1 Nê Phi 19
  Footnotes
  Theme

  Chương 19

  Nê Phi làm các tấm bảng bằng khoáng kim và ghi chép lịch sử dân mình—Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên sẽ đến sáu trăm năm sau kể từ ngày Lê Hi rời Giê Ru Sa Lem—Nê Phi nói về việc Ngài chịu những thống khổ và bị đóng đinh trên thập tự giá—Dân Do Thái sẽ bị khinh miệt và phân tán cho đến những ngày sau cùng khi họ quay trở lại cùng Chúa. Khoảng 588–570 trước T.C.

  1 Và chuyện rằng, vì Chúa truyền lệnh nên tôi phải làm những bảng bằng kim khoáng để tôi có thể ghi khắc lịch sử dân tôi lên trên đó. Trên acác tấm bảng khắc tôi làm ra, tôi ghi khắc biên sử của bcha tôi, và luôn cả cuộc hành trình của chúng tôi trong vùng hoang dã, cùng những lời tiên tri của cha tôi; và tôi còn ghi khắc nhiều điều tiên tri của riêng tôi lên trên ấy nữa.

  2 Và, khi tôi làm các bảng khắc, tôi đâu có biết rằng Chúa sẽ truyền lệnh cho tôi phải làm anhững bảng khắc này; vậy nên, biên sử của cha tôi, và gia phả của tổ phụ ông, cùng phần lớn các sự việc đã xảy đến cho chúng tôi trong vùng hoang dã đều được ghi khắc trên những bảng khắc tôi vừa nói đó; vậy nên, những sự việc đã xảy ra trước khi tôi làm ra bnhững bảng khắc này thì lẽ cố nhiên là được đề cập đến trong các bảng khắc đầu tiên.

  3 Và sau khi tôi đã làm những bảng khắc này theo lệnh truyền, tôi, Nê Phi, nhận được lệnh truyền rằng giáo vụ và những lời tiên tri, những phần rõ ràng và quý báu hơn của các sự việc đó, phải được ghi chép trên acác bảng khắc này; và những điều được ghi chép ra đây sẽ được lưu giữ để giáo huấn dân tôi, là những người sẽ nhận được đất này, và còn vì những mục đích bthông sáng khác nữa mà chỉ có Chúa mới biết được.

  4 Vậy nên, tôi, Nê Phi, đã ghi khắc biên sử trên những bảng khắc khác, có tường thuật, hay kể lại một cách đầy đủ hơn về những cuộc chiến và tranh chấp cùng sự hủy diệt của dân tôi. Và tôi đã làm như vậy, và còn dặn bảo dân tôi phải làm những gì sau khi tôi chết đi; và những bảng khắc này phải được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, hoặc từ tiên tri này đến tiên tri khác, cho đến khi nào họ nhận được thêm những lệnh truyền của Chúa.

  5 Và việc tôi alàm ra các bảng khắc này sẽ được tường thuật sau; này tôi xin kể tiếp những điều tôi vừa nói; và sở dĩ tôi làm vậy là để cho những sự việc thiêng liêng hơn được blưu truyền cho dân chúng của tôi sau này biết.

  6 Tuy nhiên, tôi không ghi chép bất cứ một điều nào trên các bảng khắc này ngoại trừ những điều mà tôi nhận thấy có tính cách athiêng liêng. Và giờ đây, nếu tôi có lầm lẫn, thì cũng như người xưa đã từng lầm lẫn. Chẳng phải tôi muốn đưa người khác ra để tự bào chữa cho mình, nhưng chính vì bsự yếu kém của tôi, theo thể cách xác thịt, nên tôi xin tự bào chữa cho mình vậy.

  7 Vì có nhiều việc mà vài kẻ cho là có giá trị lớn lao, đối với cả thể xác lẫn tâm hồn, nhưng kẻ khác lại coi nó như ahư không và chà đạp dưới chân họ. Phải, chính Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên cũng từng bị loài người bchà đạp dưới chân họ; tôi nói họ chà đạp dưới chân, là ý tôi muốn nói rằng họ xem Ngài là hư không, và không muốn nghe theo những lời khuyên dạy của Ngài.

  8 Và này, theo như lời vị thiên sứ, thì Ngài sẽ ađến bsáu trăm năm sau kể từ ngày cha tôi rời Giê Ru Sa Lem.

  9 Và thế gian, vì sự bất chính của mình, sẽ xét đoán Ngài như một người hư không; vậy nên, họ quất Ngài bằng roi, Ngài hứng chịu cho họ quất; họ đánh đập Ngài, Ngài hứng chịu cho họ đánh đập. Phải, họ akhạc nhổ vào Ngài, Ngài cũng hứng chịu cho họ khạc nhổ, vì lòng thương yêu nhân từ và sự nhịn nhục của Ngài đối với con cái loài người.

  10 aThượng Đế của tổ phụ chúng ta, là những người đã từng được bdẫn dắt ra khỏi Ai Cập, để thoát khỏi vòng nô lệ, và cũng đã từng được Ngài bảo tồn trong vùng hoang dã, phải, đó là cThượng Đế của Áp Ra Ham, và Y Sác, và Thượng Đế của Gia Cốp, theo như lời của thiên sứ nói, Ngài sẽ dnạp mình dưới hình thức một phàm nhân, vào tay những kẻ độc ác, để bị etreo lên, theo như lời của gGiê Nốc, và để bị hđóng đinh trên thập tự giá, theo như lời của Nê Um, và để bị chôn xuống imộ, theo như lời của kGiê Nốt, khi vị này nói về ba ngày ltối tăm, đó sẽ là điềm triệu báo cái chết của Ngài cho dân ở các hải đảo biết, và nhất là cho những kẻ thuộc mgia tộc Y Sơ Ra Ên biết.

