Vispārējā konference
Jēzus Kristus dziedinošais spēks
Lejupielādes
Šī lapa (MP3)
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

Jēzus Kristus dziedinošais spēks

Kad mēs nākam pie Jēzus Kristus, izrādot ticību Viņam, nožēlojot grēkus un slēdzot un ievērojot derības, mūsu salauztība — lai kāds būtu tās cēlonis — var tikt dziedināta.

Kopš šī gada sākuma mēs esam pieredzējuši daudzus negaidītus notikumus. Dzīvību zaudēšana un ienākumu samazināšanās pasaules mēroga pandēmijas dēļ ir nopietni skārusi visu pasaules sabiedrību un ekonomiku.

Zemestrīces, ugunsgrēki un plūdi dažādās pasaules vietās, kā arī citas ar laika apstākļiem saistītās katastrofas cilvēkiem lika justies bezpalīdzīgiem, bezcerīgiem un satriektiem, prātojot, vai viņu dzīve kādreiz būs tāda pati, kā iepriekš.

Ļaujiet man dalīties kādā personīgā stāstā par kaut ko, kas tika salauzts.

Kad mūsu bērni bija mazi, viņi nolēma, ka grib mācīties spēlēt klavieres. Mēs ar vīru Rūdiju vēlējāmies nodrošināt mūsu bērniem šādu iespēju, taču mums nebija klavieru. Mēs nevarējām atļauties jaunas klavieres, tāpēc Rūdijs sāka meklēt lietotas klavieres.

Tajā gadā viņš mūs visus Ziemassvētkos pārsteidza ar klavierēm, un daudzus gadus mūsu bērni mācījās tās spēlēt.

Kad mūsu dēli izauga un vairs nedzīvoja kopā ar mums, uz vecajām klavierēm krājās tikai putekļi, tāpēc mēs tās pārdevām. Gadiem ejot, mēs bijām iekrājuši nedaudz naudas. Kādu dienu Rūdijs teica: „Es domāju, ka ir pienācis laiks jaunām klavierēm.”

Es jautāju: „Kāpēc mums vajadzētu jaunas klavieres, ja neviens no mums nespēlē?”

Viņš atbildēja: „Mēs taču varam nopirkt klavieres, kas pašas spēlē! Izmantojot iPad, tu vari ieprogrammēt klavieres, lai tās atskaņotu vairāk nekā 4000 dziesmu, ieskaitot garīgās dziesmas, Tabernakla kora dziesmas, visas Sākumskolas dziesmas un vēl daudzas citas.”

Rūdijs ir lielisks pārdevējs, lai neteiktu vairāk.

Mēs nopirkām skaistas, jaunas klavieres, kas spēj atskaņot mūziku, un dažu dienu laikā divi lieli, stipri vīri tās piegādāja uz mūsu mājām.

Es ierādīju vietu, kur tās nolikt, un atbrīvoju viņiem ceļu.

Tās bija smagas, lielas klavieres, un, lai tās varētu dabūt cauri durvīm, viņi noņēma no tām kājas un pašas klavieres uzlika sāniski uz kravas ratiņiem, ko bija atveduši sev līdzi.

Mūsu māju ieskauj neliels slīpums, un diemžēl tajā dienā bija snidzis, līdz ar to ceļš bija kļuvis slapjš un dubļains. Vai jūs varat iedomāties, kāds būs šī stāsta turpinājums?

Pārvietojot klavieres augšup pa nelielo slīpumu, tās noslīdēja, un es izdzirdēju ļoti skaļu blīkšķi. Klavieres noslīdēja no kravas ratiņiem un ietriecās zemē tik stipri, ka atstāja lielu iedobumu mūsu zālājā.

Es teicu: „Ak, šausmas! Vai jums viss kārtībā?”

Par laimi abiem vīriem viss bija kārtībā.

Viņi plaši ieplestām acīm skatījās viens uz otru, tad paskatījās uz mani un sacīja: „Lūdzu, piedodiet. Mēs aizvedīsim klavieres atpakaļ uz veikalu, un mūsu vadītājs ar jums sazināsies.”

Drīz vien vadītājs sazinājās ar Rūdiju, lai vienotos par jaunu klavieru piegādi. Rūdijs ir laipns un piedodošs, tāpēc teica vadītājam, ka pietiks, ja viņi tikai novērsīs bojājumus un atvedīs tās pašas klavieres, bet vadītājs uzstāja, ka sagādās mums jaunas.

Rūdijs atbildēja, sakot: „Nevar būt, ka ir tik slikti. Vienkārši salabojiet un vediet atpakaļ.”

Vadītājs atbildēja: „Koka karkass ir salauzts, un, ja koks ir salauzts, klavieres nekad vairs neskanēs tā, kā iepriekš. Jums būs jaunas klavieres.”

Māsas un brāļi, vai mēs visi neesam tādi, kā šīs klavieres — nedaudz salauzti, ieplīsuši un bojāti —, jūtoties tā, it kā mēs vairs nekad nespēsim būt tādi, kā iepriekš? Tomēr, kad mēs nākam pie Jēzus Kristus, izrādot ticību Viņam, nožēlojot grēkus un slēdzot un ievērojot derības, mūsu salauztība — lai kāds būtu tās cēlonis — var tikt dziedināta. Šis process, kas mūsu dzīvē ieaicina Glābēja dziedinošo spēku, ne tikai mūs atjauno iepriekšējā stāvoklī, bet arī padara mūs labākus, nekā jebkad esam bijuši. Es zinu, ka, pateicoties mūsu Glābējam Jēzum Kristum, mēs visi varam tikt salaboti, darīti veseli un piepildīt savu mērķi, gluži kā skaisti skanošas, pavisam jaunas klavieres.

