Musika
Tofia e Auauna

94

Tofia e Auauna

Ma le gaua‘i

1. Tofia e auauna i le Atua, E avea ma molimau o Ia.

Tala’i le tala a le Tamā, Ma lona alofa.

[Chorus]

Ave pea i luma, vi’ia lona suafa.

Ave pea i luma, vi’ia lona suafa.

Ave pea i luma, pese manumalo ai.

Lo tatou malosi le Atua lo tatou Matai.

2. Tofia mo ana manuia, Fanau a le Tupu pa’ia,

Tau fiafia o lona suafa, Ma vi’ia pea o Ia.

[Chorus]

Ave pea i luma, vi’ia lona suafa.

Ave pea i luma, vi’ia lona suafa.

Ave pea i luma, pese manumalo ai.

Lo tatou malosi le Atua lo tatou Matai.

Tagai foi i Vi’iga (1985) nu. 156

Upu: Grace Gordon

Fati: Adam Geibel, 1855–1933

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 4:2–3

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 20:19