Musika
O Se Tama Talavou Ua Saunia

88

O Se Tama Talavou Ua Saunia

Fa‘atupulaia

E ui na o se tamaititi; E le umi ae ou matua.

Afai ou te sauni ma ola i upu; ma galuega uma.

O le a ou maua le Perisitua a le Atua;

O lea la ua ou saunia. E auauna i tagata;

E saunia i mau ma upu moni uma.

Na o se tama talavou ua saunia.

O se tama talavou ua saunia.

Upu e sui ai: O se tama Peleisa

Upu ma le Fati: Daniel Lyman Carter, f. 1955 © 1981 AAG

Mamona 1:2, 15

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 4:5

1 Timoteo 4:12