào thời xưa cũng chẳng khác chi thời sắp tới; vậy nên, clộ trình của Chúa là một vòng tròn vĩnh cửu.

  20 Do đó, hỡi loài người, hãy nhớ rằng, tất cả những việc làm của các người sẽ bị đem ra axét xử.

  21 Vậy nên, nếu các người tìm cách làm điều ác trong những ngày athử thách của mình thì các người sẽ bị xét là bdơ bẩn trước ghế phán xét của Thượng Đế; và không một vật gì dơ bẩn có thể ở được cùng Thượng Đế; vậy nên, các người sẽ phải bị khai trừ mãi mãi.

  22 Và Đức Thánh Linh cho tôi có thẩm quyền nói những lời này chớ không được chối bỏ.