2007
Օժանդակ Կազմակերպությունների Գերագույն Նախագահությունները

Օժանդակ Կազմակերպությունների Գերագույն Նախագահությունները

ԿԻՐԱԿՆՕՐՅԱ ԴՊՐՈՑ

Դանիել Կ. Ջադ
Առաջին Խորհրդական

Ա. Ռոջեր Մերիլ
Նախագահ

Վիլիամ Դ. Օսվալդ
Երկրորդ Խորհրդական

ՍՓՈՓՈՂ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

Սիլվիա Հ. Օլրեդ
Առաջին Խորհրդական

Ջուլի Բ. Բեք
Նախագահ

Բարբարա Թոմփսոն
Երկրորդ Խորհրդական

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ

Դին Ռ. Բուրգես
Առաջին Խորհրդական

Չարլզ Վ. Դեյլգուիստ II
Նախագահ

Մայքլ Ա. Նիդեր
Երկրորդ Խորհրդական

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԿԱՆԱՅՔ

Էլեյն Ս. Դալտոն
Առաջին Խորհրդական

Սյուզան Վ. Թաններ
Նախագահ

Մերի Ն. Քուք
Երկրորդ Խորհրդական

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

Մարգարետ Ս. Լիֆերթ
Առաջին Խորհրդական

Շերիլ Ս. Լանթ
Նախագահ

Վիկի Ֆ. Մացումորի
Երկրորդ Խորհրդական