2020
Երեց Մոիսես Վիլանուեվա

Երեց Մոիսես Վիլանուեվա

Բարձրագույն Իշխանություն Յոթանասունական

Այն ժամանակ նա ընդամենը 10 տարեկան էր, բայց երեց Մոիսես Վիլանուեվան երբեք չի մոռանա այն զգացումը, երբ միսիոներները նրան և իր ընտանիքին սովորեցնում էին ավետարանը Մեքսիկայի Օաքսակա քաղաքում:

«Ես հիշում եմ այն Հոգին, որը նրանք բերեցին, այն խաղաղությունը, որը ես զգացի իմ սրտում», - ասել է նա։

Երբ Մոիսեսը մկրտվեց իր չորս քույր և եղբայրների հետ, նրա մայրը, ով միայնակ էր և մեծ դժվարությամբ էր մեծացնում Մոիսեսին և նրա յոթ քույրերին ու եղբայրներին, կրկին դարձավ ակտիվ Եկեղեցում։

Ավելի ուշ, երբ 18-ամյա Մոիսեսը պատրաստվում էր իր միսիային, նրա ընտանիքը շարունակում էր դիմագրավել նյութական մարտահրավերներին: Նա կասկածում էր հեռանալու իր որոշման մեջ և ասաց մորը, որ ցանկանում է մնալ տանը և օգնել նրան:

«Եթե դու իսկապես ուզում ես օգնել ինձ, - ասաց նա, - գնա և ծառայիր Տիրոջը»:

Մեքսիկա Հերմոսիլո միսիա գնալու նախօրեին Մոիսեսը ծնկի իջավ իր մահճակալի մոտ և զգաց, որ Տերը գոհ է իր որոշման համար։ Վերականգնված ավետարանի իր վկայության աճը նա վերագրում է իր միսիային։

«Այս եկեղեցին առաջնորդվում է մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի կողմից», - ասել է Երեց Վիլանուեվան: «Նա գիտի մեր բոլորի անունները: Նա գիտի մեր կարիքները, մեր մարտահրավերները և մեր մտահոգությունները: Նա նաև գիտի մեր ուժեղ կողմերը և նույնիսկ մեր սրտերի ցանկությունները»:

Մոիսես Վիլանուեվա Լոպեսը ծնվել է 1966 թվականի դեկտեմբերի 13-ին, Մեքսիկայի Օաքսակա քաղաքում՝ Ռուբեն Վիլանուեվա Պլատաս և Դելֆինա Լոպես Դոմինգեսի ընտանիքում։ 1995 թվականի հունիսի 30-ին նա ամուսնացել է Լետիսիա Ավալոս Լոզանոյի հետ Մեքսիկայի Մեխիկո Սիթիի տաճարում։ Նրանք ունեն երեք զավակ:

1997 թվականին երեց Վիլանուեվան ստացել է բիզնեսի կառավարման բակալավրի կոչում Southeast Regional համալսարանում, իսկ 2011 թվականին՝ բիզնեսի կատարելագործման մագիստրոսի կոչում Tecnológico de Monterrey-ում: Վերջերս նա աշխատել է Sertexa տրանսպորտային ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն:

Իր կոչումը ստանալու պահին երեց Վիլանուեվան ծառայում էր Տարածքային Յոթանասունական Մեքսիկայում: Նա նաև ծառայել է Կալիֆորնիայի Արկադիա միսիայի նախագահ և բարձրագույն խորհրդական, ցցի նախագահի խորհրդական, եպիսկոպոս և հասարակայնության հետ կապերի գծով տնօրեն։