Musika
Ou Te Mafaufau I Lena Tala Manaia

35

Ou Te Mafaufau I Lena Tala Manaia

Malie

1. Ou te mafaufau i le tala manaia.

A’o iai Iesu i lalo nei.

Na ia vala’au tamaiti o ni ana mamoe.

Ou te fia faatasi ma Ia.

2. Maimau pe ana o lo’u ulu na pa’ia i ai.

Ma ona lima na e fusi ai a’u.

Ia ou vaai i ona foliga o faapea mai.

“Tuu mai tamaiti ia te a’u.

Upu: Jemima Luke, 1813–1906

Fati: Leah Ashton Lloyd, 1894–1965

3 Nifae 17:21–23

Luka 18:16