  11 Vì vị tiên tri ấy đã nói như vầy: Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đến aviếng tất cả gia tộc Y Sơ Ra Ên vào ngày đó, một số sẽ được Ngài viếng bằng tiếng nói của Ngài, vì sự ngay chính của họ, để họ được vui mừng lớn lao và được cứu rỗi, còn một số khác sẽ bằng bsấm chớp của quyền năng của Ngài, bằng bão tố, lửa, khói, và hơi ẩm của cbóng tối, bằng mặt dđất nứt ra, và bằng những engọn núi trồi lên.

  12 atất cả những việc này chắc chắn sẽ xảy đến, tiên tri bGiê Nốt bảo vậy. Và núi cđá trên mặt đất ắt sẽ nứt ra; và vì tiếng gầm của đất nên nhiều vị vua ở các hải đảo sẽ được thúc đẩy bởi Thánh Linh của Thượng Đế tác động mà kêu lên rằng: Thượng Đế của vạn vật đang thống khổ.

  13 Và về phần những người dân ở Giê Ru Sa Lem, theo lời vị tiên tri ấy bảo, sẽ bị mọi dân tộc atrừng phạt vì họ bđóng đinh Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên trên thập tự giá, và trở lòng, chối bỏ những điềm triệu và những điều kỳ diệu, quyền năng và vinh quang của Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên.

  14 Và vì họ trở lòng, lời vị tiên tri nói, và axem thường Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên, họ sẽ lưu lạc trong thể xác, bị diệt vong, bị bnhạo bángckhinh bỉ và sẽ bị tất cả các quốc gia ghét bỏ.

  15 Tuy nhiên, vị tiên tri bảo, khi ngày ấy đến mà họ akhông còn trở lòng nghịch lại Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên nữa thì Ngài sẽ nhớ những điều Ngài đã bgiao ước với tổ phụ họ.

  16 Phải, lúc đó Ngài sẽ nhớ tới acác hải đảo; phải, và theo lời của tiên tri Giê Nốt, Chúa có phán rằng: Ta sẽ bquy tụ tất cả những người thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên từ bốn phương trời của thế gian.

  17 Phải, vị tiên tri bảo, tất cả thế gian sẽ athấy sự cứu rỗi của Chúa; mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ, và dân tộc đều sẽ được phước.

  18 Và tôi, Nê Phi, đã ghi chép những điều này cho dân tôi để may ra có thể thuyết phục họ biết nhớ đến Chúa, Đấng Cứu Chuộc của họ.

  19 Vậy nên, tôi muốn nói với tất cả gia tộc Y Sơ Ra Ên, nếu việc ấy xảy ra thì họ cần phải nhận được anhững điều này.

  20 Vì này, tâm hồn tôi hết sức buồn phiền vì những người ở Giê Ru Sa Lem, khiến tôi mệt mỏi đến đỗi tất cả tứ chi tôi đều bải hoải; vì nếu Chúa không vì lòng thương xót mà cho tôi thấy những việc của họ như Ngài đã từng cho các tiên tri ngày xưa thấy, thì tôi cũng đã bị chết rồi.

  21 Và quả thật Ngài đã cho các atiên tri ngày xưa thấy tất cả những điều có bliên quan tới họ; và Ngài cũng còn cho nhiều người thấy những điều liên quan đến chúng tôi; vậy nên, chúng tôi cần phải biết những điều này vì những điều này được ghi chép trên các bảng khắc bằng đồng.

  22 Chuyện rằng lúc bấy giờ, tôi, Nê Phi, đã giảng dạy những điều này cho các anh tôi biết; và chuyện rằng, tôi đọc cho họ nghe nhiều điều ghi chép trên acác bảng khắc bằng đồng để họ hiểu những gì Chúa đã làm ở những xứ khác, cho những người thời xưa.

  23 Và tôi còn đọc cho họ nghe nhiều điều ghi chép trong acác sách của Môi Se; nhưng để thuyết phục họ tin nhiều hơn về Chúa, Đấng Cứu Chuộc của họ, tôi đã đọc cho họ nghe những điều do tiên tri bÊ Sai viết ra; vì tôi muốn cáp dụng tất cả các thánh thư cho chúng tôi, ngõ hầu đem lại nhiều dlợi ích cho sự học hỏi của chúng tôi.

  24 Vậy nên, tôi nói với họ rằng: Các anh hãy lắng nghe những lời của vị tiên tri, các anh là dân còn sót lại của gia tộc Y Sơ Ra Ên, là một anhánh đã bị tách lìa; các anh hãy lắng nghe những lời vị tiên tri đã viết ra cho tất cả gia tộc Y Sơ Ra Ên, và hãy tự mình áp dụng những lời ấy, ngõ hầu các anh có thể hy vọng như các đồng bào của các anh là những người mà các anh đã bị tách lìa; vì vị tiên tri đã ghi chép như vậy.