2007
Լիահոնա

Լիահոնա

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈԻՆԸ

ՇԱԲԱԹ ԱՌԱՎՈՏՅԱՆ ՆԻՍՏ

«Առաջ, Սրբեր», Hymns, no. 81; «Մեր հայրերի հավատը», Hymns, no. 84, մշկ. Լոնգհըրսթի, հրատ. Sonos; «Եկեք Նրա մոտ», Hymns, no. 114; «Եկեք ուրախանանք», Հիմներ և մանկական երգեր, էջ 32; «Ուր կարող եմ դիմել խաղաղության համար», Hymns, no. 129, մշկ. Վիլբերգի, չհրատ, «Ես հավատում եմ Քրիստոսին», Hymns, no. 134, մշկ. Վիլբերգի, չհրատ:

ՇԱԲԱԹ ԵՐԵԿՈՅԱՆ ՆԻՍՏ

«Եկեք ուրախանանք», Հիմներ և մանկական երգեր, էջ 32, մշկ. Անսվորթի, չհրատ; «Ջոզեֆ Սմիթի առաջին աղոթքը», Հիմներ և մանկական երգեր, էջ 26, մշկ. Քեյսեն, հրատ. Ջաքմանի; «Եկեք Սրբեր», Հիմներ և մանկական երգեր, էջ 2, «Օ՜, իմ սիրտը խոսում է Քեզ հետ», Hymns, no. 123, մշկ. Դալտոնի, հրատ. Փլամի:

ՔԱՀԱՆԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏ

«Փրկիչն Իսրայելի», Հիմներ և մանկական երգեր, էջ 5, «Քաղցր է ավետարանի պարգևած խաղաղությունը», Hymns, no. 14, մշկ. Սթահելիի, չհրատ, «Բարձր լեռան գագաթին», Հիմներ և մանկական երգեր, էջ 30, «Մենք միշտ աղոթում ենք Քեզ», Hymns, no. 23, մշկ. Քեյսենի, չհրատ:

ԿԻՐԱԿԻ ԱՌԱՎՈՏՅԱՆ ՆԻՍՏ

«Առաջնորդիր մեզ, Ով Դու մեծ Եհովա», Hymns, no. 83; «Օ՜, Դու բարի և ողորմած Հայր»,“ Hymns, no. 150; «Մանկան աղոթքը», Children’s Songbook, 12, մշկ. Փերիի, հրատ. Ջաքմանի; «Աստծո զավակն եմ», Հիմներ և մանկական երգեր, էջ 58, «Աստված այնպես սիրեց աշխարհը», The Choirbook, 28, հրատ. IRI; «Որքան ամուր է հիմքը», Հիմներ և մանկական երգեր, էջ 6, մշկ. Վիլբերգի, չհրատ:

ԿԻՐԱԿԻ ԵՐԵԿՈՅԱՆ ՆԻՍՏ

«Գեղեցիկ Սիոն, կառուցված բարձրում», Hymns, no. 44, մշկ. Վիլբերգի, չհրատ, «Մեր աղոթքը քեզ», Փարի, խոսքը` Ռասսել Մ. Նելսոնի, մշկ. Վիլբերգի, չհրատ (մենակատար` Սքոթ Միլլեր); «Փառք քեզ Տեր, Մարգարեի համար», Հիմներ և մանկական երգեր, էջ 36, «Այժմ մենք երգում ենք բաժանվելիս», Hymns, no. 156, մշկ. Վիլբերգի, չհրատ:

ՍՓՈՓՈՂ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԺՈՂՈՎ

«Փրկիչն Իսրայելի», Հիմներ և մանկական երգեր, էջ 5, «Լսե՛ք, դուք բոլոր ազգե՛ր», Hymns, no. 264, մշկ. Վեբի, չհրատ, «Բարձր լեռան գագաթին», Հիմներ և մանկական երգեր, էջ 30, մշկ. Վեբի, չհրատ, «Տերն իմ լույսն է», Hymns, no. 89, մշկ. Քեյսենի, հրատ. Ջաքմանի:

Համաժողովի տեսագրությունները մատչելի են

Համաժողովի տեսագրությունները մատչելի են տարբեր լեզուներով www.lds.org ինտերնետային կայքում: Սովորաբար համաժողովից երկու ամիս անց, տեսագրությունները առկա են նաև բաշխման կենտրոններում:

Համաժողովի ելույթները ինտերնետում

Գերագույն համաժողովի ելույթները տարբեր լեզուներով առկա են ինտերնետի www.lds.org կայքում: Սեղմեք “Gospel Library”-ի և “General Conference”-ի վրա: Այնուհետև ընտրեք լեզուն:

Տնային և այցելող ուսուցիչների ուղերձները

Տնային և այցելող ուսուցման ուղերձների համար խնդրում ենք ընտրեք այն հասցեն, որը լավագույնս է համապատասխանում նրանց կարիքներին, ում այցելում եք:

ՇԱՊԿԻ ՎՐԱ

Լուսանկարները` Քրեյգ Դայմոնդի:

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Գերագույն Համաժողովի տեսարանները նկարվել են Սոլթ Լեյք Սիթիում` Քրեյգ Դայմոնդի, Վելդեն Ս. Անդերսենի, Ջոն Լյուքի, Մեթյու Ռեյերի, Քրիստինա Սմիթի, Լես Նիլսոնի, Սքոթ Դեյվիսի, Ռոդ Բոամի, Էմիլի Լեյշմանի, Ջոֆրեյ Մակէլիսթերի, Մարկ Վեյնբերգի, Քոդի Բելի և Կամիլա Քոմբսի կողմից. Բրազիլիայում` Լորենի Ֆոչետտոյի կողմից, Կանադայում` Լորենթ Լյուկուքսի կողմից. Դանիայում` Լիզա Էլս Քլեին Ֆրեդերիկսի և Էնն- Մարի Էլս Լինդբերգի կողմից. Հնդկաստանում` Մերինդա Քաթլերի կողմից. Մեքսիկայում` Ռեյնալդո Մարտինեսի կողմից. Պերույում` Ռայան Բրաունի կողմից. Հարավային Աֆրիկայում` Ռոբ Մայլնի կողմից և Արևմտյան Հնդկաստանում` Դեյվիդ Հուսանի կողմից:

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻՑ ՈՒՍՈՒՑԱՆԵԼՆ ՈՒ ՍՈՎՈՐԵԼԸ

Մեր ժամանակների ուսմունքները, Ահարոնյան Քահանայության և Երիտասարդ Կանանց Նյութերի Ուղեցույցները, այս համաժողովի թեմաներն ու պատմությունների ցուցիչները մատչելի կլինեն ինտերնետային www.lds.org կայքում:

Այցելեք Go to www.lds.org կայք և սեղմեք Gospel Library-ի վրա: Սեղմեք General Conference-ի վրա և ընտրեք լեզուն, ապա ամենավերջին համաժողովը:

ՄԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՈՒՍՄՈՒՆՔԵՐԸ ԾՐԱԳԻՐԸ

Չորրորդ կիրակի օրվա դասերի նյութեր

2007թ. նոյեմբեր–2008թ. ապրիլ` 2007թ. նոյեմբերի Լիահոնա-ում և Ensign*-ում տպագրված ելույթներ

2008թ. մայիս–2008թ. հոկտեմբեր` 2008թ. մայիսի Լիահոնա-ում և Ensign*-ում տպագրված ելույթներ

*Ցցերի և շրջանների նախագահները կարող են ընտրել, թե որ ելույթները պետք է օգտագործել, կամ նրանք կարող են հանձնարարել այս պարտականությունը եպիսկոպոսներին և ճյուղերի նախագահներին: