Musika
Pese A‘o E alu I Le Fale

114

Pese A‘o E alu I Le Fale

Fiafia

Pese fiafia pe a e alu i le fale.

Pese fiafia pe a i’u le aso.

Ataata pea e faigofie ai.

Mea uma faigata, o le a faamāmā.

Pe a pese pea.

Upu ma le Fiafia: Pese masani. Teuteuina © 1989 AAG