Musika
Faafetai I Lo Tatou Tama

15

Faafetai I Lo Tatou Tama

Mālū

1. Ia tatou fa’afetai i le Tamā.

Mo mea uma ua ia foa’i mai.

2. Mata ma taliga Lima ma vae.

Ofu e o’ofu ai fa’apea ma mea’ai.

3. Tamā, Tinā, pepe la’ititi.

Tamā o ile lagi ua na fōa’i mai.

4. Ia tatou fa’afetai i le Tamā.

Mo mea uma ua ia fōa’i mai

Upu: Robert Louis Stevenson, 1850–1894

Fati: Franz Joseph Haydn, 1732–1809

Salamo 92:1

1 Tesalonia 5:18