Musika
E I ai O‘u Lima Laiti e Lua

126

E I ai O‘u Lima Laiti e Lua

Faigofie

1. E iai ou lima laiti e lua,

E laiti ma vaivai ae iloa mea e fai.

I le aso atoa se ia goto le la

E tele feau a ou lima mama.

2. Fa’afetai Tama mo nai ou lima

ma faamanuia ia te’i laua.

Ia mafai e tamaiti ona fiafia

Pe a usitai nei lima e lua.

Ia faia taga e pei ona usuina ai

Upu: Bertha A. Kleinman, 1877–1971

Fati: William Frederick Hanson, 1887–1969