2020
Երեց Ադեյինկա Ա. Օջեդիրան

Երեց Ադեյինկա Ա. Օջեդիրան

Բարձրագույն Իշխանություն Յոթանասունական

2020 թվականի ապրիլյան գերագույն համաժողովը «անմոռանալի հանգստյան օրեր» էին Երեց Ադեյինկա Ա. Օջեդիրանի համար:

Եկեղեցու նորադարձը հաստատվել է Բարձրագույն իշխանություն յոթանասունական՝ առաջին անգամ Նիգերիայի և Արևմտյան Աֆրիկայի Վերջին Օրերի Սրբի համար: Նրա մեծ երախտագիտությունն ու ուրախությունն էլ ավելի մեծացան, երբ Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնը հայտարարեց, որ Նիգերիայի երրորդ տաճարը կկառուցվի Բենին Սիթիում:

«Ես դրան չէի սպասում», - լայն ժպտալով ասաց երեց Օջեդիրանը։ «Երբ լսեցի մեր մարգարեին, ով ասաց, որ Նիգերիայում մեկ այլ տաճար կկառուցվի, իսկապես հիանալի էր: Ինձ համար դա հաստատումն էր, որ Տիրոջ աշխատանքն արագ է ընթանում: Մենք բոլորս անելիքներ ունենք, որպեսզի պատրաստենք Աստծո զավակներին Նրա Որդու Երկրորդ Գալստյան համար»:

Ծնվել է Նիգերիայի Իբադան քաղաքում, 1967 թ. ապրիլի 5-ին՝ Ամոս Ադենիի և Քերոլայն Անիկի Օջեդիրանի ընտանիքում․ Ադեյինկա Այոդեջի Օջեդիրանը բուսաբանության բակալավրի աստիճան է ստացել Իլորինի համալսարանում 1991 թվականին, իսկ ավելի ուշ բիզնեսի կառավարման մագիստրոսի աստիճան է ստացել Լադոկե Ակինտոլա տեխնոլոգիական համալսարանում։ Նա աշխատել է ֆինանսների և բիզնեսի կառավարման ոլորտում՝ որպես մասնագիտացված դիպլոմավորված հաշվապահ։ Նախքան Բարձրագույն Իշխանություն կանչվելը, նա աշխատում էր Shell Nigeria-ում՝ որպես բիզնեսի ֆինանսական ղեկավար։

Մկրտվելուց երեք տարի անց մի առիթով նա հանդիպեց Օլուֆունմիլայո Օմոլոլա Ակինբեբիջեի հետ: Ի վերջո նրանք սկսեցին հանդիպել, բայց աշխատելով տարբեր քաղաքներում, «նրանք պարզապես կապի մեջ էին մնում հեռախոսով»:

Զույգը, ի վերջո, 1998 թվականին ամուսնացավ Նիգերիայում և 2002 թվականի նոյեմբերի 14-ին կնքվեց Հարավային Աֆրիկայի Յոհանեսբուրգի տաճարում: Օջեդիրաններն ունեն մեկ դուստր։

Երեց Օջեդիրանը երախտապարտ է Եկեղեցու բոլոր կոչումների համար, որոնք նա ստացել է՝ 1990 թվականին, 23 տարեկանում Եկեղեցուն միանալու պահից ի վեր: Յուրաքանչյուր հոգևոր հանձնարարություն նրան օգնել է աճել և ընձեռել է սրբազան հնարավորություններ՝ օգնելով ուրիշներին զարգանալ իրենց համապատասխան կոչումների և պարտականությունների մեջ:

Երեց Օջեդիրանն իր կանչը ստանալու ժամանակ ծառայում էր Տարածքային յոթանասունական․ ծառայել է նաև միսիայի նախագահի խորհրդական, ցցի նախագահ, ցցի նախագահի խորհրդական, եպիսկոպոս, եպիսկոպոսի խորհրդական և ճյուղի նախագահ: