Vispārējā konference
Jauna normālā dzīve
Lejupielādes
Šī lapa (MP3)
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

Jauna normālā dzīve

Es aicinu, lai jūs arvien vairāk pievērstu savu sirdi, prātu un dvēseli mūsu Debesu Tēvam un Viņa Dēlam Jēzum Kristum.

Mani dārgie brāļi un māsas, šīs abas konferences dienas ir bijušas lieliskas! Es piekrītu elderam Džefrijam R. Holandam. Kā viņš minēja, visi vēstījumi, lūgšanas un mūzika bija Tā Kunga iedvesmoti. Es esmu pateicīgs visiem, kam ir bijusi kāda dalība šajā konferencē.

Piedaloties šī pasākuma norisē, es esmu iztēlojies to, kā jūs klausāties konferenci. Es esmu lūdzis, lai Tas Kungs palīdz man saprast, kā jūs jūtaties, par ko jūs raizējaties vai ko jūs cenšaties atrisināt. Es esmu prātojis, ko es varētu teikt šīs konferences noslēgumā, lai jūs varētu doties uz priekšu ar optimismu par turpmāko, jo es zinu, ka Tas Kungs vēlas, lai jūs to justu.

Mēs dzīvojam lieliskā laikmetā, par ko pravieši ir pareģojuši gadsimtiem ilgi. Šis ir tas evaņģēlija atklāšanas laikmets, kad taisnīgajiem netiks liegta neviena garīgā svētība.1 Par spīti pasaulē valdošajam satraukumam,2 Tas Kungs vēlas, lai mēs raudzītos nākotnē „ar priekpilnām gaidām”.3 Netērēsim savu enerģiju, lieki kavējoties atmiņās par bijušo. Israēla sapulcināšana turpinās. Tas Kungs, Jēzus Kristus, vada Savas Baznīcas lietas, un tā īstenos savus dievišķos mērķus.

Mūsu visu izaicinājums ir pārliecināties par to, lai katrs no mums īstenotu savu dievišķo potenciālu. Šobrīd mēs bieži dzirdam par „jaunu normālo dzīvi”. Ja jūs tik tiešām vēlaties pieņemt šo jauno, normālo dzīvi, es aicinu, lai jūs arvien vairāk pievērstu savu sirdi, prātu un dvēseli mūsu Debesu Tēvam un Viņa Dēlam Jēzum Kristum. Ļaujiet, lai tas kļūst par jūsu jauno, normālo dzīvi.

Pieņemiet savu jauno, normālo dzīvi, ik dienas nožēlojot grēkus. Centieties būt arvien šķīstāki savās domās, vārdos un darbos. Kalpojiet citiem norīkojumos. Nezaudējiet mūžības skatījumu. Turiet godā savus aicinājumus. Un, lai kādas būtu jūsu grūtības, mani dārgie brāļi un māsas, dzīvojiet katru dienu tā, lai jūs būtu vēl gatavāki sastapties ar savu Radītāju.4

Tieši tādēļ mums ir tempļi. Tā Kunga priekšraksti un derības sagatavo mūs mūžīgajai dzīvei, kas ir pati lielākā no visām Dieva svētībām.5 Kā jums zināms, Covid pandēmijas dēļ mūsu tempļus bija nepieciešams uz kādu laiku slēgt. Vēlāk mēs uzsākām rūpīgi saskaņotu, pakāpenisku tempļu atvēršanu. Aizsākot daudzu tempļu otro atvēršanas fāzi, dažu pagājušo mēnešu laikā ir tikuši saistīti tūkstošiem pāru un tūkstošiem cilvēku ir saņēmuši savu personīgo endaumentu. Mēs ar nepacietību gaidām dienu, kad visi cienīgie Baznīcas locekļi varēs no jauna kalpot saviem priekštečiem un pielūgt svētajā templī.

Tagad es ar prieku paziņoju par sešu jaunu tempļu būvniecības plāniem šādās vietās: Tarava, Kiribati; Portvila, Vanuatu; Lindona, Jūta; Lielā Gvatemalas pilsēta, Gvatemala; Sanpaulu austrumi, Brazīlija un Santakrusa, Bolīvija.

Ceļot un uzturot šos tempļus, mēs lūdzam par to, kaut ikviens no jums stiprinātu un uzturētu sevi tādus, lai jūs varētu būt svētā tempļa apmeklējuma cienīgi.

Tagad, mani dārgie brāļi un māsas, es svētu jūs, lai jūsu sirdis varētu piepildīt Tā Kunga, Jēzus Kristus, miers. Viņa miers ir augstāks par visu laicīgo saprašanu.6 Es svētu jūs ar pieaugošu vēlmi un spēju — klausīt Dieva likumiem. Es apsolu, ka tādējādi jūs tiksiet apbērti ar svētībām, kuru skaitā būs lielāka drosme, pieaugoša personīgā atklāsme, jaukāka saskaņa jūsu mājās un prieks — pat neskaidrību brīžos.

Iesim uz priekšu kopā, lai īstenotu savu dievišķo norīkojumu, — sagatavojot paši sevi un pasauli Tā Kunga Otrajai atnākšanai! Par to es lūdzu, apliecinot jums savu mīlestību, Jēzus Kristus svētajā Vārdā, āmen.