Musika
Tama, O le a ou Filemu

10

Tama, O le a ou Filemu

Fa‘aaloalo

I lou maota, o le a ou filemu ai;

Pi’ilima ma punou pe a tatalo i matou.

Ma fa’alogologo ai i upu lelei o lo’o fai.

Ia mama lo‘u mafaufau i tala uma ou te fai.

I lou maota le Tamā, o le a ou filemu ai.

Upu ma le Fati: Mildred Tanner Pettit, 1895–1977. © 1969 AAG

Levitiko 19:30

Levitiko 26:2