Musika
Tagata Poto ma le Tagata Valea

132

Tagata Poto ma le Tagata Valea

Tiotio

1. Le fale o le poto ua fau i luga o le papa,

Le fale o le poto ua fau i luga o le papa,

Le fale o le poto ua fau i luga o le papa,

Ona to mai lea o le timu.

2. Ua to mai le timu ua alu ae le tafe,

Ua to mai le timu ua alu ae le tafe,

Ua to mai le timu ua alu ae le tafe,

Ona tu pea lea o le fale.

3. Le fale o le vale ua fau i le oneone,

Le fale o le vale ua fau i le oneone,

Le fale o le vale ua fau i le oneone,

Ona to mai lea o le timu.

4. Ua to mai le timu ua alu ae le tafe,

Ua to mai le timu ua alu ae le tafe,

Ua to mai le timu ua alu ae le tafe,

Ona pa’ū pea lea o le fale.

Taga:
Papa: Tu’u le moto o le lima taumatau i le alofilima agavale.
Timu: Fa’ato’ulu’ulu ifo tama’ilima mai luga.
Tafe: Siisii i luga lima.
Oneone: Fa’agaoioi tama’ilima i luma.
Pa’ū: Fa’agaoioi tama’ilima i autafa.

Upu ma le Fati: Pese siva mai Saute

Mataio 7:24–27

Helamana 5:12