Musika
Pe A Ia Toe Afio Mai

46

Pe A Ia Toe Afio Mai

Fa‘aaloalo

1. Pe a Ia toe afio mai, E pese ea agelu?

Pe toe kiona ea le fanua, pe toe fuga mai la’au?

Pe iai ea se fetu e tasi e susulu na’uā?

Pe ao atoa o le po? Pe toe tagi manufelelei?

Oute iloa nate vala’au, fanau ia te Ia.

Aua na Ia fetalai “Tu’u fanau ia o mai.”

2. Pe a Ia toe afio mai, Ou te saunia ea?

E va’ai atu i ona fofoga, ma tatalo ma Ia?

O aso uma ou te fai ai lona finagalo.

Ina ia latou sa’ili ai le sulu pa’ia.

A o’o mai lena aso na te fetalai mai.

“Le auauna e fa’amaoni ua maua lou tofi.”

Upu ma le Fati: Mirla Greenwood Thayne, 1907–1997

Pule taofia © 1952 e Mirla Greenwood Thayne, Prove Utah. Ua toe fa‘afouina 1980.

Fa‘aaoga pe a fa‘atagaina. E mafai ona faia kopi o lenei pese mo le fa‘aaogaina i le fale po o le lotu ae le o ni mea fa‘apisinisi.

Mataio 16:27

Mataio 19:13–15