2020
Երեց Քելլի Ռ․ Ջոնսոն

Երեց Քելլի Ռ․ Ջոնսոն

Բարձրագույն Իշխանություն Յոթանասունական

Երեց Քելլի Ջոնսոնը լավ է հիշում այն օրը, երբ նրան 31 տարեկանում կանչեցին եպիսկոպոս։ Նույն օրը նրան ախտորոշեցին Բելսի կաթված. մի վիճակ, որի ժամանակ դեմքի մի կողմի մկանները կաթվածահար են լինում կամ թուլանում են:

Դրանք դժվարին ժամանակներ էին, ոչ միայն պայմանավորված տհաճ և ամոթալի վիճակով, այլև նրա բազմաթիվ նոր պարտականությունների պատճառով: Սակայն այդ դժվարին ժամանակներն օրհնություն դարձան։

«Չիմանալով, թե որքան երկար կտևի այդ վիճակը, ես կարեկցանք ապրեցի այն մարդկանց համար, որոնք ինձ հետ են եղել ամբողջ կյանքիս ընթացքում», - ասել է նա: «Ես իսկապես սովորեցի, որ մարդիկ անցնում են անվերահսկելի դժվարին և տխուր իրավիճակների միջով, որոնք ազդում են նրանց ունակությունների, զգացմունքների և վստահության վրա»:

Ժամանակ առ ժամանակ կարող է հարմար չլինել ծառայել Տիրոջ եկեղեցում: Բայց, ինչպես Փրկիչի աշակերտները «շուտով իրենց ուռկանները թողած» (Մատթեոս 4․20) հետևեցին Նրան, «ինչ էլ որ խնդրեն մեզ, մենք պատրաստ ենք դա անել», - ասել է Երեց Ջոնսոնը:

Անկախ նրանից, թե որտեղ Տերը կկանչի նրան կամ նրա ընտանիքին, նրանք գնում են պատրաստակամ սրտով և մտքով՝ անկախ իրենց հանգամանքներից՝ փնտրելով բարին։

Քելլի Ռեյ Ջոնսոնը ծնվել է Յուտա նահանգի Փլեզանթ Վյու քաղաքում, 1963 թվականի հունվարի 16-ին՝ Հարոլդ Ռայմոնդ Ջոնսոն կրտսերի և Հելեն Քրագաուն Ջոնսոնի ընտանիքում: Նա մեծացել է Յուտա նահանգի Օգդեն քաղաքում և 1986 թվականի մարտի 27-ին ամուսնացել է Թերեզա Լին Բարթրումի հետ Սոլթ Լեյքի տաճարում: Նրանք ունեն հինգ երեխա:

Երեց Ջոնսոնը 1987 թվականին ավարտել է Վեբերի պետական համալսարանը և ստացել հաշվապահության բակալավրի աստիճան, իսկ 1989 թվականին ստացել է բիզնեսի կառավարման մագիստրոսի կոչում Բրիգամ Յանգ համալսարանում: Նա աշխատել է որպես KPMG International Cooperative -ի դատական հաշվապահ և վերջերս աշխատել է որպես դատական հաշվապահ և գործընկեր Norman, Townsend և Johnson -ի հետ։

Երեց Ջոնսոնը, ով իր կանչը ստանալու պահին ծառայում էր որպես Տարածքային Յոթանասունական, ծառայել է Թաիլանդ Բանգկոկ միսիայի նախագահ, որտեղ նա ծառայել է իր լիաժամկետ միսիան և ծառայել է որպես ցցի նախագահ, ցցի նախագահի խորհրդական, բարձրագույն խորհրդական, եպիսկոպոս, երեցների քվորումի նախագահ, ծխի միսիայի ղեկավար և ցցի միսիոներների նախապատրաստության դասի ուսուցիչ: