Vispārējā konference
Kļūt līdzīgiem Viņam
Lejupielādes
Šī lapa (MP3)
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

Kļūt līdzīgiem Viņam

Tikai ar Glābēja dievišķo palīdzību mēs visi varam pilnveidoties, tiecoties līdzināties Viņam.

Pat tiem, kas Jēzus Kristus dzīvi un kalpošanu studē padziļināti, Glābēja aicinājums būt „tādiem kā [Viņš]”1 ir biedējošs un šķietami nesasniedzams. Iespējams, jūs esat tādi kā es — ļoti labi apzināties savas kļūdas un trūkumus, tāpēc garīgā ziņā jums ir ērtāk dzīvot bez piepūles un ar nelielu izaugsmi. „Noteikti, šī mācība ir neizpildāma un hiperboliska,” mēs racionalizējam, ērti izvēloties vismazākās pretestības kursu, tādējādi ieguldot mazāk pūļu nepieciešamo pārmaiņu īstenošanai.

Bet ja nu norādījums kļūt par „tādu kā [Viņš]” nav domāts pārnestā nozīmē pat mūsu laicīgajā stāvoklī? Ja nu tas kaut kādā mērā ir sasniedzams šajā dzīvē un, patiesi, ir priekšnoteikums, lai mēs atkal varētu būt kopā ar Viņu? Ja nu „tādiem kā Es” ir tieši un precīzi tas, ko Glābējs bija domājis? Ko tad? Cik lielus pūliņus mēs būtu gatavi ieguldīt, lai ieaicinātu Viņa brīnumaino spēku mūsu dzīvē, lai mēs varētu mainīt savu iedabu?

Elders Nīls A. Maksvels mācīja: „Kad mēs domājam par Jēzus pavēli kļūt līdzīgiem Viņam un izvērtējam savu garīgo stāvokli, mēs saprotam, ka mēs neesam ļauni, drīzāk, mums trūkst pilnīgas apņemšanās un entuziasma par Viņa darbu, kas ir arī mūsu darbs! Mēs cildinām Viņu, taču reti tiecamies Viņam līdzināties.”2 Jauns mācītājs, Čārlzs M. Šeldons, izteica līdzīgu domu: „Mums kā kristiešiem tik ļoti patīk bezrūpība un komforts, ka mēs nevēlamies uzņemties un nest krustu, kas ir tik raupjš un smags.”3

Patiesībā, pavēle kļūt līdzīgiem Viņam attiecas uz visiem, tāpat kā Jēzus Kristus kļuva līdzīgs Tēvam.4 Pilnveidojoties mēs kļūstam pilnīgāki, izkoptāki un pilnībā attīstīti.5 Šī mācība nav balstīta uz kādas sektas doktrīnām, bet nāk tieši no Paša Skolotāja. Tieši šādai perspektīvai ir jābūt par pamatu mūsu dzīvei, saskarsmei ar apkārtējiem un attiecību veidošanai. Patiesi, katram no mums ir jātiecas lielākā mērā līdzināties Miera valdniekam — jo nav cita veida, kā dziedināt nepilnīgas attiecības vai sašķeltu sabiedrību.6

Aplūkosim, kā rūpīgi, pārdomāti un mērķtiecīgi sākt tiekties pēc tā, lai līdzinātos Viņam, iegūstot Jēzus Kristus īpašības.

Pieņemiet lēmumu un uzņemieties saistības

Pirms dažiem gadiem mēs ar sievu nostājāmies Japānas augstākā kalna — Fudzi kalna — pakājē. Uzsākot savu ceļu augšup, mēs palūkojāmies uz tālo virsotni un prātojām, vai mums izdosies tur nokļūt.

Virzoties uz priekšu, mēs sākām izjust nogurumu, muskuļu sāpes un augstuma ietekmi. Kļuva svarīgi, lai savā prātā mēs spētu koncentrēties uz katru nākamo soli. Mēs sacījām: „Iespējams, es tik drīz vēl nesasniegšu virsotni, bet tagad es varu spert šo nākamo soli.” Pēc kāda laika šis grūtais uzdevums galu galā tika paveikts — sperot soli pa solim.

Pirmais solis šajā ceļā uz līdzināšanos Jēzum Kristum ir vēlme to darīt. Izprast aicinājumu līdzināties Viņam — tas ir labi, taču līdz ar šo izpratni ir nepieciešama kvēla vēlme pārveidot sevi, soli pa solim atmetot miesīgo cilvēku.7 Lai iegūtu šādu vēlmi, mums ir jāzina, kas Jēzus Kristus ir. Mums ir jāzina, kādas ir Viņa rakstura iezīmes,8 mums ir jāmeklē Viņa īpašības Svētajos Rakstos, Baznīcas dievkalpojumos un citās svētās vietās. Kad mēs sāksim vairāk Viņu iepazīt, mēs saskatīsim Viņa īpašības citos. Tas mūs iedrošinās mūsu centienos, jo, ja citi noteiktā mērā var attīstīt Viņa īpašības, tad arī mēs to varam.

Ja mēs būsim godīgi pret sevi, Kristus gaisma9 izgaismos mūsu pašreizējo stāvokli un to, kur vēlamies nokļūt, sevī pilnveidojot Glābēja īpašības.10 Šāds godīgums ir ļoti svarīgs, ja vēlamies gūt panākumus, tiecoties līdzināties Viņam. Patiesi, godīgums ir viena no Viņa īpašībām.

Tie no mums, kuri ir drosmīgi, varētu apsvērt iespēju pajautāt uzticamam ģimenes loceklim, laulātajam, draugam vai garīgajam vadītājam, kura Jēzus Kristus īpašība mums ir vajadzīga, un mums ir jābūt gataviem saņemt atbildi, kādu nevēlamies dzirdēt! Reizēm mēs sevi redzam, it kā raudzīdamies greizā spogulī — vai nu daudz apaļāku, vai arī daudz kalsnāku, nekā mēs patiesībā esam.

Uzticami draugi un ģimenes locekļi var mums palīdzēt saskatīt sevi daudz precīzāk, taču arī viņi, lai cik mīloši un izpalīdzīgi censtos, var redzēt nepilnīgi. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs jautātu arī savam mīlošajam Debesu Tēvam, kas mums ir vajadzīgs un kur mums būtu jākoncentrē savi pūliņi. Viņš mūs pilnībā pazīst un mums mīloši norādīs uz mūsu vājībām.11 Iespējams, jūs uzzināsiet, ka jums ir nepieciešama lielāka pacietība, pazemība, žēlsirdība, mīlestība, cerība, uzcītība vai paklausība, — tie ir daži piemēri.12

Vēl pavisam nesen man bija pieredze, kas paplašināja manu dvēseli, kad kāds mīlošs Baznīcas vadītājs man deva ļoti tiešu norādījumu attiecībā uz nepieciešamību lielākā mērā attīstīt kādu noteiktu īpašību. Viņš mīloši pauda savu redzējumu. Tovakar es dalījos šajā pieredzē ar savu sievu. Viņa bija žēlsirdīga, lai gan piekrita viņa ieteikumam. Svētais Gars man apliecināja, ka viņu padoms nāca no mīloša Debesu Tēva.

Var būt lietderīgi godīgi izpildīt Kristum piemītošo īpašību uzdevumu Sludini Manu evaņģēliju grāmatas 6. nodaļā.13

Kad būsiet godīgi sevi izvērtējuši un apņēmušies mērot pilnveidošanās ceļu, jums būs jānožēlo grēki. Prezidents Rasels M. Nelsons mīloši mācīja: „Kad mēs izvēlamies nožēlot grēkus, mēs izvēlamies mainīties! Mēs ļaujam, lai Glābējs pārveido mūs par tik labiem cilvēkiem, cik tas mums katram iespējams. Mēs izvēlamies garīgi augt un iemantot prieku — pestīšanas prieku Viņā. Izvēloties nožēlot grēkus, mēs izvēlamies kļūt līdzīgāki Jēzum Kristum.”14

Lai mēs līdzinātos Jēzum Kristum, ir jāmaina mūsu sirds un prāts, patiesi, mūsu raksturs, un to ir iespējams paveikt tikai pateicoties Jēzus Kristus pestījošai labvēlībai.15

Izstrādājiet plānu un rīkojieties

Tagad, kad esat apņēmušies mainīties un nožēlot grēkus, esat meklējuši vadību caur lūgšanu, godīgi apdomājuši un, iespējams, apspriedušies ar citiem, jums būs jāizvēlas īpašība, kurai pievērsīsit īpašu vērību. Jums būs jāapņemas ieguldīt jēgpilnas pūles. Jūs neiegūsiet šīs īpašības viegli un ātri, taču, pateicoties Viņa labvēlībai, jūs tās iegūsiet pakāpeniski, ja turpināsiet cītīgi censties.

