Vispārējā konference
Paturiet atlikumu — saglabājiet pārmaiņas!
Lejupielādes
Šī lapa (MP3)
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

Paturiet atlikumu — saglabājiet pārmaiņas!

Caur Jēzu Kristu mums tiek dots spēks paliekošu pārmaiņu veikšanai. Kad pazemībā vērsīsimies pie Viņa, Viņš vairos mūsu spējas mainīties.

Māsas, ir tiks liels prieks būt kopā ar jums.

Iedomājieties, ka kāds dodas uz tirgu, lai iegādātos kādu preci. Ja samaksājat pārdevējam vairāk par preces cenu, pārdevējs atdos atlikumu.

Senajā Amerikas kontinentā ķēniņš Benjamīns mācīja savai tautai par milzīgajām svētībām, kuras mēs saņemam no mūsu Glābēja Jēzus Kristus. Viņš radīja debesis, zemi un visu skaisto, kas mūs priecē.1 Ar Viņa mīlošo Izpirkšanu Viņš nodrošina veidu, kā mēs varam tikt pestīti no grēka un nāves.2 Kad izrādām savu pateicību Viņam, uzcītīgi dzīvojot saskaņā ar Viņa baušļiem, Viņš nekavējoties mūs svētī, bet mēs vienmēr paliekam Viņam parādā.

Viņš mums dod daudz, daudz vairāk par to, ko mēs jebkad spēsim Viņam atmaksāt. Tātad, ko mēs varam dot Viņam, kurš samaksājis nenovērtējamu cenu par mūsu grēkiem? Mēs varam dot Viņam atlikumu. Jeb mēs varam dot Viņam savas pārmaiņas. Tās var būt domu pārmaiņas, ieradumu maiņa vai virziena maiņa, kurā mēs dodamies. Apmaiņā pret Savu nenovērtējamo samaksu par katru no mums, Tas Kungs lūdz mums mainīt savu sirdi. Pārmaiņas, ko Viņš no mums prasa, nav Viņa bet gan mūsu labumam. Tātad atšķirībā no pircējas tirgū, kura paņemtu atlikumu, mūsu žēlīgais Glābējs mūs aicina paturēt atlikumu.

Izdzirdējuši ķēniņa Benjamīna vārdus, viņa ļaudis iesaucās, apgalvojot, ka viņu sirdis ir mainījušās, sacīdami: „Pateicoties Tā Visvarenā Kunga Garam, kas radījis mūsos … varenu pārmaiņu, ka mums vairs nav tieksmes darīt ļaunu, bet nepārtraukti darīt labu.”3 Svētajos Rakstos nav teikts, ka viņi nekavējoties kļuva pilnīgi, drīzāk, viņu vēlme mainīties lika viņiem rīkoties. Viņu sirds pārmaiņa nozīmēja to, ka viņi atmeta miesīgo vīrieti vai sievieti un piekāpās Garam, cenšoties kļūt līdzīgāki Jēzum Kristum.

Prezidents Henrijs B. Airings māca: „Patiesa pievēršanās ir atkarīga no tā, vai cilvēks brīvi meklē ticībā, pieliekot lielas pūles un pieredzot arī nedaudz sāpes. Tad tas ir Tas Kungs, kurš var dāvāt … attīrīšanas un pārmaiņu dāvanu.”4 Apvienojot mūsu pūles ar Glābēja spēju mūs mainīt, mēs kļūstam par jaunām radībām.

Kad es biju jaunāka, es iedomājos sevi ejam pa augšupejošu, vertikālu ceļu uz savas mūžīgās dzīves mērķi. Katru reizi, kad es izdarīju vai pateicu ko nepareizu, es sajutu sevi noslīdam lejā, lai atkal sāktu visu no jauna. Tas bija tāpat, kā nonākt uz tā viena lauciņa bērnu spēlē „Cirks”, no kura, pirms spēles finiša, noslīd lejā uz spēles sākumu! Tas bija nomācoši! Tomēr, kad es sāku saprast Kristus mācību5 un kā to ikdienā pielietot savā dzīvē, es atradu cerību.

Jēzus Kristus mums ir devis nepārtrauktu pārmaiņu modeli. Viņš aicina izrādīt ticību Viņam, kas mūs iedvesmo nožēlot grēkus — „šī ticība un grēku nožēlošana izraisa pārmaiņu sirdī”.6 Kad nožēlojam grēkus un pievēršam savu sirdi Viņam, mēs gūstam lielāku vēlmi slēgt svētas derības un ievērot tās. Mēs pastāvam līdz galam, turpinot pielietot šos principus visu mūžu un aicinot To Kungu izmainīt mūs. Pastāvēt līdz galam nozīmē mainīties līdz galam. Tagad es saprotu, ka nesāku no jauna ar katru neveiksmīgu mēģinājumu, bet gan turpinu savu pārmaiņu procesu.

