Musika
O Mai Tamaiti ia Tatou Vivii

142

O Mai Tamaiti ia Tatou Vivii

Faigofie

1. O mai tamaiti ia tatou vivii,

I le Alii i pese lelei;

E tele pea o tatou manuia

i faatasiga fai faapenei.

[Chorus]

Usu lemu ai! O pese malie,

O loo lagona e agelu Sa;

Pe a lelei o a tatou amio,

E maua ai lava le taui i luga.

2. Ia suesue ia maua le poto,

Ia aoga ai i tatou mo Iesu,

Galulue pea ma le lotomaulalo,

Ia tatou maua le nuu filemu.

[Chorus]

Usu lemu ai! O pese malie,

O loo lagona e agelu Sa;

Pe a lelei o a tatou amio,

E maua ai lava le taui i luga.

3. Ia vave mai o le aso paia,

Tatou te faapei ai o sa Nifae,

Ina ua tausia e i latou uma

sauniga uma latou te ola ai.

[Chorus]

Usu lemu ai! O pese malie,

O loo lagona e agelu Sa;

Pe a lelei o a tatou amio,

E maua ai lava le taui i luga.

Upu: Louisa L. Green-Richards

Fati: Ebenezer Beesley, 1840–1906

3 Nifae 17:11–25