Kristum piemītošās īpašības ir dāvanas no mīloša Debesu Tēva, kas svēta mūs un apkārtējos. Tāpēc, lai mēs varētu iegūt šīs īpašības, mums būs sirsnīgi jālūdz pēc Viņa dievišķās palīdzības. Ja mēs tieksimies pēc šīm dāvanām ar mērķi labāk kalpot citiem, Viņš svētīs mūsu pūles. Savtīga tiekšanās pēc Dieva dāvanas sagādās vilšanos un neapmierinātību.

Cieši koncentrējoties uz vienu nepieciešamo īpašību un pakāpeniski to iegūstot, jūs izkopsit arī citas īpašības. Vai cilvēks, kurš uzcītīgi tiecas izkopt žēlsirdību, neizkops arī mīlestību un pazemību? Vai cilvēks, kurš uzcītīgi tiecas izkopt paklausību, neizkops arī lielāku uzcītību un cerību? Jūsu sirsnīgie centieni pilnveidot vienu īpašību kļūst par saikni citu īpašību pilnveidošanā.

Pierakstiet un turpiniet

Man ir svarīgi, ka, cenšoties līdzināties Viņam, es pierakstu savas pieredzes un to, ko mācos. Studējot un koncentrējoties uz vienu no Viņa īpašībām, es ieraugu Svētos Rakstus jaunā gaismā, jo es saskatu šīs īpašības piemērus Viņa mācībās, Viņa kalpošanā un Viņa mācekļos. Es arī spēju daudz labāk atpazīt šo īpašību citos cilvēkos. Es esmu sastapis brīnišķīgus cilvēkus gan Baznīcā, gan ārpus tās, kuri ar savām īpašībām līdzinās Viņam. Viņi ir iespaidīgi piemēri tam, kā šīs īpašības var izpausties parastu mirstīgo cilvēku dzīvē, pateicoties Viņa mīlošajai labvēlībai.

Lai panāktu reālu progresu, jums būs jāpieliek ilgstošas pūles. Līdzīgi kā pirms kalnā kāpšanas ir nepieciešama sagatavošanās un kāpšanas laikā izturība un neatlaidība, arī šis process prasīs patiesus pūliņus un upurus. Patiesa kristietība, kurā mēs cenšamies līdzināties mūsu Skolotājam, vienmēr ir prasījusi mūsu lielāko pūļu ieguldīšanu.16

Neliels brīdinājums. Bauslis līdzināties Viņam nav dots ar nolūku — likt jums justies vainīgiem, necienīgiem vai nemīlētiem. Visa mūsu laicīgās dzīves pieredzes būtība ir pilnveidošanās, cenšanās, neveiksmes un panākumi. Lai cik ļoti mēs ar sievu būtu vēlējušies aizvērt acis un brīnumainā veidā pēkšņi attapties virsotnē, tas nav patiesais dzīves nolūks.

Jūs esat pietiekami labi, jūs esat mīlēti, taču tas nenozīmē, ka jūs esat pilnīgi. Ir darbs, kas jāpaveic šajā dzīvē un nākamajā. Tikai ar Viņa dievišķo palīdzību mēs visi varam pilnveidoties, tiecoties līdzināties Viņam.

Šajā laikā, kad „viss [šķiet] satraukts; un … bailes, [šķiet,] nāk pār visiem ļaudīm”,17 vienīgais pretlīdzeklis ir centieni līdzināties Glābējam,18 visas pasaules Pestītājam,19 Pasaules gaismai,20 un tiekšanās pie Viņa, kurš paziņoja: „Es esmu ceļš.”21

Es zinu, ka līdzināties Viņam, pateicoties Viņa dievišķajai palīdzībai un spēkam, ir iespējams, sperot soli pa solim. Ja tas tā nebūtu, Viņš nebūtu devis mums šo bausli.22 Es to zinu, daļēji tāpēc, ka redzu Viņa īpašības tik daudzos no jums. Par to es liecinu Jēzus Kristus Vārdā, āmen.