Musika
O Le Tatalo A Le Tamaititi

6

O Le Tatalo A Le Tamaititi

Fa‘aaloalo tele

Usu eseese vaega, ma toe tu’ufa’atasi

1. Le Tamā e, o e iai i’ina?

Pe o lagona mai tatalo uma?

Fai mai e mamao le lagi,

Ae ou te lagona le lata mai pe’a tatalo.

Le Tamā e, ou te manatua se fetalaiga a Iesū anamua,

Aua le vavao i tamaiti;

Le Tamā e ua ou sau ai nei.

2. Ole iā te Ia;

Na te fa’afouma?

Oe lona atali’i

E alofa iā oe.

Na te fa’afofoga i au tatalo.

E pei o le mālō,

le mālō o le lagi.

Upu ma le Fati: Janice Kapp Perry, f. 1938

Pule taofia © 1984 e Janice Kapp Perry. E mafai ona faia ni kopi o lenei pese mo le

fa‘aaogaina i le aiga po o le lotu ae le o ni mea fa‘apisinisi.

Mataio 19:14

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 112:10