Musika
Lototele o Nifae

64

Lototele o Nifae

Ma le malosi

1. Na faatonuina Nifae e aumai papatusi,

Mai ia Lapana i Ierusalema

Lamana ma Lemuelu sa le fia auai.

Sa lototele Nifae ma ia faapea mai:

[Chorus]

“Oute alu; oute faia le finagalo o le Ali’i.

Na te saunia se ala ia ou usita’i ai.

Oute alu; oute faia le finagalo o le Ali’i.

Na te saunia se ala ia ou usita’i ai.”

2. Na faatonuina Nifae e alu ma fau se vaa,

Sa le’i talitonu ona uso matutua.

Sa taufai faifai faimai e le mafai.

Sa lototele Nifae ma ia faapea mai:

[Chorus]

“Oute alu; oute faia le finagalo o le Ali’i.

Na te saunia se ala ia ou usita’i ai.

Oute alu; oute faia le finagalo o le Ali’i.

Na te saunia se ala ia ou usita’i ai.”

3. Ua tuu mai e le Ali’i ana poloaiga.

Ina ia usitai ma tatou ola ai.

Pe a ou vaivai ma ou le taumafai.

Oute lototele ma ou tali ai.

[Chorus]

“Oute alu; oute faia le finagalo o le Ali’i.

Na te saunia se ala ia ou usita’i ai.

Oute alu; oute faia le finagalo o le Ali’i.

Na te saunia se ala ia ou usita’i ai.”

Upu ma le Fati: Bill N. Hansen Jr. F. 1952, ma Lisa T. Hansen, f. 1958

Puletaofia © 1986 e Wilford N. Hansen, Jr., a Lisa Tensmeyer Hansen. Taofia aia uma.

E mafai ona faia ni kopi o lenei pese mo le faaaogaina i le fale po o le ekalesia.

1 Nifae 3:1–7

1 Nifae 17:8–10

1 Nifae 18:4