Musika
Tusipese a Tamaiti a le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Pa‘ia o Aso e Gata Ai
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu

Tusipese a Tamaiti a le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Pa‘ia o Aso e Gata Ai