Jauno sieviešu lozungā ir kāda iedvesmota frāze, kas vēsta: „Es turu godā grēku nožēlas dāvanu un ik dienu cenšos pilnveidoties.”7 Es lūdzu, lai mēs visas turētu godā šo skaisto dāvanu un lai mēs apzināti vēlētos mainīties. Dažkārt pārmaiņas, kas mums jāveic, ir saistītas ar nopietnu grēku. Taču visbiežāk mēs cenšamies uzlabot savu raksturu, lai to saskaņotu ar Jēzus Kristus īpašībām. Mūsu ikdienas izvēles vai nu veicinās, vai kavēs mūsu progresu. Mazas, bet neatlaidīgas, apzinātas pārmaiņas palīdzēs mums pilnveidoties. Nezaudējiet drosmi. Pārmaiņas ir process mūža garumā. Es esmu pateicīga, ka mūsu centienos mainīties Tas Kungs ir pacietīgs ar mums.

Caur Jēzu Kristu mums tiek dots spēks paliekošu pārmaiņu veikšanai. Kad pazemībā vērsīsimies pie Viņa, Viņš vairos mūsu spējas mainīties.

Papildus mūsu Glābēja Izpirkšanas pārveidojošajam spēkam, Svētais Gars atbalstīs un vadīs mūs, kad pieliksim pūles. Viņš pat var palīdzēt zināt, kādas pārmaiņas mums jāveic. Palīdzību un iedrošinājumu mēs varam rast arī caur priesterības svētībām, lūgšanām, gavēšanu un tempļa apmeklēšanu.

Tāpat arī uzticami ģimenes locekļi, vadītāji un draugi var sniegt palīdzību mūsu centienos mainīties. Kad man bija 8 gadi, es un mans vecākais brālis Lī pavadījām laiku kopā ar mūsu draugiem, spēlējoties kaimiņu koka zaros. Mums patika būt kopā ar saviem draugiem tā koka ēnā. Kādu dienu Lī nokrita no koka un salauza roku. Ar salauztu roku viņam vienam bija grūti uzkāpt kokā. Taču dzīve kokā bez viņa vienkārši nebija tāda pati. Tā nu daži no mums viņu turēja no aizmugures, kamēr citi vilka viņu aiz labās rokas, un, bez lielām pūlēm, Lī bija atkal kokā. Viņa roka joprojām bija lauzta, bet viņš atkal bija kopā ar mums, izbaudīdams mūsu draudzību, kamēr atveseļojās.

Es bieži esmu domājusi par savu pieredzi, spēlējoties kokā, kā par vienu no Jēzus Kristus evaņģēlija aktivitātēm. Evaņģēlija zaru ēnā mēs baudām daudzas svētības, kas saistītas ar mūsu derībām. Daži, iespējams, ir nokrituši no savu derību drošības, un viņiem vajadzīga mūsu palīdzība, lai atgrieztos atpakaļ drošībā evaņģēlija zaros. Viņiem var būt grūti atgriezties saviem spēkiem. Vai mēs varam maigi pavilkt šeit un nedaudz pacelt tur, lai viņiem palīdzētu tapt dziedinātiem, vienlaikus izbaudot mūsu draudzību?

Ja jūs esat cietuši no kritiena, lūdzu, ļaujiet citiem palīdzēt jums atgriezties pie savām derībām un to piedāvātajām svētībām. Glābējs var jums palīdzēt tapt dziedinātiem un mainīties, jums esot mīlošu cilvēku ieskāvumā.

Es šad un tad sastopu draugus, kurus neesmu redzējusi daudzus gadus. Reizēm viņi saka: „Tu vispār neesi mainījusies!” Katru reizi to dzirdot, sajūtos nedaudz neērti, jo ceru, ka gadu gaitā es esmu mainījusies. Ceru, ka esmu mainījusies kopš vakardienas! Ceru, ka es esmu nedaudz laipnāka, mazāk nosodoša un iejūtīgāka. Ceru, ka ātrāk reaģēju uz citu vajadzībām, un ceru, ka es esmu nedaudz pacietīgāka.

Man patīk doties pārgājienos kalnos — netālu no savām mājām. Bieži vien, ejot pa taku, manā kurpē iebirst mazi akmentiņi. Galu galā es apstājos un izkratu savu kurpi. Bet mani pārsteidz tas, cik ilgi es ļaujos sāpēm pārgājienā, pirms es apstājos un atbrīvojos no kairinātāja.

Ceļojot pa derību taku, dažreiz mēs savācam kurpē tādus akmentiņus kā slikti ieradumi, grēki vai slikta attieksme. Jo ātrāk mēs tos izkratīsim no savas dzīves, jo priecīgāks būs mūsu mirstīgās dzīves ceļojums.

Pārmaiņu saglabāšana prasa pūles. Es nespēju iedomāties, ka varētu apstāties uz takas, lai ieliktu atpakaļ kurpē šo traucējošo un sāpīgo akmentiņu, kuru tikko izņēmu. Es nevēlētos to darīt tikpat ļoti, cik skaists tauriņš nevēlētos atgriezties atpakaļ savā kokonā.

Es liecinu par to, ka, pateicoties Jēzum Kristum, mēs varam mainīties. Mēs varam pielāgot savus ieradumus, mainīt domas un uzlabot raksturu, lai kļūtu līdzīgāki Viņam. Un ar Viņa palīdzību mēs varam saglabāt pārmaiņas. Jēzus Kristus Vārdā, āmen.