Prezidents Rasels M. Nelsons mācīja: „Kad mūs piemeklē smagi pārbaudījumi, tas ir laiks, kad mums ir jāpadziļina sava ticība Dievam, daudz jāstrādā un jākalpo citiem. Tad Viņš dziedinās mūsu salauztās sirdis. Viņš dāvās mums personīgu mieru un atbalstu. Pat nāve neiznīcinās šīs lielās dāvanas.”1

Jēzus teica:

„Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.

Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācaities no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm.

Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla” (Mateja 11:28–30).

Mums ir jātic Jēzum Kristum un jāvēršas pie Viņa, lai mūsos tiktu dziedināts tas, kas ir salūzis. „Ticēt Jēzum Kristum nozīmē pilnībā uz Viņu paļauties — uzticēties Viņa bezgalīgajam spēkam … un mīlestībai. Tas ietver ticību Viņa mācībām. Tas nozīmē ticēt arī tad, ja mēs nesaprotam pilnīgi visu, jo Viņš saprot. Pateicoties tam, ka Viņš piedzīvoja visas mūsu sāpes, ciešanas un vājības, Viņš zina, kā palīdzēt mums pacelties pāri ikdienas grūtībām.”2

Tuvojoties Viņam, „mūsu sirds tiks piepildīta ar prieku un mieru, un mēs varēsim rast mierinājumu. Caur Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu var tikt labotas visas dzīves [grūtības un izaicinājumi].”3 Viņš mums deva padomu, sakot: „Griezieties pie Manis katrā domā, nešaubieties, nebaidieties.” (Mācības un Derību 6:36.)

Mormona Grāmatā ir rakstīts, ka tad, kad Alma kopā ar saviem ļaudīm bija ļoti nospiesti tiem uzlikto slogu dēļ, ļaudis lūdza pēc atvieglojuma. Tas Kungs nenoņēma viņiem šo slogu, tā vietā Viņš deva viņiem solījumu:

„Un Es arī atvieglošu slogus, kas ir uzlikti jūsu pleciem, lai jūs pat nevarētu just tos uz savām mugurām, kaut arī jūs esat jūgā; un to Es darīšu, lai jūs varētu turpmāk stāvēt kā Mani liecinieki, un lai jūs droši varētu zināt, ka Es, Tas Kungs, apmeklēju Savus ļaudis viņu ciešanās.

Un tad notika, ka slogi, kas bija uzlikti Almam un viņa brāļiem, tika atviegloti; jā,Tas Kungs stiprināja viņus, ka viņi viegli varēja nest savus slogus, un viņi visā priecīgi un ar pacietību pakļāvās Tā Kunga gribai.” (Mosijas 24:14–15.)

Par Glābēja spēju dziedināt un atvieglot nastas, elders Teds R. Kalisters mācīja:

„Viena no Izpirkšanas svētībām ir tā, ka mēs varam saņemt Glābēja palīdzību sniedzošo spēku. Jesaja vairākkārt runāja par Tā Kunga dziedinošo, atbalstošo ietekmi. Viņš liecināja, ka Glābējs ir „atbalsts nabagam viņa bēdās, pajumte negaisā, pavēnis saules tveicē” (Jesajas 25:4). Kas attiecas uz tiem, kuri skumst, Jesaja paziņoja, ka Glābējs spēj „iepriecināt visus noskumušos” (Jesajas 61:2) un „nožāvē[t] visas asaras no ļaužu vaigiem” (Jesajas 25:8; skat. arī Jāņa atkl. 7:17); „atdzīvināt garu pazemotiem” (Jesajas 57:15); „dziedināt sagrauztas sirdis” (Jesajas 61:1; skat. arī Lūkas 4:18; Psalmi 147:3). Tik liels bija Viņa palīdzību sniedzošais spēks, ka Viņš varēja izveidot „galvas rotu pelnu vietā, prieka eļļu sēru drēbju vietā, svētku drān[as] noskumuša gara vietā” (Jesajas 61:3).

Ak, kāda cerība uzplaukst šajos solījumos! … Viņa gars dziedina, attīra, mierina, iedveš jaunu dzīvi bezcerīgās sirdīs. Viņam piemīt spēks pārvērst visu, kas dzīvē ir neglīts, zemisks un nevērtīgs, par kaut ko izcilu un brīnišķīgu. Viņam piemīt spēks pārvērst mirstības pelnus par mūžības skaistumu.”4

Es liecinu, ka Jēzus Kristus ir mūsu mīlošais Glābējs, mūsu Pestītājs, Diženais Dziedinātājs un mūsu uzticīgais draugs. Ja mēs vērsīsimies pie Viņa, Viņš mūs dziedinās un no jauna padarīs veselus. Es liecinu, ka šī ir Viņa Baznīca un ka Viņš gatavojas vēlreiz atgriezties, lai spēkā un godībā valdītu uz šīs Zemes. Jēzus Kristus Vārdā, āmen.