Musika
Ina Ua Alu Iosefa I Peteleema

22

Ina Ua Alu Iosefa I Peteleema

Mafaufau lōlōto

1. Ina ua alu atu o Iosefa i Petele’ema

Na ia tu’u ese galuega ma mea uma na.

Na Ia saunia le ’asini, fa’ati’eti’e Maria.

Ma ave le falaoa ma le sisi manaia.

2. Ou te iloa sa fa’amaulalo o ia lava.

A’o ia leoleo iā Maria ma le pepe pa’ia.

Sa ia ’aui iā te ia ile ’ie māfanafana.

Na lagona e Iesū o lima o Iosefa.

3. Sa fa’amu la’ititi le mōlī ile pogisa.

Ma si’i iā Iesū i lenā po ua pa’ia.

Upu: Bessie Saunders Spencer, 1898–1989 © AAG Fa‘afouina le pule tofia

Fati: I. Reed Payne, f. 1930 © 1977 AAG

Luka 2:1–7