Musika
I Se Taeao Manaia

57

I Se Taeao Manaia

Fiafia

1. I se taeao manaia, sa tanumia ai.

Se fatu laau laititi o lo’o moe ai.

Tulei i luga i le la ma taumafai pea!

O lea ua la tulei pea ma lou malosi atoa.

2. I se taeao manaia, Iesu na toetu.

Ma tuua ai le tu’ugamau le oti ua leai.

Tulai ia le lalolagi soia le momoe.

E toe tutu mai tatou e ala ia Iesu.

3. I se taeao manaia, na fa’aali ai.

O le Tama ma lona Alo ia Iosefa.

Tulai mai malo uma talia le talalelei.

O le talalelei moni a Iesu ua iai nei.

Upu: Virginia Maughan Kammeyer, 1925–1999. © 1989 AAG

Fati: Crawford Gates, 1921–2018. © 1989 AAG

Alema 32:28

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 88:7

Mataio 28:5–6

Iosefa Samita—Talafa‘asolopito 1:17