Musika
Matou Te Ifo Atu

18b

Matou Te Ifo Atu

Fa‘aaloalo

1. Matou te ifo atu nei ma fai le fa’afetai.

I le Tamā o i lugā, mo fa’amanuiaga.

2. Matou te ifo atu nei, ma ole atu ai.

I le Ali’i ia puipui mai, matou i mea e fai.

Upu: Anna Johnson, 1892–1979

Fati: Alexander Schreiner, 1901–1987

Alema 7:23