Musika
Ou Te Fia Vaai i le Malumalu

99

Ou Te Fia Vaai i le Malumalu

Ma le manatunatu

1. Ou te fia vaai i le malumalu ou te ulu iai i se aso.

E lagona ai le Agaga ma ou tatalo ai.

O le maota o le Atua E iai o le alofa.

O le a ou saunia nei o lo’u tiute lea.

2. Ou te fia vaai i le malumalu Ou te ulu iai i se aso

E osi feagaiga o le a ou usita’i. E paia le malumalu tatou te faamauai.

E moni lava upu nei e faavavau aiga.

Upu ma le Fati: Janice Kapp Perry, f. 1938

Puletaofia © i le 1980 e Janice Perry. E mafai ona faia ni kopi o lenei pese mo le faaaogaina i le Ekalesia ma le aiga ae le mo ni mea faapisinisi.

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 124:39–41