Musika
Tina Pele

108a

Tina Pele

Alofa

1. Tina pele oute alofa ia oe, o ou mata fiafia.

Oute fiafia iai lelei ai le aiga.

2. Tina pele oute alofa ia oe, o ou mata lalelei.

Pei o fetū o le lagi susulu manaia.

3. Tina pele oute alofa ia oe, o le a ou taumafai.

E fa’afiafia i le Tamā, fa’afetai mo oe tinā.

Upu: Maud Belnap Kimball, 1889–1971

Fati: Mildred Tanner Pettit, 1895–1977. Teuteuina © 1989 AAG

Esoto 20:12