Musika
Mulimuli i le Perofeta

58

Mulimuli i le Perofeta

Ma le malosi

1. Na avea Atamu ma perofeta.

I le fa’atoaga o Etena.

Sa ia usitai i le Atua.

O tatou uma o ana fanau.

[Chorus]

Mulimuli i le perofeta ia aua nei sese ai.

Mulimuli i le perofeta, na te iloa le ala.

2. Na avea Enoka ma perofeta.

Sa ia aoao mea lelei na’uā.

Na amiotonu ona tagata.

Ma avea i latou e le Atua.

[Chorus]

Mulimuli i le perofeta ia aua nei sese ai.

Mulimuli i le perofeta, na te iloa le ala.

3. Na avea ia Noa ma perofeta.

Fai atu i tagata ia salamo.

Na latou fai agasala matuia.

Ma latou salamo i le lolo.

[Chorus]

Mulimuli i le perofeta ia aua nei sese ai.

Mulimuli i le perofeta, na te iloa le ala.

4. Na tatalo Aperaamo mo se atalii.

Na foai i ai Isaako e le Alii.

Na fanau mai ai o Isaraelu.

O lana fanau e sefululua.

[Chorus]

Mulimuli i le perofeta ia aua nei sese ai.

Mulimuli i le perofeta, na te iloa le ala.

5. Mose le perofeta na auina atu.

E taitai mai le fanau a le Atua.

Sa faatelegese ma latou muimui.

Fasefulu tagata sa taase ai.

[Chorus]

Mulimuli i le perofeta ia aua nei sese ai.

Mulimuli i le perofeta, na te iloa le ala.

6. Na avea Samuelu ma perofeta.

Ao itiiti lava o ia.

Na valaau Ieova i lona igoa.

Ma tali mai, “O a’u lenei.”

[Chorus]

Mulimuli i le perofeta ia aua nei sese ai.

Mulimuli i le perofeta, na te iloa le ala.

7. Iona o se perofeta na tau sola ese.

Ae sa ia aoao ia usitai.

E fesoasoani mai le Alii.

Na ia iloaina i le manava o le ia.

[Chorus]

Mulimuli i le perofeta ia aua nei sese ai.

Mulimuli i le perofeta, na te iloa le ala.

8. Tanielu o se perofeta sa le I agasala.

Na lafo e le tupu i le lua o liona.

Sa filemu liona ma ua ofo ai.

I le mana o le Atua e sili naua.

[Chorus]

Mulimuli i le perofeta ia aua nei sese ai.

Mulimuli i le perofeta, na te iloa le ala.

9. Lenei lalolagi e fenumiai.

Ae fia talitonu vaai i talafou.

E mafai na taitai i tatou.

Pe a faalogo i perofeta.

[Chorus]

Mulimuli i le perofeta ia aua nei sese ai.

Mulimuli i le perofeta, na te iloa le ala.

Upu ma le Fati: Duane E. Hiatt, f. 1937 © 1989 AAG

(Atamu) Moses 5:4–12, 58–59

(Enoka) Moses 6:26–28; 7:13–21

(Noa) Kenese 6–8

(Aperaamo) Kenese 12–50

(Mose) Esoto 3; Numera 14

(Samuelu) 1 Samuelu 1; 3:1–10

(Iona) Iona 1–3

(Tanielu) Tanielu 6

(Aso nei) Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 21:4–7