Musika
Susulu Pea

96

Susulu Pea

Fiafia

1. Ua fa’atauva’a lo’u sulu nei ae ui lava i lea.

Ua fia fa’amumu pea nei ia malamalama pea.

[Chorus]

Mu pea, mu pea, ia iloa ai le ala;

Mu pea, mu pea, sei’a sau le ao.

2. E le mafai ona nānā o lo’u sulu nei.

Ua foa’iina ia te a’u o mea e lelei.

[Chorus]

Mu pea, mu pea, ia iloa ai le ala;

Mu pea, mu pea, sei’a sau le ao

Upu ma le Fati: Joseph Ballantyne, 1868–1944

Mataio 5:14–16