Musika
Ou Te Fialola i le Talalelei

72

Ou Te Fialola i le Talalelei

Ma le agaga

1. Ou te fia ola i le talalelei aua e moni.

Ma mulimuli i a’oa’oga a le Fa’aola.

[Chorus]

O le a ou taumafai pea e ola i le talalelei.

O le a ou taumafai pea e ola i le talalelei.

2. Ou te fia ola i le talalelei aua e talia a’u.

Talosaga ma ou fiafia pe a ou usitai.

[Chorus]

O le a ou taumafai pea e ola i le talalelei.

O le a ou taumafai pea e ola i le talalelei.

Upu: Naomi Ward Randall, f. 1908. © 1969 AAG

Fati: Roy M. Darley, f. 1918. © 1969 AAG

2 Nifae 31:20