Evangeliet er en gave

Kom, lytt til en profets røstT

Evangeliet er en gave

Fra en tale ved generalkonferansen i april 2003.

President Henry B. Eyring

Lørdag er markedsdag over hele verden. I Ghana, Ecuador og Filippinene bringer folk landbruksprodukter og håndverksgjenstander til byen for å selge dem. De snakker med dem de møter på veien. Blant disse er det også siste-dagers-hellige. Mye av samtalen dreier seg om det samme som vi hører alle andre steder i verden. Men det er en forskjell når det gjelder de siste-dagers-hellige. Det kan merkes like mye i deres øyne som i deres ord. De lytter oppmerksomt med et blikk som forteller at de bryr seg.

Hvis samtalen varer i mer enn noen få minutter, kommer den inn på noe som betyr mye for dem begge. De snakker om hva de tror bringer lykke og hva som bringer sorg. Av og til blir den siste-dagers-hellige spurt: «Hvorfor føler du en slik fred?» Så kommer et rolig svar. Kanskje det er om vår himmelske Fader og hans Sønn, Jesus Kristus, som viste seg for den unge gutten Joseph Smith. Kanskje det er om den oppstandne Frelsers kjærlige virke, som er beskrevet i Mormons bok.

Du vil kanskje spørre: «Hvordan kan jeg gjøre det? Hvordan kan jeg bli flinkere til å fortelle om min tro?»

Jeg har omhyggelig og ærbødig iakttatt noen som er trofaste og effektive vitner om Frelseren og hans kirke. Det er ikke noe entydig mønster i det de gjør. Noen har alltid med seg en Mormons bok som de kan gi bort. Andre setter en dato for å finne en som misjonærene kan undervise. De har alle bedt for å få vite hva de skal gjøre.

For å gjøre det vi skal gjøre, må vi bli som dem på minst to måter. For det første, de føler at de er en kjærlig himmelsk Faders elskede barn. Derfor henvender de seg med letthet og ofte til ham i bønn. For det annet, de som med letthet snakker om evangeliet, er takknemlige for å være Jesu Kristi disipler. De verdsetter hva evangeliet har betydd for dem. Det er minnet om den gave de har mottatt, som gjør at de ivrer for at andre skal motta den. De har følt Frelserens kjærlighet.

Be om anledning til å treffe mennesker som føler at det kan være noe bedre i deres liv. Be om å få vite hva du kan gjøre for å hjelpe dem. Dine bønner vil bli besvart. Du vil møte mennesker som Herren har forberedt. Og du vil føle at du kommer nærmere din himmelske Fader, og vil vite at du har gjort det han ba deg om, fordi han elsker deg og stoler på deg.