Musika
Ua Ou Iloa o Soifua Lo‘u Tama

8

Ua Ou Iloa o Soifua Lo‘u Tama

Lemū

1. Ua ou iloaina

o soifua lo‘u Tamā,

Ma Ia alofa iā te a‘u

le Agaga e ta’u mai.

Le Agaga ta‘u mai.

2. Ua Ia auina mai,

o a‘u i lalo nei.

E ola i le fa’atuatua

Le Agaga e ta’u mai.

Lea ou te mafai ai.

Ina ia tāina i leo e lua o le isi tagata e tāina vaega a le piano, ae o le isi tagata e tāina ia nota o le leo i le tasi le pa e si‘i ai i luga.

Taga’i fo’i i Vi’iga (1985) nu. 185, mo se fa’aopoopoga faigofie i le vaega a le piano

Upu ma le Fati: Reid N. Nibley, f. 1923. © 1969. Toe teuteu e Reid N. Nibley © 1989 AAG

Moronae 10:5

Aperaamo 3:22–26